Sotesta tulossa kallis byrokratiahirviö

Sosiaali- ja terveysuudistuksen oli tarkoitus pienentää suureksi paisuneita hyvinvointi- ja terveyseroja, sen piti parantaa hoitoa, sujuvoittaa hoitoketjuja ja helpottaa ihmisten hoitoon pääsyä ja myös ennaltaehkäistä. Yhä useammat asiantuntijat ovat todenneet myös hallituspuolueiden omista riveistä, ettei näitä tavoitteita saavuteta hallituksen valitsemalla markkinamallilla.

Myös talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut, että tämä malli luo paineita sote-kustannusten kasvuun, sillä yksityisten palvelun tuottajien kannusteet lisäävät kustannuksia. Syinä tähän on, että se kannustaa potilaiden lähettämiseen sote-keskuksesta erikoissairaanhoitoon, se kannustaa kermankuorintaan eli pyritään valitsemaan potilaaksi ihmisiä, joilla on pieni tarve hoitoon tai jotka ovat työterveyshuollon asiakkaita. Se kannustaa myös alihoitoon, jotta kustannuksia säästyy tai että potilas siirtyy vaivoineen toisen sote-keskuksen asiakkaaksi.

Kansalaiset tarvitsevat paremmat sote-palvelut, mutta hallituksen mallilla siihen ei olla pääsemässä. Meidän piti yhdessä huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät nopeasti lääkäriin, että ikäihmiset tulevat hoidettua ja että lastensuojelusta huolehditaan. Nyt ollaan kuitenkin toteuttamassa kallista byrokratiahirviötä, jossa viedään suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluista markkinoille. Tuntuu siltä, että ei korjata sitä mikä on rikki, vaan rikotaan se mikä on kunnossa. Kun tuleva sote-uudistus kasvattaa kustannuksia, niin silloin on edessä joko verojen tai asiakasmaksujen nostaminen tai palveluiden heikentäminen.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (Turkulainen 31.3.-1.4.) pitää tärkeänä, että ”monipuoluemaassa on kyettävä yhteistyöhön, ei määräilemään”. Juuri tämä hallituksen uudistuksesta nyt puuttuu. Yhteistyötä ei haluta tehdä muiden eduskuntapuolueiden kanssa. Muitakin vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi olisi kuitenkin olemassa. Meillä sosialidemokraateilla on vastuullinen vaihtoehto sosiaali-ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. Se toteutettaisiin turvallisesti nykylainsäädännön pohjalta, siten että julkinen sektori pääosin tuottaisi palvelut ja valinnanmahdollisuuksia olisi tarjolla hallitusti. Meidän mallissamme ihmiset pääsevät hoitoon, se on kustannustehokas ja inhimillinen. Siinä ei rikota ehjää, vaan tehdään siitä entistä parempi.

Tuntuu ikävältä, ettei hallitus anna kaikille eduskuntapuolueille mahdollisuutta osallistua meille kaikille tärkeän asian uudistamiseen, vaan vie väkisin ja hosuen eteenpäin sotepalveluiden riskialtista markkinamallia, jossa uudistuksen alkuperäiset tavoitteet eivät toteudu.

Turkulainen 7.4.2018

Kommentit pois päältä artikkelissa Sotesta tulossa kallis byrokratiahirviö

Avainsanat: