Mobbning kan förebyggas

De senaste allvarliga mobbnings- och våldsdåden i skolorna har igen väckt en viktig diskussion om mobbning och även om våld i skolan. Vi måste tala om saken, för alla barn och unga har rätt till integritet och till en trygg inlärningsmiljö. Vi alla har en roll då det gäller att förverkliga detta, även om förebyggandet av mobbning är ett särskilt ansvar som ligger på dem som arbetar med barn.

Mobbningen har lyckligtvis minskat under hela 2000-talet. Detta visar att skolorna har lyckats i sitt arbete mot mobbning. Mobbningen har emellertid inte upphört. Minst en gång i veckan blir fortfarande sju procent av eleverna i årskurserna 4 och 5, sex procent av eleverna i årskurserna 8 och 9 och knappa fyra procent av eleverna i yrkesskolan utsatta för mobbning. Pojkar mobbar och blir mobbade oftare än flickor.

Det vanligaste är verbal mobbning och att skämma ut. Fysisk mobbning förekommer mest i lågstadier. Nätmobbning har ökat och den hänger ofta ihop med andra former av mobbning. En av de mest skadliga formerna av mobbning är social uteslutning, dvs. ostracism. Mobbning är ofta ett gruppfenomen. Även de som inte deltar i själva mobbningen kan agera på ett sätt som upprätthåller mobbningen.

 Arbetet mot mobbning förutsätter långsiktighet. Det är viktigt att man redan inom småbarnspedagogiken lär sig emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter. Det mest effektiva sättet är naturligtvis att förebygga mobbning. Det är väsentligt att man i skolorna skapar en gemensam anda och behandlar mobbningsrelaterade frågor och verksamhetssätt som en del av undervisningen. Varje elev och vuxen i skolan ska känna igen mobbningen och dess olika former och sätten för att ingripa. Naturligtvis måste vuxna i skolan allvarligt ingripa i mobbningen, så att eleverna får ett tydligt budskap om att mobbningen verkligen inte är tillåten. Både den som blir mobbad och den som mobbar behöver stöd i situationen.
 
Utbildningsstyrelsen har under hösten publicerat på sin webbplats den första nationella anvisningen, dvs. en handbok för mobbningsförebyggande och hantering av mobbningssituationer i skolorna och läroanstalterna. Den innehåller också anvisningar för elever och vårdnadshavare. I statsminister Marins regeringsprogram ingår nolltolerans mot mobbning och rasism. Här nyligen publicerades också regeringens omfattande åtgärdsprogram mot mobbning. Mobbning, våld och trakasserier är inte begränsat till skolor och läroanstalter, utan de återspeglas i alla delområden i samhället. Vi har alla ett eget ansvar när det gäller att skapa ett mobbningsfritt samhälle. Ingen av oss ska någonsin förringa eller förbise mobbning.


Eeva-Johanna Eloranta,
riksdagsledamot SDP, kulturutskottets vice ordförande,
ordförande för Utbildningsstyrelsens direktion

Kommentit

Jätä kommentti