Lapset ja nuoret osallistumaan

Tämän vuoden alussa voimaan tullut koulurauhalaki toi mukanaan oppilaskunnat lakimääräisinä kaikkiin kouluihin, jotta oppilaat saavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Ajatuksena myös on, että kun oppilaat saavat näin olla mukana laatimassa vaikkapa koulun järjestyssääntöjä, on niitä helpompi myös noudattaa.

Kouluvierailuja

Tammikuussa me kansanedustajat ympäri Suomen vietimme kansanedustajat kouluissa – viikkoa. Itse olin vierailulla vähän yli kymmenessä koulussa ja tapasin koulujen opettajia, oppilaita ja oppilaskuntien jäseniä. Usein tämä vierailu oli järjestetty kansanedustajan kyselytunnin muotoon, jolloin yhden oppitunnin ajan vastailin oppilaiden kysymyksiin sekä etukäteen mietittyihin, joita oppilaskunnan edustajat esittivät että spontaaneihin yleisökysymyksiin.

Politiikka kiinnostaa

Alakoululaisia kiinnostivat esimerkiksi se, miten monta kertaa olen nähnyt Sauli Niinistön livenä tai olenko ollut telkkarissa.  He kyselivät myös mikä on viimeisin laki, jota olen ollut päättämässä tai miten kansanedustajan työ vaikuttaa lasten asioihin tai miten luonnon roskaantumista voisi estää.

Yläkoululaiset halusivat tietää mm. mitä kaikkea kansanedustajan työhön kuuluu, miten suhtaudun mediaan, mikä on mielipiteeni nuorisovaltuustosta, sukupuolineutraalista avioliittolaista, pakkoruotsista tai nuorten työttömyydestä. Kysyttiinpä siellä Putous-ohjelman suosikkihahmoakin.

Toisen asteen oppilaat ammattikouluissa ja lukiossa olivat kiinnostuneita kansanedustajan työn haasteista ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, mielipiteestäni valtion velkaantumiseen, kuntaliitoksiin, vanhustenhoitoon tai nuorten äänestysaktiivisuuteen.

Pohdiskelevat nuoret

Niin kuin näistäkin kysymyksistä huomaa ovat lapsemme ja nuoremme järkeviä ja pohdiskelevia ja seuraavat sitä mitä maailmalla tapahtuu. Onkin tärkeää, että tarjoamme lapsille ja nuorille yhä enemmän mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja ottaa osaa heitä koskevien asioiden päättämiseen. On hienoa, että tämä toteutuu nyt jo kaikissa kouluissa oppilaskuntatyön kautta. Meillä Turussa nuorten ääni kuuluu myös tämän vuoden alussa työnsä aloittaneen nuorisovaltuuston kautta, jossa valtuutettuina toimivat toisen asteen kouluista vaaleilla valitut edustajat. Nuorisovaltuustojen soisi yleistyvän muissakin kunnissa.

Tulevia äänestäjiä

Kun jo lapsena ja nuorena saa kokemuksen siitä, että asioihin voi vaikuttaa ja että jokaisen mielipide on tärkeä, kasvaa meille tällä tavoin aktiivisia yhteiskunnan toimintaan osallistuvia ja vaikuttavia kansalaisia. Toivottavasti saamme samalla äänestysaktiivisuudenkin kasvamaan. Kuunnellaanhan siis herkällä korvalla lapsia ja nuoria.

Kommentit

Jätä kommentti