Eloranta: Kansalaisten tiedonsaantia viestintäteknologioiden riskeistä parannettava

Tiedote 22.6.2017

Kansainväliset tilastot osoittavat, että mobiilidataa käytetään Suomessa eniten maailmassa. Verkkoyhteyden kautta matkapuhelimeen päivittyy kaiken aikaa tietoja internetistä, minkä seurauksena älypuhelimet säteilevät peruspuhelimia enemmän. Jo koulunsa aloittaville hankitaan oma älypuhelin, jota hyödynnetään myös opetuksessa. Toisin sanoen lapset altistuvat älylaitteidensa sähkömagneettiselle kentälle sekä vapaa-ajalla että oppitunneilla, mikä kasvattaa heidän elinikäistä altistumistaan. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Sekä suomalaislapset että heidän vanhempansa ovat matkapuhelimen suurkuluttajia. Matkapuhelinten pitkäaikaiskäyttöön liittyy tieteellisesti osoitettuja riskejä.  Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että runsas ruutuaika ja älyteknologian käyttö voivat heikentää lasten terveyttä, Eloranta muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomessa säteilyturvallisuudesta ja ministeriön alainen Säteilyturvakeskus ohjeistaa väestöä laitteiden käytön turvallisuudesta.  Vallitseva tilanne Suomessa osoittaa, etteivät viranomaisemme ole kiitettävästi onnistuneet valistustehtävässään.  Teknologian laajamittainen käyttöönotto ja sen vaihtoehdottomuus huomioiden, ajantasaiselle ja uudistetulle viranomaisohjeistukselle olisi tarvetta. Tarvitsemme tiedottamista viestintävälineiden vaihtoehdoista kuten kiinteän nettipuhelimen käytöstä pääasiallisena puhelimena. Myös matkapuhelinkauppiaita olisi velvoitettava jakamaan tietoa vähemmän altistavista matkapuhelimen käyttötavoista, tuomaan esille puhelimien SAR-arvot sekä jakamaan kuluttajille tietoa matkapuhelimen käytön mahdollisista riskeistä.  Esimerkiksi Belgiassa on käytössä kännykkätarra, josta ilmenee matkapuhelimen SAR-arvo, joka puolestaan on luokiteltu viiteen eri kategoriaan alhaisemmasta korkeimpaan.  Kuluttajia ohjataan valitsemaan alhainen SAR. Vähittäismyymälöissä on esillä materiaalia, joka ohjeistaa kuluttajia turvallisempiin matkapuhelimen käyttötapoihin ja muistuttaa riskeistä.

Biologiset vaikutukset huomioiden esim. Kaliforniassa jaetaan kuluttajille tietoa matkapuhelimien turvallisemmista käyttötavoista ja muistutetaan pitkäaikaiskäyttöön liittyvistä riskeistä. Jo aiemmin Ranskassa ja Isossa-Britanniassa on jaettu koteihin tiedotteita, joissa kehotetaan vanhempia valvomaan lastensa matkapuhelimen käyttöä. Myös Puolan hallitus kampanjoi väestön säteilyturvallisuuden puolesta.

Suomen Säteilyturvakeskus on yhdessä muiden pohjoismaisten säteilyviranomaisten kanssa vuonna 2004 antanut lapsille kehotuksen noudattaa varovaisuutta. Säteilyturvakeskus kehotti myöhemmin, 2009, lapsia muun muassa pitämään matkapuhelinta etäällä kehosta ja suosimaan tekstiviestejä.

– Käytössä olevien teknologioiden suhteen tilanne on täysin muuttunut vuoden 2009 jälkeen, mutta Säteilyturvakeskuksen ohjeistus ei edelleenkään ole täysin ajan tasalla.  Ajastaan jäljessä olevalla tiedottamisella voi olla kansanterveydellisiä seurauksia vaikkapa syöpäriskin kasvuna. Kansalaisten tiedonsaantia viestintäteknologioiden riskeistä onkin parannettava, Eloranta vaatii.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Eloranta: Kansalaisten tiedonsaantia viestintäteknologioiden riskeistä parannettava