Eloranta ja Risikko: Yksinäisyyden vähentäminen on jokaisen ja kaikkien asia

Agenda,Ajankohtaista,Tiedotteet

Eduskunnan ryhmä yksinäisyyden ja ostrakismin eli ulossulkemisen vähentämiseksi Suomessa kokoontui ystävänpäivänä 14.2.2024 laajan asiantuntijajoukon kanssa keskustelemaan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen keinoista. Kokouksessaan ryhmä päätti aloittaa työn suositusten luomiseksi eri yhteiskunnallisille tahoille yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi. Ryhmän puheenjohtajat varapuhemies Paula Risikko (kok) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) korostavat, että kaikki yhteiskunnalliset toimijat ja ihmiset voivat omalla toiminnallaan vähentää yksinäisyyttä ja ostrakismia.

– Yksinäisyys on erittäin suuri ja kasvava ongelma Suomessa. Yksinäisyys koskee erityisesti ikäihmisiä ja nuoria. Suomen Punaisen Ristin tuoreen yksinäisyysbarometrin mukaan Suomessa 56 prosenttia ihmisistä kokee yksinäisyyttä ainakin joskus. Tilanne on erityisen hälyttävä nuorilla ja nuorilla aikuisilla. 47 prosenttia 15–24-vuotiaista Suomessa kertoi kokevansa yksinäisyyttä joitakin kertoja kuukaudessa tai useammin. Yksinäisyyden kasvu on saatava kääntymään, Risikko painottaa.

– Yksinäisyys ja yhteisöstä ulossulkeminen satuttavat, mutta aiheuttavat myös merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia muun muassa heikomman hyvinvoinnin ja ennenaikaisten kuolemien kautta. Brittiläisen tutkimuksen mukaan yksinäisyys maksaa yli 10 000 euroa yhteiskunnalle vuodessa jokaista yksinäistä henkilöä kohden. Kun torjumme ja ennaltaehkäisemme yhteiskunnassa laajasti yksinäisyyttä, hyötyvät siitä kaikki, niin yksilöt kuin yhteiskunta ja talous laajemmin, Eloranta lisää.

Ryhmän kokoukseen osallistui kansanedustajajäsenten lisäksi asiantuntijoita ministeriöistä, virastoista ja kansalaisjärjestöistä. Asiantuntijat aloittavat suositusten valmistelun kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Suositusten kohteina ovat muun muassa oppilaitokset, kansalaisjärjestöt, vanhemmat sekä poliittiset päättäjät ja viranhaltija päätöksenteon eri tasoilla.

– Yksinäisyyden ja ostrakismin taustalla on paljon erilaisia tekijöitä ja jokaisella yhteiskunnallisella toimijalla ja yksilöllä on oma osansa niiden vähentämisessä. Ryhmän tavoitteena on koota laajasti yhteiskunnan kattavat suositukset yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi. Muutosta tarvitaan niin ihmisten asenteissa kuin yhteiskunnan rakenteissa, Eloranta toteaa.

– Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi tarvitaan toimia yhteiskunnan jokaisella tasolla. Yksilöt voivat omalla toiminnallaan huomioida muita paremmin ja vahvistaa omia sosiaalisia taitojaan. Yhteisöt voivat muuttaa toimintatapojaan ottaen kaikki paremmin mukaan. Yhteiskunnallisia rakenteita taas voidaan muuttaa tukemaan yhteisöllisyyttä entistä paremmin. Yksinäisyyden vastaiseen työhön tarvitaan aivan jokaista, Risikko sanoo.