Suomi hoitaa asiansa

Hallitusneuvotteluiden aikana ei kukaan arvannut, että kolme vuotta myöhemmin Suomi painisi vaikean taloustilanteen kanssa. Vastuuta emme pääse pakoon, talous on hoidettava kuntoon. Sosialidemokraateilla oli taloustalkoisiin omat tavoitteensa: niiden täytyi olla uskottavia, että luottamus Suomen talouden kestokykyyn ja vakauteen ei vaarannu, niiden täytyi tukea talouden kasvua ja työllisyyttä ja niiden täytyi olla oikeudenmukaisia ja vähentää eriarvoisuutta. Tavoitteemme toteutuivat olosuhteisiin nähden hyvin.  

Tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja

Jos se olisi ollut vain meistä kiinni, moni asia olisi tehty toisin. Tarjolla oli pääasiassa vain paljon huonompia vaihtoehtoja.  Esimerkiksi lapsilisistä olisi haluttu leikata tuplamäärä, kun taas me olisimme halunneet toteuttaa säästön korottamalla lapsilisiä ja tekemällä niistä veronalaista tuloa, mikä olisi samalla tasoittanut myös tuloeroja.

Jotakin hyvääkin

Oikeudenmukainen veropolitiikka sentään jatkuu ja sen myötä tuloerot kapenevat. Suurituloisten verotus kiristyy ja pienituloisten kevenee, mm. solidaarisuusverosta tehdään pysyvä. Arvonlisäveron korotukseltakin vältyttiin, mikä on hyvin tärkeä asia pienituloisten kannalta, sillä pienistä tuloista suhteellisen suuri osuus menee mm. ruokaan, jonka hinnassa alvin korotus olisi heti tuntunut.

 

Myös oppivelvollisuuden nosto toteutetaan. Sen positiiviset vaikutukset nuorten koulutukselle tulevat olemaan merkittävät. Nyt ensimmäinen vuosi peruskoulun jälkeen ammatillisessa koulussa tai lukiossa tulee kaikille velvoittavaksi.

Kommentit

Jätä kommentti