Det känns tråkigt att regeringen inte tillåter alla riksdagspartier att delta i förnyelsen av reformen

Syftet med social- och hälsovårdsreformen var att minska stora välfärds- och hälsoskillnader mellan människor, förbättra vård, medföra mer flexibla vårdkedjor och underlätta tillgången till vård samt förebygga sjukdomar. Allt fler experter även i regeringspartierna anser att man inte kan uppfylla dessa mål med regeringens marknadsmodell.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har också konstaterat att regeringens modell innebär ett ökat kostnadstryck, eftersom incitament för privata tjänsteproducenter höjer kostnaderna. Anledningen till detta är att modellen uppmuntrar att skicka patienter från social- och hälsovårdscentral vidare till specialiserade sjukvård, utmanar att plocka russinen ur kakan, dvs. leder till det att tjänsteproducenter gynnar patienter med mindre vårdbehov och kunder inom företagshälsovården. Den också medför en risk för underbehandling för att minska kostnaderna eller för att få patienten byta till någon annan social- och hälsocentral.

Medborgarna behöver bättre social- och hälsotjänster, men regeringens modell kommer inte att leda till detta. Vi måste tillsammans se till att människorna har en snabb tillgång till läkaren, att äldre patienter behandlas och att barnskyddet fungerar. Men nu håller vi på att bygga upp ett dyrt byråkratimonster, där en stor del av sote-tjänster förs ut på marknaden. Det verkar som att man inte korrigerar det som är sönder, utan monterar ned det som fungerar bra. Eftersom regeringens sote-reform ökar kostnaderna, måste man antingen höja skatter eller klientavgifter eller försämra tjänster.

Det finnas också andra alternativ att genomföra reformen på. Vi socialdemokrater har ett ansvarsfullt alternativ till förnyandet av social- och hälsovårdstjänster. Vi skulle förverkliga reformen tryggt på basen av den gällande lagstiftningen så att den offentliga sektorn skulle producera tjänster i huvudsakligen och valfriheten skulle erbjudas på ett kontrollerat sätt. Vår modell försäkrar att människorna har bättre tillgång till behandling och vård, dessutom är den kostnadseffektiv och mänsklig. Den bryter inte sådant som fungerar, men gör det ännu bättre. Det känns tråkigt att regeringen inte tillåter alla riksdagspartier att delta i förnyelsen av reformen som är viktig för oss alla, utan driver med tvång och stor brådska sin riskfyllda marknadsmodell som inte når sina ursprungliga mål.

Åbo Underrättelser 19.4.2018

Kommentit pois päältä artikkelissa Det känns tråkigt att regeringen inte tillåter alla riksdagspartier att delta i förnyelsen av reformen