Syömishäiriöihin on puututtava varhain

”Olet sitä, mitä syöt. Halusin olla harmiton kuin vesi, kepeä kuin salaatinlehti, pirteä kuin porkkana, mehukas kuin omena… Halusin persikkaposket ja kaalinkovan vartalon, raparperijalat ja hapankorpun kapean vatsaviivan. Jostain syystä hapankorppumaiseksi muuttui vain luonteeni.” Näin kuvaa Laura omaa syömishäiriötään Siskonmakkarat -kirjassa.  

Syömishäiriöt ovat vakava ja lisääntyvä ongelma etenkin kouluikäisillä yläaste- ja lukioikäisillä tytöillä. Joidenkin arvioiden mukaan anoreksiaa sairastaa 0,5-1 % 12-24-vuotiaista tytöistä ja naisista bulimiaa noin 1-3 %. Toisaalta on arvioitu, että noin puolet syömishäiriöpotilaista jää tunnistamatta. Ahmintahäiriön osalta osuus voi olla vieläkin suurempi. Monet asiaa tuntevat ovat sitä mieltä, että syömishäiriöt ovat vielä paljon yleisempiä kuin mitä useat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet. Suomalaisessa tutkimuksessa on arvioitu, että jopa joka kymmenes 18-vuotias tyttö on kärsinyt diagnoosikriteerit täyttävästä syömishäiriöstä ja jopa joka viidennellä tytöllä on ollut syömishäiriöoireilua nuoruusvuosiensa aikana.  Vaikka sairastuneet ovat pääosin tyttöjä, on noin 10 % sairastuneista kuitenkin poikia tai miehiä. Todella suuresta ongelmasta on siis kyse.

Usein syömishäiriön puhkeamiseen liittyy häpeän tunne, huono itsetunto, mielialaongelmat, masennus ja täydellisyyteen pyrkivä luonne, toisinaan myös hoikkaa vartaloa vaativa harrastus, kuten baletti tai voimistelu. Monilla sairastuneilla on myös yksinäisyyttä, epävarmuutta itsestä, kiusaamista tai muita elämän kriisejä, asioita, joita nuori ei pysty käsittelemään ja jotka aiheuttavat epämääräistä pahaa oloa ja tunnesolmuja, joihin syömisen kontrollointi ja oman kehon tarkkailu tuovat helpotusta. Oireesta muodostuu syömishäiriö, kun se toistuu siinä määrin, että se alkaa joko omissa tai lähiympäristön silmissä selvästi haitata arkista toimintakykyä tai fyysistä terveyttä. 

Kouluterveydenhuolto on avainasemassa myös lasten ja nuorten syömishäiriöiden ennaltaehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoitoon ohjauksessa. Voi sanoa, että monissa tapauksissa terveydenhoitajan avulla on alkava syömishäiriö saatu ehkäistyä. Tässä työssä onnistumisessa avainasemassa on ammattitaito, moniammatillinen yhteistyö ja säännöllinen koulutus syömishäiriöiden muuttuvien hoitopolkujen- ja linjojen tuntemiseksi.

Ongelmia ovat kouluterveydenhoidon liian vähäiset resurssit ja terveystarkastukset, puutteellinen koulutus asiasta ja liiankin tiukka vaitiolovelvollisuus. Tiheämmät terveystarkastukset erityisesti yläasteikäisillä auttaisivat kouluterveydenhoitoa ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan alkavia syömishäiriötä varhaisemmassa vaiheessa.  

Myös syömishäiriöihin liittyvän tiedon jakaminen nuorille esim. erilaisten teemapäivien tai terveydenhoitajan oppituntivierailujen muodossa ennaltaehkäisee niiden puhkeamista ja toisaalta helpottaa nuoren hakeutumista ammattilaisen apuun jo varhaisessa vaiheessa eikä vasta sitten kun ongelma on muuttunut vakavammaksi. Tässä työssä myös kolmas sektori eli valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö Syömishäiriöliitto-SYLI ry on mukana jakaessaan kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta ja osaamista. Liitto myös edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta ylläpitäen mm. vertaistukitoimintaa ja keskustelupalstoja. Vertaistuki on ainutlaatuista samassa elämäntilanteessa olevan tai olleen antamaa ymmärrystä ja yhteisyyden tunnetta joka toimii tärkeänä lisänä ammattiavun ohella ja helpottaa irti pääsemistä syömishäiriöihin liittyvästä häpeän tunteesta .

Nykyisin muotia oleva hoikkuuden ihannointi on saanut aikaan sen, että vain kovin harvat nuoret ovat tyytyväisiä kehoonsa ja laihdutuskuurit alkavat jo varhaisessa vaiheessa värittää nuorten ja jopa lasten normaalia suhtautumista ruokaan. Tässä ollaankin syömishäiriöiden alkulähteillä ja näitä asenteita pitäisi alkaa muuttaa.

Erilaiset syömishäiriöt ovat todella yleisiä etenkin nuorten tyttöjen ja naisten keskuudessa. Häiriö aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta, häpeää ja itseinhoa eli voimakasta elämälaadun heikkenemistä. Meidän tuleekin tehdä kaikkemme, jotta tietoisuus häiriöistä lisääntyy, jotta nuoret uskaltavat hakea tietoa ja apua sekä saavat siitä lisää tietoa kun tunnistavat oireet itsessään. Tärkeää on myös vaikuttaa asenteisiin, niin että asiasta uskalletaan puhua ilman häpeää.

Näissä tilanteissa riittävän vertaistuen tarjolla oleminen joko kokoontuvina ryhminä tai nettiryhminä on ensiarvoisen tärkeää, jotta vertaistukea voi saada. Tuki on tärkeää myös sairastuneiden omaisille; mitä tehdä kun huoli läheisestä herää. Tiedotusta mm. terveydenhuollon, etenkin kouluterveydenhuollon suuntaan tulee lisätä, jotta sairastuneita voidaan auttaa jo ennen kuin oireet pahenevat. Varhaisen puuttumisen merkitys lienee syömishäiriöissäkin ratkaisevan tärkeää. Tärkeää on myös järjestön jäsenmäärän kasvattaminen mitä tulee vahvasti edistää kasvavan tiedottamisen ohella mm. verkkoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Kommentit

 1. Tämä taistelu on hävitty, jokainen ”tuutti” siis TV, radio, muotilehdet, viikkolehdet, sanomalehdet ja internetin sivut kertovat millainen sinun pitää olla. Miten sinun tulee pukeutua, että olet suosittu ja kuulut joukkoon. Miltä sinun tulee näyttää ollaksesi hyväksyttävä. Kuinka saavutat ikuisen nuoruuden ja niin edelleen.
  Nuorista ihmisistä ja vanhoistakin on tehty kohteita joiden avulla tehdään rahaa ja vain rahaa. On samantekevää kuinka monta ruumista tämän rahapolun varsi sisältää. Osansa ottavat kauneuskirurkia, meikkituottajat ja vaate teollisuus.

  Suurin vahinko mitä nuorelle ihmiselle saatetaan tehdä on saada heidät olemaan tyytymätön omaan ulkonäköönsä. Siitä se kierre alkaa.
  Markkinoinnin mallimaassa USA:ssa on kokonainen tutkijakunta valjastettu kaupallisuuden palvalukseen. Heidän ainoa tehtävä on lisätä ihmisille kulutustarpeita ja se suunnataan yhä nuoremmille ikäluokille. Näin ihminen elää kuluttamisensa kautta ja siten toisiinsa verraten. Syömishäiriö on myöskin tämän tyytymättömyyden seurausta.

  Me vanhat ihmiset meille kaupataan ikuista nuoruutta ja sekin näkyy katukuvassa.

 2. Tämä taistelu on hävitty, jokainen ”tuutti” siis TV, radio, muotilehdet, viikkolehdet, sanomalehdet ja internetin sivut kertovat millainen sinun pitää olla. Miten sinun tulee pukeutua, että olet suosittu ja kuulut joukkoon. Miltä sinun tulee näyttää ollaksesi hyväksyttävä. Kuinka saavutat ikuisen nuoruuden ja niin edelleen.
  Nuorista ihmisistä ja vanhoistakin on tehty kohteita joiden avulla tehdään rahaa ja vain rahaa. On samantekevää kuinka monta ruumista tämän rahapolun varsi sisältää. Osansa ottavat kauneuskirurkia, meikkituottajat ja vaate teollisuus.

  Suurin vahinko mitä nuorelle ihmiselle saatetaan tehdä on saada heidät olemaan tyytymätön omaan ulkonäköönsä. Siitä se kierre alkaa.
  Markkinoinnin mallimaassa USA:ssa on kokonainen tutkijakunta valjastettu kaupallisuuden palvalukseen. Heidän ainoa tehtävä on lisätä ihmisille kulutustarpeita ja se suunnataan yhä nuoremmille ikäluokille. Näin ihminen elää kuluttamisensa kautta ja siten toisiinsa verraten. Syömishäiriö on myöskin tämän tyytymättömyyden seurausta.

  Me vanhat ihmiset meille kaupataan ikuista nuoruutta ja sekin näkyy katukuvassa.

Jätä kommentti