AVH-hälytys saaristossa

Tänä kesänä soitin ensimmäistä kertaa elämässäni hätänumeroon, kun läheiselläni oli selviä aivoinfarktin oireita. Hän oli aamulla herättyään ollut sekavan oloinen, puhe puuroutui eikä hän pystynyt toistamaan kaikkia sanoja. Kiitos Yksi elämä-kampanjan tehokkaan tiedotuksen ymmärsin, ettei oireiden helpottumista kannata odottaa, vaan apua pitää soittaa heti. Tilanteen teki haastavaksi, että olimme mökillä venematkan takana Turun saaristossa.  Onneksi ambulanssihelikopteri saatiin paikalle. Sitä odotellessa tuli mieleen kaikenlaista.

Tiesin, että aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoito on Suomessa maailman huippuluokkaa. Huolta herätti kuitenkin eduskunnan AVH-ryhmän kevään tapaamisessa saamani tyrmistyttävä tieto siitä, että vaikka lähes puolet AVH:n sairastaneista tarvitsee moniammatillista kuntoutusta, vain keskimäärin 15% sitä saa. Joidenkin sairaanhoitopiirien alueella päästään 25%:iin, mutta esimerkiksi meillä Varsinais-Suomessa vain 10% pääsee kuntoutukseen. Tämä on ikävä asia paitsi inhimillisesti myös kansantalouden kannalta.

Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat noin 7% terveydenhuollon menoista eli vuoden aikana noin 1,1 miljardia euroa. Niihin sairastuu vuosittain lähes 25 000 suomalaista, joista joka neljäs on työikäinen. Kaikista sairastuneista kuitenkin vai neljännes kuntoutuu lähes täysin. Nopeasti alkava ja riittävän pitkä kuntoutus olisi kuitenkin tutkimusten mukaan erittäin kustannusvaikuttavaa. Akuuttihoidon ja siihen yhdistetyn kuntoutuksen hinta on noin 20 000 euroa, kun taas laitoshoidon kustannus on 50 000 euroa vuodessa. Oikein ajoitettu ja oikeanlainen kuntoutus vähentäisi hoitopäiviä ja pysyvään laitoshoitoon joutuvien määrää noin 30%:lla. Näin päästäisiin alhaisemmin kustannuksin parempiin kuntoutumistuloksiin ja samalla sairastuneiden parempaan elämän laatuun.

Kuntoutuksessa nimenomaan moniammatillisuus on tärkeää eli sairastunut saattaa tarvita fysioterapian ja toimintaterapian ohessa myös puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta tai näiden yhdistelmiä. Moniammatillisuus ei läheskään aina toteudu, sillä etenkin puheterapeuteista ja neuropsykologeista on suuri puute Suomessa. Heitä pitää siis kouluttaa lisää. Tästä olen juuri jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen.

Sote- uudistusta tehtäessä on tärkeää keskittää AVH-kuntoutus erikoissairaanhoidon yhteyteen riittävän suuriin AVH-yksiköihin, joissa keskitytään pelkästään AVH-sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Jokaisella AVH-sairastuneella tulee olla oikeus hyvän akuuttihoidon lisäksi välittömästi aloitettuun moniammatilliseen, laadukkaaseen ja intensiiviseen kuntoutukseen kuntoutussuunnitelmineen riippumatta siitä missä asuu tai minkä ikäinen on.

Helikopterin lähdettyä liikkeelle läheiseni pääsi vartissa TYKS:iin suoraan asianmukaiseen hoitoon ja kuvantamiseen, sillä ensihoitajat tekivät jo mökin kuistilla AVH-hälytyksen. Onneksi kyseessä oli vain TIA-kohtaus eli lyhytkestoinen aivojen verenkiertohäiriö ja hän kotiutui sairaalasta vielä samana päivänä.

 

AVH-lehti 14.10.2016