Ajankohtaista

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii pohdintaa, aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kas!-blogissa 16.2.2024 Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Onkin välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä koko koulupolulla varhaiskasvatuksesta…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Yksinäisyyden vähentäminen on jokaisen ja kaikkien asia

Eduskunnan ryhmä yksinäisyyden ja ostrakismin eli ulossulkemisen vähentämiseksi Suomessa kokoontui ystävänpäivänä 14.2.2024 laajan asiantuntijajoukon kanssa keskustelemaan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen keinoista. Kokouksessaan ryhmä päätti aloittaa työn suositusten luomiseksi eri yhteiskunnallisille tahoille yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi. Ryhmän puheenjohtajat varapuhemies Paula Risikko…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Lääkkeiden ja asiakasmaksujen maksukatot yhdistettävä ja jaksotettava

Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 13.2.2024 julkaistiin neljän järjestön, Reumaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto sekä allergia-, iho ja astmaliitto, yhteinen kyselytutkimus pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaissairaiden kokemuksia lääkeomavastuista, sote-asiakasmaksuista ja matkakustannuksista sekä näihin liittyvistä maksukatoista. Julkistustilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt SDP:n kansanedustaja…
Lue lisää

Att vända inlärningsresultatens kurva uppåt kräver tid och flera åtgärder

Publicerad i Åbo underättelsen 18.1.2024 Särskilt oroväckande är försämringen av de grundläggande färdigheterna.De senaste Pisaresultaten visar att våra inlärningsresultat fortsätter att sjunka, vilket är mycket oroväckande. De neråtgående resultaten är en dyster trend som pågått under hela 2000-talet och som…
Lue lisää

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun Sanomissa 16.1.2024 Uusimmat PISA-tulokset, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, ovat erittäin huolestuttavia. Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen heikkeneminen. Heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun…
Lue lisää

Kiihdytämmekö kasvua vai hidastammeko taantumaa?

Vuodesta 2023 näyttää tulevan kansallisesti taantumavuosi, eikä seuraavallekaan vuodelle ennakoida suurta kasvua. Inflaatiokehitys, korkojen nouseminen ja rakennusalan lama ovat heijastuneet jo läpi koko yhteiskunnan, eivätkä tulevat hyvinvointialueiden säästöt ainakaan taloudellista toimeliaisuutta tule lisäämään. Vaikka Suomi ei pinta-alaltaan ole kovin suuri…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää uusimpia PISA-tuloksia, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, erittäin huolestuttavina. – Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen kuten lukutaidon heikkeneminen. Heikkojen…
Lue lisää

Bördan för de unga ökar

De ungas situation är oroande. Utmaningar med den psykiska hälsan bland unga blir allt vanligare, var tionde ung löper risk att marginaliseras och gängbrottsligheten bland unga är omtalad. I denna situation är ungdomsarbetets betydelse särskilt stor bland annat när det…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Viisas hallitus vahvistaisi nuorten tulevaisuudenuskoa

Tiistaina 21.11.2023 hallitus vastasi SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton yhteiseen välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta. SDP:n kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää hallituksen politiikkaa huonona tulevaisuuspolitiikkana. Elorannan mukaan hallituksen tulisi vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa, ei heikentää sitä. – Nuorilta leikkaaminen on koko Suomen…
Lue lisää

Nuorten taakka kasvaa

Julkaistu Turun Sanomissa 20.11.2023 Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorten jengirikollisuus puhuttaa. Tulevaisuusbarometrin mukaan enää vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee mahdollisuuksia. Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä…
Lue lisää