Ennaltaehkäisyä lisättävä lastensuojelussa

Turussa eniten lasten ja nuorten huostaanottoihin vaikuttava syy on riittämätön vanhemmuus, joka on syynä jopa 99,5 prosentissa tapauksista. Huostaanotoissa kyse on siis lähestulkoon aina perheen ongelmista, jolloin vanhemmat eivät syystä tai toisesta saa otetta vanhemmuudesta. Tähän auttaisivat avohuollon palvelut, esimerkiksi kotiapu. Niitä on kuitenkin tarpeeseen nähden varsin niukasti ollut saatavilla niin Turussa kuin muuallakin.  

Uusi sosiaalihuoltolaki

Tähän tarpeeseen on hallituksen lakiesitys uudesta sosiaalihuoltolaista juuri tullut eduskunnan käsittelyyn. Erityisen hyvää siinä on nuorten ja lapsiperheiden huomioon ottaminen. Sen mukaan lapsiperheillä olisi oikeus esimerkiksi saada kotipalvelua silloin, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tämä on todella tärkeä uudistus, sillä tällä hetkellä Suomessa on monia kuntia, joissa ei kotipalvelua ole lainkaan lapsiperheille tarjolla tai sen saadakseen pitää olla lastensuojelun asiakas. Vaikkapa syöpäsairaan yksinhuoltajan ainoa mahdollisuus saada kotiapua, on ollut ilmoittautua lastensuojelun asiakkaaksi. Vuoden alussa voimaan tulevan lain myötä tuen hakemisen kynnys madaltuu ja samalla saadaan apua perheille silloin kun sitä tarvitaan, oikea-aikaisesti.

Nuorisopalvelutakuu

Uudistukseen sisältyy myös nuorisopalvelutakuu. Silloin kun nuorella on tarvetta sosiaalipalveluihin, varmistetaan hänelle moniammatillinen tuki. Takuuseen kuuluu omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus. Näin voimme välttää nuorten syrjäytymistä.

Kommentit

 1. Mistä sinulle on tarjoiltu tieto, että yleisin peruste huostaanottoihin on “riittämätön vanhemmuus”?

  Kuvailet riittämätöntä vanhemmuutta ilmiöksi, jossa isät ja äidit eivät saa otetta tehtäväänsä. Tähän mielestäsi auttaisi kotiapu.

  Mutta eikö juuri tähän hyvin psykologisoivalta kuulostavaan lähestymistapaan ole jo ollut vuosien ajan tarjolla ratkaisu: perhetyöntekijät! Heidät ammattikuntansa on synnytetty Suomen kuntiin juuri tällaista varten eli riittämättömän vanhemmuuden korjaamiseen. Ja he ovat olleet usein se ainoa apu, jota kunnan lastensuojelu on perheelle tarjonnut. Perhetyöntekijät näyttävät epäonnistuneen tehtävässään katastrofaalisesti, jos noin sata prosenttia huostaanotoista johtuu riittämättömästä vanhemmuudesta.

  No, mutta onneksi ne muut perheiden vaikeudet on saatu ratkaistua. Tilannehan on hyvä, kun on enää vain sitä riittämätöntä vanhemmuutta. Työmaa on selkeä, kun on tehtävänä vain vanhempien ojentamista ja isien ja äitien puutteiden korjaamista.

  Helpottaa, kun tietää, ettei meillä Suomessa ole enää köyhyyttä, työttömyyttä, työn ja työmatkojen aiheuttamaa väsymystä, yksinhuoltajuutta (ja isättömyyttä), koulu- ja oppimisongelmia eikä sairauksia perheissä.

 2. Hei,

  Tieto perustuu seuraavaan tutkimukseen:
  Turun kaupunki ja Lasten huostaanotot, avohuollon tukitoimet Turussa, Eva-Maija Harjunpää
  Sen mukaan riittämätön vanhemmuus on syynä huostaanottoihin 99,5 % tapauksista, lapsen joidon laiminlyönti 79,1%:ssa tapauksista, vanhemman päihdeongelma 62,7%:ssa.

  Näiden taustalla lienee varmaan mainitsemiasi köyhyyttä jne, mutta ne eivät sentään ole huostaanoton syynä.

  Perhetyöntekijä lienee juuri se paras kotiavun muoto, joka tulee kyseeseen näissä tilanteissa.

  Ystävällisin terveisin
  Eeva-Johanna Eloranta

 3. Matti Vanhasen II:n hallituksen sekä Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on ollut tavoitteena huostaanottojen vähentäminen ennaltaehkäisevin toimenpitein avopalveluiden keinoin.Miten Turku on vastannut tähän haasteeseen Eeva-johanna Eloranta?
  Lehdistä saa lukea päivähoito-oikeuden heikentämistavoitteistä ja koulun resurssien vähentämisestä Turussa.Käytössä on jo nyt kouluissa käytössä minimituntimäärä,jonka alle ei enää lain mukaan voi mennä.YLE Uutisten tekemän selvityksen mukaan tällaisia paikkakuntia on Turun lisäksi Suomessa vain 3. Samanaikaisesti Turussa on suunniteltu vähintään puoli miljardia maksavaa pikaraitiohanketta kasvatus-ja opetuslautakunnan jäsenen Mikko Laaksosen aktiivisen lobbauksen johdolla.joka on myös suomenkielisen varhaiskasvatus-ja perusopetusjaoston puheenjohtaja.Jo pikaraitiotien suunnittelukustannuksiin on vuosien varrella kulunut konsultteineen satoja tuhansia.ja nyt tästä hankkeesta ilmeisesti vihdoin ollaan luopumassa.Mikä hyöty tästä hankkeesta on ollut kaupunkilaisille samanaikaisesti kun päiväkodit ja puistotoiminta sekä koulut ovat toimineet äärimmäisen niukoissa resursseissa?
  Avohuollon tukitoimena käytetyn perhetyön laatu ei Turussa ole asianmukaisella tasolla,sillä perhetyö Turussa on vain raporttien kirjaamista sosiaalityöntekijöitä varten.Näitä lähihoitajien kirjoittamia raportteja,joita ei ole tehty yhteistyössä avoimesti asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa lain edellyttämällä tavalla käytetään “todisteina” huostaanotoissa hallinto-oikeudessa.Samanlaisena näyttäytyy kallis perhekuntoutus,koska sen laatua eikä vaikuttavuutta ei tutkita eikä valvota,vain sitä järjestävät yksityiset yritykset ja yhdistykset hyötyvät kuntoutuksesta taloudellisesti.Perheille jää kuntoutuksesta usein luu käteen ja hyväksikäytetty olo.Turkulaisen perheen oikeusturva on lastensuojelussa hyvin heikko.

Jätä kommentti