Teemojani

TULEVAISUUDEN TURKU RAKENNETAAN TÄNÄÄN – PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA!

”Minun Turkuni on ihmisten kaupunki, jossa pidetään huolta kodeista, kouluista, työstä ja kaikenikäisistä ihmisistä. Siellä pidetään huolta myös kaupungin elinvoimasta, jotta saamme työpaikkoja ja hyvinvointia kaikille turkulaisille. Siellä kannetaan vastuuta ympäristöstä. Siellä uskalletaan katsoa eteenpäin ja luodaan uutta.”

Tulevalla valtuustokaudella myös Turku on suuressa muutoksessa, koska maan hallitus haluaa siirtää mm. sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnilta, maakuntien järjestettäväksi. Kunnilla on tässä siirtymävaiheessa tärkeä rooli. Tässä muutoksessa ja näiden haasteiden hoitamisessa tarvitaan kokemusta. Olen valmis antamaan puolestasi oman 20 vuoden kokemukseni politiikassa – mikäli niin haluat. Pidetäänhän kaikki mukana.

PIDETÄÄN HUOLTA

NYT RATKAISTAAN, pidämmekö huolta kaikenikäisistä turkulaisista.

Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita. Voi sairastua, vammautua, menettää työkykynsä, joutua työttömäksi tai hyvin pienituloiseksi. Silloin kaveria ei jätetä, vaan jokaisesta pidetään huolta.

Tarvitsemme kunnolliset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, joiden toimivuuteen jokainen vauvasta vaariin voi jonottamatta luottaa. Myös hoivapalveluita tarvitaan etenkin elämän ehtoopuolella. Jokaisella on oikeus aktiiviseen, turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään sekä arvokkaaseen vanhuuteen. On järkevää ennaltaehkäistä sekä sosiaalisten että terveysongelmien syntymistä. Jokaisen turkulaisen terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää. Tämä tulee jatkossakin olemaan kunnan tärkeimpiä tehtäviä.

JOKAISELLE PARAS KOULU

NYT RATKAISTAAN, takaammeko kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä.

Jokaisella lapsella on tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen ja virikkeelliseen varhaiskasvatukseen. Maksuton, osa-aikainen ja pedagoginen varhaiskasvatus tulee olla tavoitteenamme. Jokaisen peruskoulun pitää olla kaikkein paras koulu ihan jokaiselle lapselle ja nuorelle. Jokaiselle nuorelle pitää taata vähintään lukio- tai ammattitutkinto, sillä se on paras turva työn saantiin. Myös aikuisten lisä- ja täydennyskoulutuksesta on huolehdittava. Tasa-arvoinen, myös heikoimmista huolta pitävä koulutus on paras tapaa pitää kaikki mukana. Tulevaisuus tehdään terveellisissä ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä.

ELINVOIMAINEN TURKU

NYT RATKAISTAAN, tehdäänkö päätöksiä elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Tulevaisuudessa kuntien toiminnan ytimessä ovat lasten ja nuorten palvelut eli varhaiskasvatus, opetus ja nuorisotyö. Myös kaikenikäisille turkulaisille tarkoitettujen liikunta- ja kulttuuripalvelujen, esimerkiksi kirjastojen merkitys kasvaa. Ne luovat sitä elinvoimaisuutta, jonka avulla asukkaat voivat hyvin, kaupunki houkuttelee uusia asukkaita, kävijöitä ja yrityksiä sekä samalla uusia työpaikkoja ja veropohjaa. Näin voimme jatkossakin pitää kiinni meille kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista. Sivistynyt kunta on myös elinvoimainen.

Elinvoimaisuutta luovat myös elinkeinopalvelut ja kaupunkisuunnittelu, jotka tukevat kaupungin kestävää kehittämistä. Niistäkin on huolehdittava.