Pelkäätkö vanhenemista?

Tulevaisuuden kauhukuvassa makaat vanhana jossain vuodeosastolla, vaikkapa lonkkaleikkauksen jälkeen. Pitkän makaamisen jälkeen lihaksesi ovat surkastuneet, kukaan ei auta sinua pystyyn eikä kukaan ei auta sinua kuntoutumaan. Pari kertaa päivässä hoitajat käyvät sinut kääntämässä kumihanskat kädessä. Ruokaa saat, mutta jos et pysty tarpeeksi nopeasti nielemään jäät nälkäiseksi. Lääkkeitä saat moneenkin vaivaan, mutta lääkkeet eivät sovi yhteen vaan olet lääketokkurassa lähes koko ajan. Uni ei tule iltaisin ja unilääkkeillä sinut koetetaan saada nukkumaan, kunnes nekään eivät enää auta, mutta niitä on pakko syödä edelleen, sillä olet tullut niistä riippuvaiseksi. Kaiken kukkuraksi sinulle puhutaan kuin pääsi olisi täynnä sahanpurua.

Valitettavasti tämä ei ole pelkästään tulevaisuuden kauhukuva vaan monen seniorikansalaisen elämää tänä päivänä. Minä ainakin pelkään vanhenemista!

Sivistysvaltiossa huolehditaan vanhuksista

Voidaksemme kutsua maatamme sivistyvaltioksi tulee meidän huolehtia myös heikommistamme: lapsista, nuorista, sairaista, vammaisista ja vanhuksista kunnolla. Näin ei ole kuitenkaan tämän päivän Suomessa. Vanhustenhoidon tila on hyvin satunnainen paikasta riippuen. Monissa tapauksissa vanhuksista huolehditaan hyvin, mutta liian monissa tapauksissa resursseja, rahaa ja hoitajia,  ei ole tarpeeksi.

Resurssien puutteen lisäksi ongelmana on laatu. Tällä hetkellä lähinnä yleislääkärit hoitavat ikääntyneitä määräten mm. lääkkeitä yleislääketieteen pohjalta. Tämä aiheuttaa sen, että monilla ikääntyneillä on liian suuret lääkeannokset, toisiinsa yhteensopimattomia lääkkeitä ja paljon näistä syistä johtuvia ongelmia mm. sekavuutta. Myöskin kuntouttavaa ja aktiiviisuutta sekä omatoimisuutta lisävää hoito-otetta pitää tuntuvasti lisätä.

Tarvitsemmekin paljon lisää geriatrista osaamista eli nimenomaan ikääntyneiden terveydenhuoltoon liittyvää osaamista. Lääketieteen ja hoitoalan koulutusta pitää suunnata uudella tavalla. Tämä saattaa tuoda tulleessaan jopa säästöjä.

Omaishoidon tuesta subjektiivinen oikeus

Jokaiselle tulee taata aktiivinen, turvallinen ja ihmisarvoinen vanhuus sekä laadukkaat vanhuspalvelut. Inhimillistä ja hyvää hoitoa sekä hoivaa pitää olla saatavilla tarpeen mukaan. Omaishoidon tuesta on tehtävä subjektiivinen oikeus, jotta kaikille omaishoitajille saadaan tasavertaiset mahdollisuudet sen saamiseen kunnasta ja sen taloustilanteesta riippumatta. Tällä hetkellähän omaishoidon tuen saaminen vaihtelee todella paljon kunnittain.

Tarvitsemme vanhustenpalvelulain

Tällä hetkellä kunnat saavat vain suosituksia vanhusten hoitoa koskien ja valitettavasti pelkät suositukset eivät riitä niinkuin monissa tilanteissa on voitu huomata. Me tarvitsemme vanhustenhuoltolain, joka määrittelee selkeästi hoivatakuun samalla tavoin kuin päivähoitolaissa. Näin vanhukset saisivat subjektiivisen, jokaiselle kuuluvan oikeuden hoitoon ja hoivaan. Pelkät suositukset eivät enää riitä.

Tällä hetkellä valmistelussa on Ikälaki, mutta saa sitten nähdä tuleeko siitä mitään valmista, sillä ensimmäistä kertaa vanhustenhuoltolaki esiteltiin jo vuonna 1974 Kalevi Sorsan hallituksen aikana… Vaikeaa tuntuu olevan saada seniorikansalaisten asiasta päätöstä aikaan!

Kommentit

  1. Puhut täyttä asiaa. 91-vuotias äitini pelkää että kotihoito tuo hänelle joku päivä kuolemanpillerin. Kotihoito tuo hänelle lääkkeet annosteltuina 3x/vko. Muuta apua ei mielellään anneta, sillä hänet luokitellaan hyväkuntoiseksi. Onko ihminen hyväkuntoinen jos kaiket päivät makaa ja pystyssäolo alkaa huimata? Hän käy itse suihkussa ja saa juuri ja juuri syötyä ateriansa itse. Nyt hän pelkää että hänet tapetaan sitten kun ei enää jaksa itse edes syödä. Vanhat ihmiset eivät oikein käsitä kuolemanpilleristä puhumista. He eivät ymmärrä asiaan liittyvää ironiaa, vaan ottavat sen todesta.

    Siis todellakin lisää geriatrista osaamista ja vanhempien ihmisten kunnioitusta yleensä. Nythän eläkeläisiä, niin nuorempia (65 v) kuin vanhempia pidetään ongelmajätteenä ja työikäisten hyvinvoinnin esteenä. Järkyttävää. Ei muisteta, että kaikki eläkeläiset maksavat veroja eläkkeestään ja omalta osaltaan ylläpitävät yhteiskuntaa. Asia olisi toinen jos eläke olisi verotonta tuloa.

  2. Puhut täyttä asiaa. 91-vuotias äitini pelkää että kotihoito tuo hänelle joku päivä kuolemanpillerin. Kotihoito tuo hänelle lääkkeet annosteltuina 3x/vko. Muuta apua ei mielellään anneta, sillä hänet luokitellaan hyväkuntoiseksi. Onko ihminen hyväkuntoinen jos kaiket päivät makaa ja pystyssäolo alkaa huimata? Hän käy itse suihkussa ja saa juuri ja juuri syötyä ateriansa itse. Nyt hän pelkää että hänet tapetaan sitten kun ei enää jaksa itse edes syödä. Vanhat ihmiset eivät oikein käsitä kuolemanpilleristä puhumista. He eivät ymmärrä asiaan liittyvää ironiaa, vaan ottavat sen todesta.

    Siis todellakin lisää geriatrista osaamista ja vanhempien ihmisten kunnioitusta yleensä. Nythän eläkeläisiä, niin nuorempia (65 v) kuin vanhempia pidetään ongelmajätteenä ja työikäisten hyvinvoinnin esteenä. Järkyttävää. Ei muisteta, että kaikki eläkeläiset maksavat veroja eläkkeestään ja omalta osaltaan ylläpitävät yhteiskuntaa. Asia olisi toinen jos eläke olisi verotonta tuloa.

Jätä kommentti