Vanhuspalvelulaissa on kyse ikääntyneiden ihmisoikeuksista

Tällä viikolla Suomessa vietetään vanhustenviikkoa. On tärkeää, että teemaviikolla vanhusten ääni saadaan kuuluviin, sillä liian usein vanhusten aseman parantaminen jää sananhelinäksi juhlapuheisiin.

Vanhuspalvelulaki saadaan vihdoin

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa heikoimmista pidetään huolta. Vanhusten kohdalla törmätään kuitenkin liian usein riittämättömiin palveluihin.  Lähes kaikilla muilla ihmisryhmillä vanhuksia lukuun ottamatta on puolellaan oikea laki, kuten peruskoululaki, päivähoitolaki tai vammaispalvelulaki. Vanhuspalvelulakia ei kuitenkaan vieläkään ole saatu säädettyä, siitä huolimatta että ensimmäisen kerran sellainen esiteltiin jo vuonna 1974. Viime aikoina on otettu merkittäviä askeleita eteenpäin taistelussa vanhusten oikeuksien puolesta. Vanhuspalvelulaki on nyt kirjattu hallitusohjelmatavoitteisiin, ja sen on määrä astua voimaan vuoden 2013 alussa.

Uudessa laissa paljon hyvää…

Uuden lain myötä vanhusten asema paranee monin eri tavoin. Lakiehdotuksen mukaan ennaltaehkäisevää toimintaa lisätään ja vanhusten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistetaan. Lisäksi vanhukset saisivat kunnalta oman sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen vastuuhenkilökseen. Tämä vastuuhenkilö olisi vanhuksen apuna ja tukena niin käytännön asioissa, kuten esimerkiksi hoito- tai hoivatarpeen suunnittelussa kuin opastajana esimerkiksi sosiaaliturva-asioissa. Lisäksi kuntiin perustettaisiin lakisääteiset vanhusneuvostot ajamaan juuri iäkkäitä koskevia asioita.

…mutta muutoksia tarvitaan vielä

Toivottavaa on, että lakiin saadaan vielä tehtyä joitakin parannuksia niiden ehdotusten perusteella, joita lakiluonnos lausuntokierroksella sai. Esimerkiksi henkilöstömitoituksista kaivataan lakiin selkeää kirjausta. Tällä hetkellä mitoitukset ovat vain suosituksia. On voitu huomata, että pelkät suositukset eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan lain velvoittavuutta. Myös ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta on pulaa. On pidettävä huoli siitä, että meillä on tarpeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja nimenomaan geriatrian ammattilaisia toteuttamassa vanhusten palveluita.

Raha ei saa olla este

Kun vanhusten palveluista puhutaan, nousee aina esiin kustannuskysymys. Useissa vanhuspalvelulaista annetuissa lausunnoissa kannettiin huolta siitä, että kuntien kustannukset nousevat korkeiksi. Toisaalta lain ennaltaehkäisevän painotuksen myötä saadaan varmasti aikaan myös säästöjä. On asioita, joita ei voida mitata rahassa. Vanhusten oikeus laadukkaaseen ja riittävään hoitoon on yksi niistä.

Vanhusten aseman turvaaminen ei saa jäädä kiinni rahasta, sillä vanhusten ihmisarvoisen hoidon ja hoivan turvaamisessa on kyse ihmisoikeuksista. Toivotan turvallista ja ihmisarvoista vanhusten viikkoa kaikille!

Kommentit

Jätä kommentti