Eloranta: Hallituksen soten valinnanvapaus toimii tavoitteitaan vastaan

Tiedote 10.5.2017

Tänään eduskuntaan tullut hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttää toteuttavan kaikki ennakkoon esitetyt ongelmat.  Mittava asiantuntijoiden kritiikki jätettiin jälleen huomiotta ja hallitus teki lähinnä kosmeettisia muutoksia esitykseen. Asiantuntijoiden mukaan hallituksen esitys lisää kustannuksia, vaikka niistä piti säästää, se pirstaloi palveluita, vaikka niitä piti yhtenäistää ja se heikentää yhdenvertaisia palveluita, vaikka yhdenvertaisuutta piti lisätä. Myös hallinto paisuu, mitä ei voida pitää hyvänä asiana, sillä myös se maksaa.

– Julkisen ohjauksen tilalle tulee markkinaohjaus. Jo nyt on asiakkaiden isojako käynnissä ja isot terveyspalvelufirmat houkuttelevat perusterveitä työterveyshuollon asiakkaita omiksi asiakkaikseen. Heistä saa kohtuumaksun, mutta kulut ovat pienet.  Sote-uudistuksen käynnistyessä voidaan sitten sanoa, että meillä onkin jo asiakkaiden enimmäismäärä täynnä ja monisairaat ihmiset mahtuvat vain maakunnan omaan sote-keskukseen, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta toteaa.

– Eikö voitaisi lisätä valinnanvapautta hallitusti, kokeillen ja vähitellen eikä näin kertarysäyksellä pakkoyhtiöittämällä ja vaarantaen koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme toimivuuden, Eloranta kysyy.

– Huolena on myös kustannusten nousu. Nousevatko terveyspalvelumaksut tai karsitaanko palveluvalikoimaa? Tämä voi pahimmillaan johtaa yksityisten terveysvakuutusten yleistymiseen, kun ei enää voida luottaa siihen, että riittäviä palveluita saa sote-keskuksesta. Samalla hyvinvointi- ja terveyserot voivat kasvaa. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa terveysvakuutusten ottamiseen, Eloranta painottaa.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Eloranta: Hallituksen soten valinnanvapaus toimii tavoitteitaan vastaan

Avainsanat:,