Oppivelvollisuutta pidennettävä

Ennen vanhaan kouluttamattomallekin töitä kyllä löytyi. Oli tarjolla erilaisia hanttihommia apumiehenä, ojan kaivajana, huoltoasemalla, kauppa-apulaisena, siivoojana, kotiapulaisena, lähettinä jne. Nykymaailmassa tilanne on toinen. Kouluttamattomalle nuorelle ei nykyään enää niin vain voi sanoa, että mene töihin, sillä ilman koulutusta paikkaa on hyvin vaikea saada kun se on vaikeaa koulutetullekin nuorelle. Vaikka töihin silti pääsisikin, kertyy työvuosia ilman ammatillista koulutusta jääneille lähes kymmenen vuotta muita vähemmän. Työura jää tytöillä noin 22 vuoteen ja pojilla noin 26 vuoteen pelkän peruskoulun varassa kun keskimäärin työurat ovat 34 vuoden pituisia. Kouluttamattomien työurissa on usein epävakautta ja työttömyyttä. Työelämässä ja nyky-yhteiskunnassa pärjätäkseen jokainen tarvitsee vähintään toisen asteen koulutuksen. Voidaankin perustellusti sanoa, että vähintään ammatillisen koulutuksen suorittamisen pitäisi olla perusoikeus, mutta myös perusvaatimus kaikille kansalaisille.

Suomessa Euroopan toiseksi lyhin oppivelvollisuus

Nykyisin oppivelvollisuus päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Tämä yhdeksänvuotinen oppivelvollisuus on vanhaa perua ja sopi hyvin siihen aikaan kun käytiin kansakoulua ja niitä hanttihommiakin oli reilusti tarjolla ilman sen kummempia koulutuksia. Kun täytettiin 15 vuotta, mentiin töihin. Työ opittiin työtä tekemällä – työ tekijäänsä neuvoi. Euroopan maista Saksassa ja Hollannissa oppivelvollisuus kestää neljä vuotta pidempään kuin Suomessa. Ainoastaan Turkissa on Suomea lyhyempi oppivelvollisuus. Oppivelvollisuusiän päättyminen meillä Suomessa osuu usein kovin huonoon hetkeen erityisesti monille pojille, jotka kypsyvät hitaammin ja saattavat olla pahimman murrosiän pauhuissa juuri silloin kun pitäisi miettiä opintojen jatkoa. Mielestäni on yhteiskunnan taholta melkeinpä heitteille jättöä ettei oppivelvollisuus ja –oikeus jatku tämän hankalan vaiheen ohi, siihen asti kun täysi-ikäisyys muutenkin saavutetaan. Nykymallissa alaikäiset nuoret tekevät koko loppuelämään vaikuttavia päätöksiä epäkypsässä iässä 15-16-vuotiaana. Nämä päätökset voivat pahimmassa tapauksessa viedä nuoren koko elämän sivuraiteille ja aiheuttaa nuoren syrjäytymisen kokonaan.

Viisitoista prosenttia nuorista jää ilman koulutusta

Vuosittain noin 4000-5000 nuorta jää ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa ja noin kymmenen tuhatta keskeyttää ilman tutkintoa (noin 24% keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja 10% lukion). Niinpä 15% jokaisesta ikäluokasta jää lopulta vaille toisen asteen tutkintoa. Kaikista alle 30-vuotiaista jopa 110 000 on pelkän perusasteen koulutuksen varassa ja heistä 40 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Oppivelvollisuuden pidentäminen purisi etenkin siihen viiteentoista prosenttiin nuorista, jotka jäävät lopulta ilman toisen asteen tutkintoa.

Oppivelvollisuuden pidennys olisi myös oppioikeus

Oppivelvollisuuden pidentäminen torjuisi syrjäytymistä. Samalla se tukisi myös nuorisotakuun tavoitteita, sillä se on tehokkain tapa saada nuoret motivoiduksi koulutukseen. Oppivelvollisuuden pitäisikin jatkua peruskoulun jälkeen 18 vuoden ikään asti ja samalla jokaisella nuoren tulisi olla oikeus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua peruskoulun jälkeen. Meidän pitää huolehtia siitä, että opiskelupaikkoja varmasti riittää kaikille myös ammatillisessa koulutuksessa, ettei kenenkään tarvitse valita pakkolukiota. Kymppiluokka voisi olla yksi vaihtoehto, jos sopivaa paikka ei ensi hakemalla löydy. Niille nuorille, joilla on vaikeuksia suoriutua toisen asteen opinnoista, tulee tarjota tukea ja räätälöidä heille sopivia koulutusmalleja esimerkiksi oppisopimuskoulutusta tai valmentavaa toimintaa. Ketään ei saa tässä kohtaa jättää oman onnensa nojaan. Siihen meillä ei ole varaa inhimillisesti eikä myöskään taloudellisesti.

 

Akava, OAJ, STTK ja suurin osa toisen asteen opiskelijoista jo kannattavat oppivelvollisuuden pidentämistä. Toivottavasti myös Kokoomus vihdoin muuttaa vanhanaikaisen kantansa tässä asiassa ja asettuu nuorten puolelle.

Kommentit

Jätä kommentti