Kenenkään ei pidä pelätä vanhenemistaan

Agenda

Meidän on taattava aktiivinen, turvallinen ja ihmisarvoinen vanhuus sekä laadukkaat vanhuspalvelut kaikille. Myös seniorikansalaiset tarvitsevat riittävän toimeentulon. Inhimillistä ja hyvää sairaanhoitoa, hoivaa sekä kotipalveluita pitää olla saatavilla tarpeiden mukaan. Omaishoidon tuesta tulee tehdä jokaiselle kuuluva oikeus.

Suomalainen sosialidemokraattien luoma sosiaaliturva ja laadukkaat hyvinvointipalvelut kuuluvat jatkossakin jokaiselle!