Eduskunnan Parisuhdeverkosto

Ajankohtaista,Etusivu,Tiedotteet

Eduskuntaan on perustettu 18 kansanedustajasta koostuva Eduskunnan parisuhdeverkosto ke 13.9.2023 järjestetyssä perustamiskokouksessa. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) ja varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (Kok.) ja Eeva-Johanna Eloranta (Sdp). Parisuhdeverkosto tuo näkyväksi kaikenlaisten ihmisten arkea erilaisissa elämäntilannehaasteissa ja edistää erilaisten parisuhteen tuen palvelujen ja toimintojen tärkeyttä.

-Kiitän kollegoita luottamuksesta lähteä luotsaamaan Eduskunnan parisuhdeverkostoa.  Verkostomme perustamiskokouksessa nousi keskusteluun parisuhteiden tuen kokonaisvaltainen merkitys erityisesti lapsiperheissä. Vanhempien parisuhteen ongelmat näkyvät lapsissa ja nuorissa ongelmina koulunkäynnissä, kaverisuhteissa sekä erilaisina käytöshäiriöinä. Haluammekin alleviivata esimerkiksi perhekeskusten roolia perheiden kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Kannamme huolta myös ikäihmisten parisuhteiden tuesta, Eduskunnan parisuhdeverkoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi kommentoi. 

Tilastojen mukaan  yli 11 000 avioliittoa päättyy avioeroon vuosittain (v.2022). Eduskunnan parisuhdeverkoston tavoitteena on edistää parien ja lapsiperheiden vanhempien mahdollisuuksia saada tukea parisuhteelle erityisesti vaikeissa tilanteissa, kuten pitkäaikaissairauksien, neurokirjon haasteiden, riippuvuuksien, väkivallan tai mielenterveyden haasteiden koetellessa suhdetta.

-Parisuhteiden haasteet ja eron uhka kuormittavat mielenterveyttä. Mielenterveydenhäiriöistä koituvat kustannukset maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuosittain. Parisuhteen palveluita ja erojen ennaltaehkäisyä tulee tukea paitsi inhimillisestä myös kustannusnäkökulmasta, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja ja Eduskunnan parisuhdeverkoston sihteeri Suvi Laru kommentoi.

Parisuhteiden tuki on nostettu esille myös Petteri Orpon hallitusohjelmassa, johon on kirjattu tavoite matalan kynnyksen perhepalveluiden kehittämisestä huomioiden myös parisuhteiden ja vanhemmuuden tuki. 

Eduskunnan parisuhdeverkoston yhteistyökumppanina toimii Parisuhdekeskus Kataja ry:n vuodesta 2004 alkaen koordinoima Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto, jossa on tällä hetkellä 57 toimijaa sisältäen 10 hyvinvointialuetta.

Helsingissä 14.9.2023

Tiedustelut:

Eduskunnan parisuhdeverkoston puheenjohtaja: kansanedustaja Hilkka Kemppi 0400 181 115

Eduskunnan parisuhdeverkoston sihteeri:  Suvi Laru, Parisuhdekeskus Kataja ry toiminnanjohtaja 050 541 1288