Suunta Suomelle

Elämme Suomessa haasteellisia aikoja. Meitä koettelee hankala taloussuhdanne, elinkeinorakenteen ja väestörakenteen muutos sekä kestävyysvaje, joista viime mainittu tarkoittaa julkisten menojen ja tulojen epäsuhtaa. Kestävyysvajeen suuruus on noin 8-10 miljardia euroa.

Työllisyys nousuun

Suurin ongelmamme on korkea työttömyys, yli 300 000 ihmistä on ilman työtä, työllisyysasteemme on alle 68 %, kun se vuonna 2008 oli vielä yli 64 %. Nyt tarvitsemme siis ennen kaikkea lisää työpaikkoja. Yhden prosentin nousu työllisyysasteessa tuo julkiselle taloudelle lisää rahaa noin kaksi miljardia. Jos siis saamme työllisyysasteemme nousemaan 5 %, on kestävyysvajeemme ratkaistu, koska parantunut työllisyys tuo kassaamme tuon puuttuvat 10 miljardia euroa.

Vientiteollisuuden uudet näkymät

Mistä sitten niitä uusia työpaikkoja voimme saada? Vastaus on ABCD. Arktisessa osaamisessa meillä on annettavaa. Bioaloilla erilaisine puu- ja sellupohjaisine tuotteineen tai vaikkapa lääketeollisuuteen liittyen on paljon innovaatiota, joista saamme uusia vientituotteita. C on cleantech eli erilaiset puhtaan teknologian keksinnöt veden ja ilman puhdistukseen tai kiertotalouteen liittyen, missä olemme jo nyt yksi maailman johtavia maita. D on digitaalitalous eli erilaiset sähköiset sovellukset robotisaatio mukaan lukien eri aloilla. Nämä ovat siis esimerkkejä aloista, joita voimme saada uutta kasvua, uusia työpaikkoja ja etenkin uutta vientiä ja vientituloja Suomeen sekä samalla ratkaista kestävyysvajeongelman.

Rakenneuudistukset

Ennen kuin tämä toteutuu, tarvitsemme myös julkisen talouden rakenneuudistuksia ja sopeutusta. Tärkeintä on rakenteiden remontointi ja tässä tärkeimpänä on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jossa perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito sekä sosiaalipalvelut integroidaan eli saatetaan yhteen. Aalto-yliopiston laskelmien mukaan meidän on sote-uudistuksessa mahdollista säästää jopa 1,8–2,4 miljardia euroa, mikäli otamme koko Suomessa mallia niistä alueista Suomessa, joissa nämä palvelut tuotetaan tehokkaimmin ja vaikuttavimmin. Sote-uudistus onkin yksi tärkeimpiä toteutettavia asioista myös kestävyysvajeen ratkaisemisen näkökulmasta, samalla se takaa kaikille suomalaisille tasa-arvoiset sote-palvelut ja hoitoon pääsyn.

Kommentit

Jätä kommentti