Eloranta: Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta lisättävä

Tiedote 7.9.2017

Ammattikorkeakoulut ovat rahoituksen vähäisyydestä huolimatta onnistuneet rakentamaan vahvaa ja vaikuttavaa TKI-toimintaa, joka perustuu korkeaan osaamiseen, ratkaisukeskeisyyteen ja käytännönläheisyyteen. Uutta osaamista ja tietoa luodaan ja sovelletaan käytännössä yhdessä sidosryhmien, kuten yritysten, kanssa.

– Vielä paremmin olisi tässä mahdollista kuitenkin pärjätä. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat omaa tutkimus- ja kokeilulähtöistä strategista tutkimusrahoitusta, jonka avulla ammattikorkeakoulujen osaaminen käytännönläheisessä soveltavassa tutkimustoiminnassa tulee vahvemmin hyödynnettyä, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) vaatii.

Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen, sillä kansalliset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaan ja soveltavaa tutkimukseen ovat varsin pienet. Mitä nämä sitten voisivat olla? Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusta pitäisi suunnata siten, että siinä otetaan huomioon myös tutkimus- ja kokeilulähtöinen ilmiöpohjainen strateginen tutkimusrahoitus, jossa myös ammattikorkeakoulujen osaaminen tutkimustoiminnassa tulee vahvemmin hyödynnettyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Myös innovaatioekosysteemirahoitus, jolla voitaisiin vahvistaa korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitystyötä tavoitehakuisen tutkimuksen sekä kokeilujen ja innovaatioiden vahvistamiseksi. Uskon, että nämä panostukset TKI-toimintaan näkyisivät varsin pian käytännössä yritysten kilpailukyvyssä ja osaamisessa, sillä niin kuin tiedämme juuri yritykset ovat ammattikorkeakoulujen keskeisiä yhteistyökumppaneita ja hyödynsaajia TKI-toiminnassa, Eloranta linjaa.

OECD:n maa-arvoinneissa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan osalta kannustetaan Suomea kansainvälistämään innovaatiojärjestelmää ja t&k -toimintaa sekä kokoamaan tutkimusresursseja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi. Korkeakoulu-uudistusta tulee jatkaa määrätietoisesti eteenpäin. OECD:n näkemyksen mukaan uusien yhteistyö- ja osaamiskeskittymäjärjestelyjen keinoin on edistettävä sekä tieteellistä tutkimusta että elinkeinoelämän kannalta relevanttia tutkimusta kuin myös näiden keskinäistä linkittymistä. Suomen olisi myös parannettava yritystason tuottavuutta erityisesti pienissä, keskisuurissa ja start up-yrityksissä. Juurikin sitä, missä ammattikorkeakoulut ovat parhaimmillaan.

Eloranta puhui tänään Turun ammattikorkeakoulun avajaisissa.