Starka alkoholdrycker bör inte föras till mataffärer

Alkohol är ett gift som orsakar 60 olika sjukdomar. Det är den vanligaste dödsorsaken i arbetsföråldern i 4000 fall årligen, vilket  är vanligare än dödsfall orsakad av kranskärlssjukdom.

Värt att notera är att vi redan har en halv miljon storkonsumenter i Finland. De direkta alkoholkostnaderna är cirka en miljard och de indirekta även 3-5 miljarder euro per år.

Alkoholbruk orsakar också ett omättbart antal lidande, skador och osäkerhet för storkonsumentens familj och närstående.  Drickandet påverkar alltid närmiljön, särskilt barn. Det föds årligen ungefär 600 barn som har alkoholrelaterade symptom eller skador som en följd av moders drickande under graviditeten.

Alkoholkonsumtionen bland kvinnor har sjudubblats och bland män tvådubblats sedan slutet av1960-talet. Berusningsdrickandet har också ökat. Tack vare skattehöjningarna har man kunnat minska den totala alkoholkonsumtionen med ett halv liter till cirka 10 liter 100-procentig alkohol per invånare.

Det mest oroväckande är ökningen i alkoholbruk och berusningsdrickande bland barn och ungdomar före millennieskiftet. Till och med 40 procent av 16-åringar förbrukar alkohol åtminstone en gång i månaden och cirka 20 procent dricker sig fulla. Alkoholbruk bland minderåringar ökarnämligen risken för våld och olyckor, skadar ungas utveckling samt leder till alkoholberoende och skador i vuxen ålder.

Syftet med alkoholpolitiken ska vara att skydda speciellt barn och unga mot alkoholens skadeverkningar. Enligt regeringens förslag till ny alkohollag kommer den högsta tillåtna alkoholhalten för drycker som säljs i livsmedelsaffärer höjas från nuvarande 4,7 procent till 5,5 procent. Förutom starköl och longdrinks kunde mataffärer sälja olika spritblandningar som lockarunga. Försäljningen av lemonadliknande blanddrycker, så kallade alkoläsk, i matbutiken är mycket problematiskt ur barn- och ungdomskydds synvinkel.

Förslaget till ny alkohollag gynnar detaljhandeln och utländska bryggerier på Alkos bekostnad. Därtill lämnar det växande skadliga effekter och kostnader på den offentliga sektorn, vilket ökar välfärds- och hälsoskillnader. Förändringen skulle också medföra en helt ny och synlig kanal att marknadsföra starka sprit för barn i detaljhandeln. Den skulle inte alls öka på drickandet i mer kontrollerade förhållanden i restauranger, som skulle gynna sysselsättningen i restaurangbranschen.

Lagförändringen skulle också ställa betydande hot mot stark tillväxt av inhemska småbryggerier. Höjningen av max alkoholprocenten för drycker som säljs i affärer skulle öka på sortiment i butiker där inhemska produkter måste tävla om samma hyllutrymme med ett stort antal utländska sprit och importerat öl. Därmed kommer det att bli mycket trångt för de finländska småbryggerierna, varav bara få har goda förutsättningar att klara sig i en hård priskonkurrens som förändringen kommer att medföra.

Åbo Underrättelser 8.8.2017

Kommentit pois päältä artikkelissa Starka alkoholdrycker bör inte föras till mataffärer