Eloranta: Palveluvalikoimaneuvostoon tulisi saada psykologian alan edustus

Tiedote 19.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto.  Sen tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Kokoonpanosta puuttuu psykologiatieteen ja psykologiammatin asiantuntemus. Tämä on keskeinen puute, sillä esimerkiksi työkyvyttömyyttä aiheuttavat eniten mielenterveyden häiriöt (41 %). Työkyvyttömyyden seuraavaksi suurimmat aiheuttajat ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 %), verenkiertoelinten sairaudet (6 %) ja hermoston sairaudet (9 %). Psykologinen näkökulma on olennainen myös tarkasteltaessa somaattisten sairauksien syntyä ja hoitamista (esim. stressin vaikutus sairastumiseen, motivoituminen hoitoon, elämäntapamuutokset). Suomalaisten ja Suomen menestys riippuu hyvin suurelta osin nimenomaan psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Palveluvalikoimaneuvostossa tulee terveydenhuoltolain mukaan olla lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotyön, oikeustieteen, terveystaloustieteen sekä suomalaisen terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntemus. Siinä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto. Terveydenhuoltolaissa todetaan myös, että ”Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat”.

– On välttämätöntä, että psykologiatieteen edustus saadaan sekä neuvostoon että tarvittaviin jaostoihin, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden jaostoon. Psykologia on nimenomaan mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin tiede ja ammattiala, Eloranta korostaa.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Eloranta: Palveluvalikoimaneuvostoon tulisi saada psykologian alan edustus

Avainsanat: