Kulttuurin alv:n nosto estää luovien alojen kasvua

Ajankohtaista,Tiedotteet

Mediassa olleiden tietojen mukaan tulevan hallituksen ohjelmassa linjataan alennetun 10 % arvonlisäverokannan nostamisesta neljällä prosenttiyksiköllä. Veroluokkaan kuuluvat muun muassa kulttuuripalvelut ja kirjat. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää suunniteltua veronkorotusta haitallisena kulttuurialalle ja yhdenvertaiselle oikeudelle kulttuuriin.

– Kulttuurialalla olisi valtavasti potentiaalia, jonka vapauttaminen loisi jopa tuhansia uusia työpaikkoja ja uutta talouskasvua. Tulevan oikeistohallituksen suunnitelma kulttuuripalveluiden alvin nostosta heikentää alan tulevaisuusnäkymiä ja uhkaa myös jo olemassa olevia työpaikkoja. Luovat alat ovat yhä palautumassa korona-ajan shokista ja tällaista uutta takaiskua ei todellakaan tarvita, Eloranta sanoo.

Kulttuuriala työllistää tällä hetkellä nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä. Kulttuurialan osuus maamme bruttokansantuotteesta puolestaan on arviolta 3,1 prosenttia. Euroopan unionin keskiarvo on 4,4 prosenttia. Alan tulevaisuusnäkymien lisäksi Eloranta on myös huolissaan pienituloisten mahdollisuuksista päästä kulttuurin äärelle.

– Kun kulttuuripalveluiden hinnan nostaminen veronkorotuksella yhdistetään koviin sosiaaliturvan leikkauksiin heikkenevät pienituloisten mahdollisuudet käydä teatterissa, elokuvissa, musiikkiesityksissä ja muissa kulttuuritapahtumissa entisestään. Kulttuuri on keskeinen osa yhteiskuntaamme, ja sillä on todettu myös merkittäviä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Siksi meidän on huolehdittava, että jokaisella on oikeus kulttuuriin, Eloranta toteaa.