Ajankohtaista

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun Sanomissa 16.1.2024 Uusimmat PISA-tulokset, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, ovat erittäin huolestuttavia. Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen heikkeneminen. Heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun…
Lue lisää

Kiihdytämmekö kasvua vai hidastammeko taantumaa?

Vuodesta 2023 näyttää tulevan kansallisesti taantumavuosi, eikä seuraavallekaan vuodelle ennakoida suurta kasvua. Inflaatiokehitys, korkojen nouseminen ja rakennusalan lama ovat heijastuneet jo läpi koko yhteiskunnan, eivätkä tulevat hyvinvointialueiden säästöt ainakaan taloudellista toimeliaisuutta tule lisäämään. Vaikka Suomi ei pinta-alaltaan ole kovin suuri…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää uusimpia PISA-tuloksia, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, erittäin huolestuttavina. – Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen kuten lukutaidon heikkeneminen. Heikkojen…
Lue lisää

Bördan för de unga ökar

De ungas situation är oroande. Utmaningar med den psykiska hälsan bland unga blir allt vanligare, var tionde ung löper risk att marginaliseras och gängbrottsligheten bland unga är omtalad. I denna situation är ungdomsarbetets betydelse särskilt stor bland annat när det…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Viisas hallitus vahvistaisi nuorten tulevaisuudenuskoa

Tiistaina 21.11.2023 hallitus vastasi SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton yhteiseen välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta. SDP:n kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää hallituksen politiikkaa huonona tulevaisuuspolitiikkana. Elorannan mukaan hallituksen tulisi vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa, ei heikentää sitä. – Nuorilta leikkaaminen on koko Suomen…
Lue lisää

Nuorten taakka kasvaa

Julkaistu Turun Sanomissa 20.11.2023 Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorten jengirikollisuus puhuttaa. Tulevaisuusbarometrin mukaan enää vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee mahdollisuuksia. Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Nuorisotyön leikkaukset jättävät tuhannet nuoret ilman apua

Orpon hallituksen talousarvioesitys leikkaa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksesta 4,6 miljoonaa euroa. Nämä palvelut kohtaavat vuosittain yhteensä noin 32 000 nuorta ja leikkauksien takia arvioidaan noin 6000 nuoren jäävän ilman apua ja tukea. SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta vaatii…
Lue lisää

Specialskyddet inom utbildningen blev tomt prat

Efter riksdagsvalet hoppades jag i denna spalt (ÅU 15.6.2023) att Orpos regering skulle infria sitt löfte om att utbildningen omfattas av ett speciellt skydd. Tyvärr blev det inte riktigt så. Nedskärningslistan omfattar bland annat nedskärningar inom det fria bildningsarbetet med…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Yksinäisyyden vähentämisen määrätietoinen työ on aloitettava

Eduskunnan ryhmä yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi Suomessa järjestäytyi ja valitsi kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (Kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) jatkamaan puheenjohtajina. Ryhmän tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vastaisesta työstä entistä johdonmukaisempaa, tutkimusperusteisempaa ja pitkäaikaisesti vaikuttavaa. – Yksinäisyys on juurisyynä…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Erilaisten oppijoiden ääni kuuluviin

Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmä järjestäytyi ja valitsi kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (Kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) jatkamaan puheenjohtajina. Suomessa noin 10–20 prosentilla väestöstä ilmenee erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä ja melko pysyviä. Ne ovat synnynnäisiä, neurobiologisia erityisvaikeuksia, jotka…
Lue lisää