Pienpanimoiden suoramyynti

En ole suuri oluen ystävä, mutta arvostan suomalaista pienyrittäjyyttä ja tavallisen pienyrittäjän kamppailua oman elantonsa eteen. Olen jo pitkään pohtinut miten pienpanimoiden arkea voisi helpottaa. Pienpanimot tuottavat alle 3 prosenttia kaikesta oluttuotannosta Suomessa. Pienpanimoidemme koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä mikroyrityksistä kymmeniä työntekijöitä työllistäviin pienyrityksiin. Suomessa toimii tällä hetkellä 24 pienpanimoa. Niistä noin 60 prosenttia tuottaa vuodessa alle 200 000 litraa olutta. Pienpanimot ovat tärkeä osa alueidensa paikallista pienyrittäjyyttä, ja niillä on usein tärkeä merkitys alueille myös matkailullisesti.

Yksi keino pienpanimoiden arjen helpottamiseen olisi oluen suoramyynnin salliminen pienpanimoille. Oluen suoramyynti pienpanimoista on ollut pitkään esillä julkisuudessa. Tällä hetkellä alle 4,7 % alkoholia sisältävien juomien suoramyynti pienpanimoista on mahdollista ainoastaan perustamalla panimon yhteyteen elintarvikekioski, joka täyttää aluehallintoviraston kaikki elintarvikekioskille asetetut vaatimukset.

Haasteellisia vaatimuksia

Vaatimuksia on lukuisia. Kioskissa pitää olla valikoimissa määrätty määrä elintarvikkeita kattavasti eri tuoteryhmistä. Alkoholien myynti ei myöskään saa olla kioskissa määräävässä asemassa kokonaismyynnistä. Tällä hetkellä kioskiluvalla omia juomiaan myyvien pienpanimoiden alkoholinmyynti on helposti yli puolet kokonaismyynnistä, sillä yhdenkään pienpanimon varsinaiseen strategiaan ei kuulu elintarvikkeiden myynti. Asiasta on tullut pienpanimoille myös huomautuksia aluehallintovirastolta. Järjestely on hankala sekä teennäinen ja aiheuttaa kiusauksia säädösten kiertoon. Lupamenettely on hankala myös siinä mielessä, että kaikille alueille ei enää lupia myönnetä, sillä aluehallintovirasto katsoo, että joillakin alueilla on jo riittävästi elintarvikekioskeja. Näin ollen pienpanimo ei aina lupaa kioskille edes saa.

Toinen vaihtoehto pienpanimoille on oluen myyminen jonkun paikallisen kaupan kautta. Tässä mallissa asiakas hakee juomansa panimolta tai ne toimitetaan hänelle suoraan. Panimo tekee kaksi laskua. Toisessa se laskuttaa asiakasta paikallisen kauppiaan nimissä niin, että rahat kulkeutuvat kauppiaan tilille, ja toisessa se laskuttaa kauppiasta pienemmällä summalla. Tämä on viranomaisten ehdotus toimintamalliksi, kun olemassa oleva laki ei suoramyyntiä salli. Menettely on kuitenkin hankala ja teennäinen eikä mahdollista tuotteiden suoramyyntiä panimovierailijoille.

Tarvitaan lainmuutoksia

Viimeaikainen keskustelu viranomaistenkin taholta on ollut sen suuntainen, että lakia voitaisiin muuttaa siten, että pienpanimoille voitaisiin sallia mietojen enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien myyminen suoraan panimoilta ilman velvollisuutta elintarvikekioskin perustamiseen tai juomien toimittamiseen lähikaupan kautta. Myös vähittäiskaupan edunajaja Päivittäistavarayhdistys PTY puoltaa myynnin sallimista pienpanimoille. Suoramyynnin ulottaminen yli 4,7 %:n alkoholijuomiin ei sen sijaan liene viranomaisten mielestä perusteltua, koska näin ollen heidän mukaansa pitäisi oikeus sallia myös muille eurooppalaisille yli 4,7 %:n oluille. Toimenpiteellä syrjittäisiin muista jäsenvaltioista peräisin olevia tuottajia, jotka pääsevät Suomen markkinoille vain Alkon kautta, ja samalla ratkaisu olisi ilmeisesti ristiriidassa Alkon monopolin kanssa.

Sallimalla pienpanimoille mietojen enintään 4,7 %:n alkoholijuomien suoramyynti olisi helpotus, joka ei aiheuttaisi sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia, pienentäisi byrokratiaa, suuntaisi pieneltä osaltaan kulutusta kalliimpiin ja erikoisempiin suomalaisiin oluisiin ja tukisi sekä vahvistaisi paikallista suomalaista pienyritystoimintaa. Tämä olisi tärkeä lisä ja helpotus pienimmille panimoille, jotka näin ollen voisivat myydä vierailijoille omaa oluttaan suoraan panimolta. Tämä olisi myös pieni piristys alueelliselle matkailulle. Ulosmyynti suoraan panimolta esimerkiksi erilaisten vierailijaryhmien tekemien tutustumiskäyntien yhteydessä korostaisi ja vahvistaisi paikallisuutta ja helpottaisi yrittäjyyttä. Enintään 4,7 %:n mietojen alkoholijuomien suoramyynnin salliminen pienpanimoille olisi järkevä helpotus, jolla ei olisi negatiivisia kansanterveys- tai kilpailuvaikutuksia.

Kysyin asiaa ministeriltä

Päätin ottaa selvää asioista ja kysyin asianomaiselta peruspalveluministeri Susanna Huoviselta (sd.), mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä pienpanimoteollisuuden suoramyynnin mahdollistamiseksi? Huovisen mukaan hallitus valmistelee juuri hallitusohjelman mukaisesti alkoholilainsäädännön kokonaisuudistusta.

Huovisen mukaan hallitusohjelmassa on sovittu, että Alkon asema säilyy nykyisen alkoholilain mukaisena. Pienpanimoille tai muille alkoholijuomien valmistajille ei siten hallitusohjelmankaan mukaan avata kokonaan uusia alkoholijuomien myyntioikeuksia. Uudistuksessa on kuitenkin mahdollisuus arvioida nykyjärjestelmän toimivuutta ja sitä, voidaanko erityisesti pienyritysten hallinnollista taakkaa vähentää. Huovisen mukaan alkoholilain kokonaisuudistuksessa pohditaan mallia, jossa esimerkiksi juuri pienpanimot saisivat omien tuotteidensa vähittäismyyntiluvan muutoin yleisillä edellytyksillä, ilman elintarvikkeiden myyntivelvollisuutta.

Toivon pikaista muutosta asiaan ja jään mielenkiinnolla odottamaan tuloilla olevaa kokonaisuudistusta.

 

Kommentit

Jätä kommentti