Nyt on ikäihmisten vuoro

 

Valtakunnallinen suositus, 0,5 hoitajaa ikääntynyttä kohden laitoshoidossa, ei toteudu 10%:ssa hoitolaitoksia, vaikka keskiarvo onkin 0,6. Meidän sosialidemokraattien mielestä olisi hyvä saada sitovaksi hoitajamääräksi 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohden, mutta tätä tavoitetta eivät muut puolueet budjettiriihessä hyväksyneet. Kompromissina päätettiin, että mikäli 2014 aikana löytyy yksikin vanhainkoti, jossa tämä 0,5 suositus alittuu, niin silloin minimimäärästä säädetään asetuksella eli alimitoitukselle tulee nollatoleranssi. Suurin osa ikääntyneistä on kotihoidossa ja heillä tärkeintä ovat kotiin tuotavat palvelut. Niille ei ole ollut edes suositusta, mutta nyt sellaiset laaditaan ensi kesään mennessä.

Paljon muutakin kuin desimaaleja

Hienoin asia on kuitenkin se, että vuosikymmenien odottelun jälkeen saadaan vihdoin 2013 vanhuspalvelulaki, joka monin eri tavoin tulee parantamaan jokaisen ikäihmisen asemaa merkittävästi. Laissa on kyse paljon suuremmista asioista kuin vain laitoshoidon henkilöstönormista, joka nyt yksinään on vienyt mediassa kaiken huomion.

Lain mukaan jokaisen vanhuksen palvelutarve selvitetään ja hänelle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka toteutumisesta vastaa iäkkään oma vastuutyöntekijä. Iäkkäälle myönnetyt palvelut tulee saada viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, kiireelliset palvelut heti. Kunnilla tulee jatkossa olla riittävä määrä monipuolista asiantuntemusta mm. geriatrian ja gerontologian eli nimenomaan ikääntyneiden hoidossa, pitää tarjota monialaista kuntoutusta ja osaamista mm. turvallisesta lääkehoidosta. Olennaista on oikeanlainen osaaminen eikä pelkästään henkilökunnan määrä. Lisäksi kuntien viranomaisten on parannettava yhteistyötään ja tiedonkulkuaan niin, ettei yksikään palvelujen tarpeessa oleva vanhus jää niitä vaille.

Ennaltaehkäisy tuo säästöjä

Monissa kannanotoissa on arvosteltu lain kalleutta ja kuntien harteille tulevia uusia velvoitteita. Lain toteuttamiseksi on kuitenkin budjetoitu 144 miljoonaa euroa, joista valtionosuuksina maksetaan puolet. Budjettiriihessä myös annettiin 10M€ lisää sekä vanhustenpalveluihin että omaishoidon tukipalveluihin.

Vaikka lakia arvostellaan kalliiksi, tulee se mitä todennäköisimmin pitkässä juoksussa säästämään kunnilta pitkän pennin. Vanhusten määrä kasvaa lähivuosina huomattavasti, ja nyt onkin korkea aika sijoittaa osa vanhustenhuoltoon suunnatuista rahoista ennaltaehkäisyyn; se sijoitus kyllä maksaa tulevaisuudessa itsensä monin verroin takaisin.

Ihmisarvoista elämää kotona – mahdollisimman pitkään

”Tässä minä punttia nostelen, jotta jaksan soppani keittää.” Tämä 90-vuotiaan Edla-rouvan lausahdus kiteyttää lain tavoitteen. Ikääntyneen tulee saada oikeanlaisia palveluita ja apua niin paljon, että hän pystyy elämään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon pääsee silloin kun ihmisarvoinen elämä ei muutoin ole mahdollista, kun kotona ei enää pärjää.

Kommentit

Jätä kommentti