SDP:n Eloranta: Hallituksen lukuisat ammatillisen koulutuksen leikkaukset romuttavat jatkuvan oppimisen ja vaikeuttavat osaajapulaa

Ajankohtaista,Etusivu,Tiedotteet

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää hallituksen  sadan miljoonan euron leikkausta ammatilliseen koulutukseen haitallisena jatkuvalle oppimiselle ja monille osaajapulasta kärsiville aloille. Sen myötä aikuisten mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja alan vaihtamiseen vaikeutetaan, kun säästöt kohdistuvat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutukseen ja mahdollisuuteen suorittaa toinen perustutkinto. 

Eloranta pitää kohtuuttomana myös tämän lisäksi tehtävää säästölakia eli hallituksen suunnittelemaa rahoituslakiuudistusta, jonka myötä mm. ammatillisen koulutuksen rahoituskertoimia muutetaan niin, että esimerkiksi luonnonvara-alankoulutuksen rahoitus voi sen myötä vähentyä jopa 20% niin kuin Varsinais-Suomessa toimivan Livian kohdalla uhkaa tapahtua. 

– Hallituksen politiikka on suorastaan vihamielistä jatkuvaa oppimista kohtaan. Ensin vapaan sivistyksen leikkaukset, ammattitutkintostipendin poistaminen sekä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja nyt vielä 100 miljoonan euron leikkaus ammatillisen aikuiskoulutukseen ja lisäksi vielä rahoituslain muutoksen myötä lisäleikkauksia. Hallituksen politiikka ei vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin eikä vallitsevaan osaajapulaan. Teknologian ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa uudelleenkouluttauminen ja oman osaamisen kehittäminen on entistä tärkeämpää sekä yksilölle itselleen että myös Suomen talouskasvulle, Eloranta korostaa.

– Ammatillisen koulutuksen säästöt myös vaikeuttavat monien alojen osaajapulan ratkaisemista. Yritysten työvoimatarpeesta yli puolet kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Yhä pienevät nuorten ikäluokat eivät riitä vastaamaan tähän tarpeeseen vaan tarvitaan myös uudelleenkouluttautumista, Eloranta korostaa.

Hallitus on myös uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoituslakia. Lausunnoilla olevassa esityksessä esitetään ammatillisen koulutuksen oppilaitosten rahoitusten muuttamisesta merkittävällä tavalla niin, että jatkossa ammatillisen koulutuksen määräraha koostuisi toteumiin perustuvasta laskennallisesta perusrahoituksesta ja harkinnanvaraisesta rahoituksesta. Myös rahoituksen kertoimia muutetaan merkittävästi. Eloranta on huolissaan esityksen vaikutuksista erityisesti luonnonvarakoulutuksen jatkumiseen. – Kysyin hallitukselta kirjallisella kysymyksellä, miten se aikoo varmistaa luonnonvara-alojen koulutuksen jatkuvuuden rahoituslakiuudistuksessaan.

Muun muassa ammattiopisto Livian luonnonvara-alan koulutuksen rahoitukseen rahoituslain muutos tarkoittaisi jopa 20 %:n vähenemistä, yhdessä muiden leikkausten kanssa rahoitus vähenisi 25 %.  Luonnonvara-alat ovat tärkeitä tulevaisuuden aloja. Koulutuksissa opiskelijat oppivat luonnonmateriaalien laajaan hyödyntämiseen. Näitä aloja ei opita pelkällä teoriaopetuksella, Eloranta toteaa.