Ajankohtaista

Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Ylen MOT-ohjelma raportoi maanantaina 18.9.2023 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa hoitoalalle opiskelevista kenialaisopiskelijoista, jotka tulivat Suomeen kenialaisen maakunnan tilaamaan tilauskoulutukseen, mutta joutuivat itse maksamaan korkeat lukukausimaksut. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomeen saapuneiden tilauskoulutusopiskelijoiden tilannetta ja tilauskoulutuksen korjaustarpeita. Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan…
Lue lisää

Hallitus murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee hallituksen halua murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan. Hallituksen leikkauslistalla ovat muun muassa vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutustuki. Vapaan sivistystyön leikkauksien yhtenä kohteena ovat kesäyliopistot, joiden valtionosuudesta ollaan leikkaamassa jopa 40 prosenttia. Kesäyliopistot edistävät muun muassa avointen korkeakoulujen…
Lue lisää

Opintokeskuksilta leikkaaminen heikentää kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy 25 miljoonan euron leikkaus vapaan sivistystyön rahoitukseen, josta 7 miljoonaa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä vastaa jopa 39 prosenttia opintokeskusten nykyisestä rahoituksesta. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää hallitusohjelman linjausta haitallisena paitsi osaamiselle, mutta myös suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja…
Lue lisää

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Miten käy kulttuurin?

Luovilla aloilla on merkittävä kasvupotentiaali. Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä ja sen osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4 prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti…
Lue lisää

Koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt elinikäiseen oppimiseen

Tänään julkaistussa Orpon hallitusohjelmassa linjataan muun muassa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja 25 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on pettynyt, että koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt kaikille koulutuksen sektoreille, mutta löytää hallitusohjelman koulutuslinjauksista myös hyvää. – On omituista työllisyyspolitiikkaa…
Lue lisää

Kulttuurin alv:n nosto estää luovien alojen kasvua

Mediassa olleiden tietojen mukaan tulevan hallituksen ohjelmassa linjataan alennetun 10 % arvonlisäverokannan nostamisesta neljällä prosenttiyksiköllä. Veroluokkaan kuuluvat muun muassa kulttuuripalvelut ja kirjat. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää suunniteltua veronkorotusta haitallisena kulttuurialalle ja yhdenvertaiselle oikeudelle kulttuuriin. – Kulttuurialalla olisi valtavasti potentiaalia,…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää

Mitä on koulutuksen erityissuojelus?

Eduskuntavaalit on käyty ja vaalituloksen mukaisesti hallitustunnustelijana on aloittanut Kokoomuksen Petteri Orpo. Tuleva hallitusohjelma määrittää Suomen tulevaisuuden suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Hallitusneuvotteluissa on tärkeätä ymmärtää, että tulevaisuuden hyvinvointi ja kasvu rakentuvat suomalaisten osaamistason nousulle ja inhimilliselle pääomalle. Siksi olisi tärkeätä…
Lue lisää

Får Skärgårdshavsprogrammet fortsätta?

Vårt skärgårdshav mår inte bra. Situationen med kustvattnens blågröna algblomning var så illa förra sommaren att det hindrade till och med Nådendals sjusovare från att bli kastad i havet. Trots många åtgärder rinner fortfarande mer näringsämnen ut i Skärgårdshavet än…
Lue lisää