Miten käy kulttuurin?

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Luovilla aloilla on merkittävä kasvupotentiaali. Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä ja sen osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4 prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti potentiaalia kasvun ja työllisyyden luomisessa. Sen vapauttaminen vaatii tulevalta hallitukselta toimia.

Kulttuurin rahoituksen osuutta tulisi nostaa yhteen prosenttiin valtion budjetista. Valtion kulttuuribudjetimme on eurooppalaisittain keskitasoa, mutta alueiden kulttuurirahoituksessa olemme neljän heikoimman eurooppalaisen maan joukossa. Jos onnistumme nostamaan alan osuuden bruttokansantuotteesta EU:n keskitasolle olisi luotu arvonlisä Suomen taloudelle jopa 2,5 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi tuhansia uusia työpaikkoja ja miljoonia lisää verotuottoja. Kulttuurialan edustajat ovat tätä jo pitkään vaatineet. Myös kaikki eduskuntapuolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat julkisuudessa kannattaneet esitystä. Uusi hallitus tekisi suuren virheen, jos se sen sijaan päätyisi leikkaamaan kulttuurin rahoituksesta.

Muutakin tehtävää alan tulevaisuuden varmistamiseksi tarvitaan. Luovan työn tekijöille tulee taata vakaa turvaverkko. Marinin hallituksen toimesta poistettiin jo tekijänoikeustulojen vaikutus työttömyysturvaan, mutta sosiaaliturvauudistukseen jää vielä paljon tehtävää luovan työn tekijöiden aseman parantamiseksi. Lisäksi kirjallisuuden lainauskorvaukset tulee nostaa eduskunnan tahdon mukaisesti pohjoismaiselle tasolle ja huolehtia siitä, että tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettaessa turvataan luovien sisältöjen tekijöille reilut pelisäännöt jatkossakin.

Orpon hallituksen ohjelmassa linjataan alennetun 10 % arvonlisäverokannan nostamisesta neljällä prosenttiyksiköllä. Veroluokkaan kuuluvat muun muassa kulttuuripalvelut ja kirjat. Suunniteltu veronkorotus on haitallinen kulttuurialalle ja yhdenvertaiselle oikeudelle kulttuuriin heikentäen etenkin pienituloisten mahdollisuuksista päästä kulttuurin äärelle. Se heikentää alan tulevaisuusnäkymiä ja uhkaa myös jo olemassa olevia työpaikkoja. Kulttuurialan potentiaalia ei näin saada käyttöön. Luovat alat ovat yhä palautumassa korona-ajan shokista ja tällaista uutta takaiskua ei todellakaan tarvita.

Kun kulttuuripalveluiden hinnan nostaminen veronkorotuksella yhdistetään hallituksen tuleviin koviin sosiaaliturvan leikkauksiin heikkenevät pienituloisten mahdollisuudet käydä teatterissa, elokuvissa, musiikkiesityksissä ja muissa kulttuuritapahtumissa entisestään. Kulttuuri on keskeinen osa yhteiskuntaamme, ja sillä on todettu myös merkittäviä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Siksi meidän on huolehdittava, että jokaisella on oikeus kulttuuriin.

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, sd