SDP:n Eloranta: Koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt elinikäiseen oppimiseen

Ajankohtaista,Tiedotteet

Tänään julkaistussa Orpon hallitusohjelmassa linjataan muun muassa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja 25 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on pettynyt, että koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt kaikille koulutuksen sektoreille, mutta löytää hallitusohjelman koulutuslinjauksista myös hyvää.

– On omituista työllisyyspolitiikkaa heikentää työelämässä olevien mahdollisuuksia uudelleenkouluttautua. Mahdollisuus uudelleenkouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan on tärkeää työelämän ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa. Lisäopinnoilla työntekijä voi varmistaa työllistymisensä myös oman tilanteen muuttuessa nopeasti. Lisäkouluttautuminen edistää erityisesti matalasti koulutettujen työllisyyttä. Erikoista on, että tuleva oikeistohallitus haluaa vaikeuttaa tätä, Eloranta ihmettelee.

Työllisyysrahaston torstaina 15.6. julkaiseman tutkimuksen mukaan aikuiskoulutustuen saajien yleisimmät syyt opiskelun aloittamiselle ovat alanvaihto, työn liiallinen kuormittavuus ja koulutustason nostaminen. Eloranta huomauttaa myös, että Työllisyysrahaston tilastojen mukaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala on yleisin koulutusala tuen saajien keskuudessa. Viime vuosina tuen saajista yli kolmannes on suuntautunut näille aloille.

– Osaamisen kehittämistä ja laajentamista vaikeuttavat myös vapaaseen sivistystyöhön kohdistettavat leikkaukset ja opintomaksujen nostot sekä avoimen korkeakoulun maksujen nostot. Koulutuksen erityissuojelus ei selvästikään yltänyt elinikäiseen oppimiseen asti, Eloranta toteaa.

Lisäksi hallituksen ohjelmassa esitetään avoimen korkeakoulun sekä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoilta perittävien maksujen korottamista. Samalla hallitus tulee laskemaan korkeakoulujen valtionavustusta saman verran.

– Hallitusohjelmasta löytyy leikkauksia myös korkeakoulutukseen. Kun maksujen enimmäismäärää nostetaan ja vastaava summa nipistetään valtionrahoituksesta pois, on se käytännössä leikkaus korkeakouluilta. Maksujen korotuksista ei jää korkeakouluille mitään, vaan rahoitusta ohjataan entistä enemmän opiskelijoiden harteille, Eloranta toteaa.

Eloranta löytää ohjelman koulutuspoliittisista linjauksista kuitenkin myös kiittämisen aihetta.

– On erittäin hyvä, että viime kaudella tehdyn lukutaitostrategian toimeenpanoa jatketaan lukutaito-ohjelmaa laajentamalla. Samoin on tärkeää, että hallitus aikoo panostaa koululaisten perustaitoihin ja oppimisen tuen kehittämiseen. Hallitusneuvottelijat ovat selvästi ottaneet oppia viime kauden koulutuspoliittisesta selonteosta ja sivistysvaliokunnan valmistelemista eduskunnan lausumista, Eloranta kiittää.