SDP:n Eloranta: Lääkkeiden ja asiakasmaksujen maksukatot yhdistettävä ja jaksotettava

Ajankohtaista,Etusivu,Tiedotteet

Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 13.2.2024 julkaistiin neljän järjestön, Reumaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto sekä allergia-, iho ja astmaliitto, yhteinen kyselytutkimus pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaissairaiden kokemuksia lääkeomavastuista, sote-asiakasmaksuista ja matkakustannuksista sekä näihin liittyvistä maksukatoista. Julkistustilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta vaatii lääkkeiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattojen yhdistämistä, jaksottamista ja tason alentamista pitkäaikaissairaiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.

– Kyselytutkimus osoittaa, että yhä useampi pitkäaikaissairas on joutunut lykkäämään lääkkeiden hankintaa tai palveluihin hakeutumista rahan takia. Vastaajista 36 % on siirtänyt lääkkeen hankkimista sen hinnan vuoksi ja 38 % siirtänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon menemistä taloudellisista syistä. Vieläkin huolestuttavampaa 15 % on kokonaan jättänyt lääkärin suositteleman lääkkeen ostamatta ja 23 % menemättä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämä kertoo huolestuttavaa viestiä. Hallituksen kovat sosiaaliturvaleikkaukset tulevat entisestään heikentämään monien tilannetta. Terveyden ei pitäisi olla kiinni tulotasosta, Eloranta toteaa huolestuneena.

Tutkimuksen vastaajista 47 % kokee pitkäaikaissairauksista johtuvan taloudellisen rasitteen vähintään melko suureksi. Varsinkin erityisen kalliit lääkkeet luovat taloudellisia haasteita. Samalla kuitenkin kustannuksia tuovat myös lääkkeet, jotka eivät sisälly lääkekattoon. Vastaajilta kysyttiin myös heidän ajatuksiaan maksukattoihin. Vastaajista 62 % kannattaa lääkeomavastuun jaksottamista ja neljännes vastaajista oli vähintään melko tyytymättömiä nykyiseen järjestelmään.

– Pitkäaikaissairaiden, ja myös monien ikäihmisten, tilanteen helpottamiseksi maksukatot tulee yhdistää ja jaksottaa. Lisäksi on pidettävä huolta, että katon taso on kohtuullinen. Jaksottaminen helpottaisi nyt alkuvuodelle kasaantuvaa taakkaa jakamalla omavastuuta tasaisemmin vuoden ajalle. Maksukattojen yhdistäminen taas varmistaisi, että kasautuvat erilaiset kulut huomioitaisiin kaikki yhdessä eikä jokaista erikseen. Tämä vähentäisi paljon palveluita tarvitsevien pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten taloudellista taakkaa. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä, Eloranta sanoo.