Meillä ei ole varaa menettää kasvun vuosia

Suomi on onnistunut koronan hoidossa hyvin ja taloutemme kehitys oli viime vuonna Euroopan kolmen parhaan joukossa. Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi: viime päivinä koronaepidemia on jopa aktivoitunut eräillä alueilla uudelleen ja on edelleen korkealla muun muassa Varsinais-Suomessa.

On aivan selvää, että talouspolitiikan lähtökohtia on arvioitava uudelleen kriisin vuoksi. Siksi yllätyimme, kun huomasimme, että nämä tosiseikat eivät ole tavoittaneet kokoomuksen Ilkka Kanervaa ja Anne-Mari Virolaista (TS mielipide 18.5.).

Hallitus päätti väliaikaisesti nostaa valtion budjettimenojen kattoa, jotta ihmisten välttämättömät palvelut voidaan turvata kriisin keskellä. Alkuperäiseen menotasoon palataan vuoteen 2023 mennessä. Sen sijaan kokoomus ehdotti paluuta jo ensi vuonna. Tämä olisi vaatinut lähes miljardin euron leikkauksia.

Kysymmekin teiltä, arvon edustajat Kanerva ja Virolainen, mistä te ottaisitte miljardin verran pois? Olisitteko valmiita leikkaamaan turkulaisilta lapsiperheiltä ja vanhuksilta? Leikkaisitteko terveydenhoidosta? Vai kävisittekö kovalla kädellä kiinni Varsinais-Suomen maatalouteen tai elinkeinotukiin? Uskallatteko te laatia rehellistä leikkauslistaa, jota varsinaissuomalaiset äänestäjät voisivat arvioida?

Työttömyys on maassamme liian korkea. Marinin hallitus jatkoikin kehysriihessä konkreettisia työllisyystoimia, jotka kestävät vertailun. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan hallitus on ensimmäisen kahden vuoden aikana tehnyt enemmän työllisyyspäätöksiä kuin edellinen Sipilän porvarihallitus koko neljän vuoden kaudellaan.

Työllisyystoimien lista on pitkä ja kattava. Annamme esimerkiksi kunnille enemmän vastuuta työllisyyspolitiikassa kuntakokeilulla, jossa ovat mukana muun muassa Turun ja Salon seudun kunnat. Parannamme työllisyyspalveluja ja tuemme osatyökykyisten työllistymistä. Laajennamme oppivelvollisuutta. Päätimme jo aiemmin työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja jatkuvan oppimisen uudistuksesta.

Hallitus on tukenut työllisyyttä myös tukemalla yrityksiä. Laajaa konkurssiaaltoa torjuttiin useilla mittavilla lisätalousarvioilla. Sähköistämisen tuki mahdollistaa suomalaiselle teollisuudelle paremmat kilpailumahdollisuudet maailmanmarkkinoilla ja samalla ilmastopäästöjen vähentämisen.

Me tunnemme vastuumme budjetin tasapainosta. Ensi vuoden menot ovat 2 miljardia tätä vuotta pienemmät. Velkasuhde taittuu vuonna 2025.

Kokoomuksen esittämät vaihtoehdot edustavat hyvin kylmää maailmankuvaa: niissä leikataan kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevilta, kuten pitkäaikaistyöttömiltä. Me pidämme eurojen lisäksi huolta myös ihmisistä.

Meillä ei ole varaa menettää uusia kasvun vuosia, kuten finanssikriisin jälkeen tapahtui. Siksi tuemme talouden kasvua elvyttämällä riittävän pitkään, investoimalla ihmisten hyvinvointiin ja välttämällä ennenaikaisia leikkauksia.

Aki Lindén, kansanedustaja

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja

Kirjoitus on julkaistu 21.5.2021 Turun Sanomissa.

Kommentit

Jätä kommentti