Tillgången till alkohol ökar – så också skadorna

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia,På svenska

Alkohol är ett gift som orsakar 60 olika sjukdomar. På grund av alkohol går varje år mer än 37 000 levnadsår förlorade i förtid i Finland, indirekta dödsfall medräknade och vi förlorar årligen humankapital på 1,3 miljarder euro (enligt FCG).

I Finland finns det redan en halv miljon storkonsumenter av alkohol. Alkoholen orsakar också en omätbar mängd lidande, problem och otrygghet för de berörda omkring. Drickandet påverkar förstås också närmiljön, i synnerhet barnen. Det har uppskattats att polisen årligen hanterar 200 000 larmuppdrag i anslutning till alkohol – cirka 70 procent av de larm som polisen hanterar hänför sig på något sätt till alkohol.

Undersökningar visar att ökad tillgång på alkohol ökar alkoholkonsumtionen. Ökad tillgänglighet till alkohol har således en negativ inverkan på befolkningens hälsa och välbefinnande. Enligt WHO är den nordiska modellen med statligt alkoholmonopol bästa praxis för att minska alkoholens skadeverkningar, eftersom den begränsar antalet försäljningsställen, begränsar priskonkurrensen och begränsar marknadsföringen.

Största delen av finländarna har varit nöjda med begränsningarna i fråga om tillgången på alkohol. Allt färre finländare vill ha en friare alkoholpolitik, bara 26 procent.

Orpos regering har valt en annan linje, eftersom den kommer att öka utbudet av alkohol i detaljhandeln genom att i fortsättningen tillåta försäljning av jästa alkoholdrycker upp till 8%. Försäljningsställen där öl, cider och vin på 5,6–8% säljs kommer således att mångfaldigas sjutton gånger då dryckerna tas in i hyllorna på livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer. Reformens fördelar tillfaller detaljhandeln, vars handel enligt uppskattning kommer att öka med över 50 miljoner euro. Nackdelarna drabbar individer, familjer, arbetslivet och samhället bl.a. hälso – och sjukvården, som redan nu lider brist på resurser. Alla sakkunniga som riksdagen hörde motsatte sig propositionen förutom Dagligvaruhandeln rf, som drar nytta av riktlinjerna.

Det är möjligt att denna lag, som godkänts i riksdagen med regeringspartiernas majoritet, slutligen anses strida mot EU-rätten, eftersom framställningssättet begränsas till drycker som framställts genom jäsning endast. Detta kan leda till en situation där fler alkoholhaltiga drycker frigörs till detaljhandeln än planerat. Regeringens politik som helhet kommer med stor sannolikhet att leda till att alkoholmonopolet faller. Regeringen håller ju också på att sänka ölskatten, utvidga producenternas detaljhandel, tillåta näthandel med alkoholdrycker och hemtransport samt ge klara besked om den gränsöverskridande distansförsäljningen.

Med tanke på hälsan och välfärden hos finländare i alla åldrar, men också med tanke på samhällsekonomin, är det nödvändigt att stödja en annan alkoholpolitik – en sådan som minskar alkoholkonsumtionen och samtidigt dess skadeverkningar.