Etätyöllä joustoa ja jaksamista työelämään

 

Muutama viikko sitten vietettiin kansallista etätyöpäivää. Tuolloin kymmenen tuhatta suomalaista jätti saapumatta työpaikalleen ja työskenteli kotoa käsin. Ympäristökeskuksen mukaan tuon yhden päivän ansiosta Suomen hiilidioksidipäästöt pienenivät hetkellisesti 50 tonnia, ja työmatkoja jäi kulkematta yli 380 000 kilometriä, eli neljä kertaa maapallon ympärysmitta.

 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu 

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työnantajan tiloissa tietotekniikkaa apuna käyttäen tehtävää työtä. Sen positiiviset vaikutukset ovat kiistattomia niin ympäristökuormituksen kuin työn laadunkin paranemisen osalta. Nykymaailmassa on kritisoitu paljon työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeutta. Ongelma koskee erityisesti korkeasti koulutettuja, sillä nuorina aikuisina uraa on luotava eikä perhe-elämälle tunnu aina löytyvän aikaa. Etätyössä perheen ja työn yhdistäminen on joustavaa. Lisäksi työpaikkoja on usein tarjolla vain suuremmissa kaupungeissa, mutta nämäkin työtarjoukset olisi mahdollista ottaa vastaan jos osan viikkoa voisi työskennellä kotoa käsin. Myös aikaa ja rahaa säästyy, kun työmatkoja ei tehdä joka arkipäivä.

Vajaakuntoiset työllistyisivät paremmin

Myös vajaakuntoisten tai liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuudet työelämään paranisivat etätyön avulla. Fyysiset tai matkustukselliset rajoitteet eivät estäisi työntekoa. Lisäksi työn ohella opiskelu helpottuisi, kun työajan voisi järjestää välillä itselleen sopivammaksi. On vanhanaikaista ajatella, että työtä voi tehdä vain virka-aikana ja valvotusti työpaikalla.

Myös työnantaja hyötyy

Työnantajakin hyötyy etätyöstä monin tavoin. On todettu, että keskittymiskyvyn paranemisen myötä etätyössä työteho ja tuottavuus paranevat. On itsestään selvää, että työurat pitenevät, kun työntekijä jaksaa ja voi paremmin. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen parantaa myös työpaikan houkuttelevuutta ja varmasti myös imagoa. Tänä päivänä työntekijä arvostaa yritystä, joka ottaa huomioon niin ympäristönäkökohdat kuin työntekijän jaksamisesta huolehtimisen.

Etätyön mahdollisuuksia ei aina ymmärretä

Miksi siis vain 15 prosenttia suomalaisista tekee säännöllisesti etätyötä? Koska suurin osa työstä tehdään joka tapauksessa tietokoneella tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen, tuntuu oudolta, että sitä varten pitäisi päivittäin matkustaa työpaikalle. Työnantaja voi aivan hyvin ohjeistaa alaistaan puhelimitse. Etätyön mahdollisuuksia ei aina hyödynnetä edes pitkiä työmatkoja tekevien kohdalla. Jotkin työnantajat eivät laske työajaksi esimerkiksi työmatkalla junassa tehtyä työtä. Tätä tapahtuu valitettavasti myös valtionhallinnossa, jonka tulisi olla edelläkävijä etätyön hyödyntämisessä. Etätyön paremmalla hyötykäytöllä kun olisi positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia koko kansantalouteemme.

Kommentit

Jätä kommentti