Eloranta ja Alanko-Kahiluoto: Lasten seksuaalikasvatus osaksi varhaiskasvatusta ja perusopetusta

Tiedote 15.12.2017

Pienten lasten seksuaalikasvatus, eli kehotunne- ja turvataitokasvatus ovat osa lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukea. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pitää sisällään kehotunnekasvatuksen elementit ja haastaa ammattilaiset pureutumaan seksuaalikasvatuksen teemoihin jo varhaiskasvatuksessa.

Kun lapsen kehotunnekehitystä tuetaan, hän saa iänmukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Hän oppii kunnioittamaan omaa kehoaan ja sitä, miltä asiat itsestä tuntuvat ja mikä on itselle hyväksi. Hänen ei tarvitse toimia omaa kokemustaan vastaan ulkoisista paineista johtuen tai miellyttääkseen muita. Nämä ovat tärkeitä taitoja myöhempää elämää varten, jotka osaltaan luovat edellytyksiä sellaiselle maailmalle, jossa lapset ja nuorten kasvavat tasapainoisiksi aikuisiksi ja jossa seksuaalista häirintää ja muuta kiusaamista on helpompi torjua.

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtajisto, kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ovat tehneet kehotunnekasvatuksen ja lasten seksuaalikasvatuksen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Vaikka kehotunnekasvatuksen elementit kuuluvat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ei se tällä hetkellä kuitenkaan juuri varhaiskasvatuksen käytännössä toteudu. Syitä lienee monia, mutta yksi tärkeimmistä lienee tiedon puute. Varhaiskasvatuksen henkilökunta tarvitsee lisää tietoa ja osaamista kehotunnetaitojen välittämisestä lapsille. Hyvää materiaalia aiheesta on tehty mm Väestöliitossa. Varhaiskasvatuksen lisäksi kehotunnekasvatusta olisi syytä tuoda mukaan myös peruskouluihin jo alaluokilla esimerkiksi terveystiedon tunnilla, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) vaatii.

Nettimaailma näyttäytyy karuna seksuaalisen häirinnän ympäristönä. Seksuaalinen häirintä verkossa koskettaa suurta osaa suomalaisista lapsista ja nuorista. Esimerkiksi vuodelta 2013 olevan lapsiuhritutkimuksen mukaan noin viidenneksellä 9-luokkalaisista tytöistä ja lähes 10 prosentilla pojista on kokemuksia seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta verkossa.

– Lukemat ovat käsittämättömän korkeita. On selvää, ettei yhdenkään lapsen tai nuoren tulisi altistua seksuaaliselle häirinnälle eikä tietenkään muullekaan kiusaamiselle. Sen lisäksi, että seksuaalisen häirintään ja kiusaamiseen tulee puuttua nykyistä enemmän ja paremmin tulee myös miettiä muita keinoja sen kitkemiseksi. Kehotunnekasvatus ja seksuaalikasvatus olisivat yksi hyvä tapa seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi sen lisäksi, että niillä on paljon muitakin hyviä vaikutuksia lasten ja nuorten kehitykselle, Alanko-Kahiluoto kertoo.