Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta

Agenda

Lasten hyvinvointi, päivähoito ja koulutus on säilytettävä korkealla suomalaisella hyvinvointitasolla ja niitä on kehitettävä edelleen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tasavertaiset mahdollisuudet elämässään. Lapsiperheiden heikentyneen toimeentulon korjaamiseksi mm. perhepoliittisten etuuksien tasoa on nostettava. Kunnallisen kotipalvelun mahdollisuus on annettava myös lapsiperheille!

Nuorisotyöttömyyden poistamiseksi jokaiselle nuorelle on taattava työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka.