Eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja Eloranta: Hallituksen on varmistettava, ettei forforiasetus toimi sen hyviä Saaristomeritavoitteita vastaan

Ajankohtaista,Etusivu,Tiedotteet

SDP:n turkulainen kansanedustaja ja eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen suunnitelmasta tehdä fosforiasetuksen lantapoikkeuksesta pysyvä. Elorannan mukaan lantapoikkeuksen vakinaistaminen on ristiriidassa hallitusohjelman hyvien Saarimeritavoitteiden kanssa ja sen tekeminen pysyväksi estäisi Saaristomerialueen keskeisen kuormitusongelman ratkaisemisen.

Fosforiasetus sääntelee fosforipitoisten aineiden käyttöä maa- ja puutarhataloudessa. Fosforiasetuksen karjanlantapoikkeus kuitenkin mahdollistaa karjanlannan laajemman käytön. Vuonna 2023 säädetyssä asetuksessa poikkeuksesta luopumiselle säädettiin kahden vuoden siirtymäaika. 

-Hallitusohjelmasta löytyy hyviä ja kannatettavia tavoitteita Saaristomeren tilanteen parantamisesta. Hallituksen käytännön toimet eivät kuitenkaan aina tue hyviä tavoitteita riittävästi ja lantapoikkeuksen tapauksessa jopa toimivat tavoitteita vastaan. Fosforiasetuksen lantapoikkeus uhkaa vesittää hallitusohjelman hyvät Saaristomeri-kirjaukset. 

Mikäli lantapoikkeus jää pysyväksi, ei Saaristomeren alueen keskeistä kuormitusongelmaa pystytä ratkaisemaan. Tämän takia jätin yhdessä muiden edustajien kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen lantapoikkeuksesta, Eloranta kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessä yhdessä muiden eduskunnan Saaristomeriryhmään kuuluvien kansanedustajien Eloranta kysyy hallitukselta, miksi hallitusohjelman kannatettavat kirjaukset Saaristomeren ravinteiden kierrätyksestä vesitetään ristiriitaisella kirjauksella fosforiasetuksen karjanlantapoikkeuksesta sekä voisiko fosforiasetuksen lantapoikkeus rajata vain naudan lantaa koskevaksi tai Saaristomeren valuma-alueen ulkopuolelle.

– Lantapoikkeuksesta tulee luopua siirtymäajan puitteissa tai vähintäänkin rajata Saaristomeren valuma-alue poikkeuksen ulkopuolelle. Saaristomeri-ohjelmassa yhtenä keskeisenä teemana on lannan siirron ja prosessoinnin edistäminen. Näin ohjelman avulla voidaan edesauttaa kotieläintiloja selviämään fosforiasetuksen siirtymäajan haasteista. Saaristomeren alueelle täytyy kuitenkin varmistaa riittävä rahoitus lannan siirtoon ja käsittelyyn liittyviin kuluihin ja investointeihin, Eloranta toteaa.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat Elorannan lisäksi Inka Hopsu ja Tiina Elo vihreistä ja Saku Nikkanen sdp:stä