Näpit irti nuorten sosiaaliturvasta

Kahvit olivat mennä väärään kurkkuun, kun luki Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen ehdotuksen siitä, että nuorten sosiaaliturvan taso olisi riippuvainen toisen asteen tutkinnon suorittamisesta. On totta, että nuoria tulee kaikin tavoin kannustaa vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, sillä kouluttamattomalla työura on noin kymmenen vuotta lyhyempi ja rikkonaisempi kuin koulutetulla. Tänä päivänä ei juuri enää ole niitä niin sanottuja hanttihommia, joita voi tehdä ihan ilman koulutustakin.

Nuorellakin oikeus sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvaan tulee myös kaikilla nuorilla olla oikeus. Sen tulee edelleenkin perustua tarpeeseen  eikä henkilön koulutustasoon. Esimerkiksi toimeentulotuki on viimeinen toimeentulon lähde silloin, kun muuta toimeentuloa ei ole. Tätä turvaverkkoa ei tule leikata sen vuoksi, että koulu on jäänyt kesken tai jos ei ole edes saanut opiskelupaikkaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on todennut lapsi- ja nuorisoköyhyyden olevan kasvussa. Tällaiset ehdotukset, joita Luukkainen esittää, kasvattaisivat tuota köyhyyttä edelleen. Ihmisten toimeentulolla ei tule leikkiä.

Oppivelvollisuutta pidennettävä

On kuitenkin hienoa, että myös Luukkainen tukee SDP:n tavoitetta pidentää oppivelvollisuutta. Tällä olisi todellisia vaikutuksia nuorten kouluttautumisen ja myöhemmän työllistymisen edistämisessä. Tavoitteen tulee olla, että nuorten ei tarvitse turvautua sosiaaliturvaan, vaan että hän saa itselleen sopivan koulutuksen ja sen myötä koulutustaan vastaavan työpaikan, josta saamallaan palkalla pystyy itse itsensä elättämään.

Kommentit

Jätä kommentti