Ajankohtaista

Eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajisto: Kansallisen syöpästrategian valmistelu aloitettava viipymättä

– Syövästä selviytymisessä on alueellisia ja sosio-ekonomisia eroja. Syöpäpotilaiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen potilas voi saada sairauteensa vaikuttavaa hoitoa alueesta ja taustastaan riippumatta. Samalla terveydenhuollon kestävyyden kannalta on tärkeä varmistaa hoitojen kustannusvaikuttavuus. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ja yhteensovittamiseksi tarvitaan…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Ylen MOT-ohjelma raportoi maanantaina 18.9.2023 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa hoitoalalle opiskelevista kenialaisopiskelijoista, jotka tulivat Suomeen kenialaisen maakunnan tilaamaan tilauskoulutukseen, mutta joutuivat itse maksamaan korkeat lukukausimaksut. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomeen saapuneiden tilauskoulutusopiskelijoiden tilannetta ja tilauskoulutuksen korjaustarpeita. Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan…
Lue lisää

Eduskunnan Parisuhdeverkosto

Eduskuntaan on perustettu 18 kansanedustajasta koostuva Eduskunnan parisuhdeverkosto ke 13.9.2023 järjestetyssä perustamiskokouksessa. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) ja varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (Kok.) ja Eeva-Johanna Eloranta (Sdp). Parisuhdeverkosto tuo näkyväksi kaikenlaisten ihmisten arkea erilaisissa elämäntilannehaasteissa ja edistää…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Hallitus murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee hallituksen halua murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan. Hallituksen leikkauslistalla ovat muun muassa vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutustuki. Vapaan sivistystyön leikkauksien yhtenä kohteena ovat kesäyliopistot, joiden valtionosuudesta ollaan leikkaamassa jopa 40 prosenttia. Kesäyliopistot edistävät muun muassa avointen korkeakoulujen…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Opintokeskuksilta leikkaaminen heikentää kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy 25 miljoonan euron leikkaus vapaan sivistystyön rahoitukseen, josta 7 miljoonaa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä vastaa jopa 39 prosenttia opintokeskusten nykyisestä rahoituksesta. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää hallitusohjelman linjausta haitallisena paitsi osaamiselle, mutta myös suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja…
Lue lisää

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Miten käy kulttuurin?

Luovilla aloilla on merkittävä kasvupotentiaali. Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä ja sen osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4 prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt elinikäiseen oppimiseen

Tänään julkaistussa Orpon hallitusohjelmassa linjataan muun muassa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja 25 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on pettynyt, että koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt kaikille koulutuksen sektoreille, mutta löytää hallitusohjelman koulutuslinjauksista myös hyvää. – On omituista työllisyyspolitiikkaa…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Kulttuurin alv:n nosto estää luovien alojen kasvua

Mediassa olleiden tietojen mukaan tulevan hallituksen ohjelmassa linjataan alennetun 10 % arvonlisäverokannan nostamisesta neljällä prosenttiyksiköllä. Veroluokkaan kuuluvat muun muassa kulttuuripalvelut ja kirjat. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää suunniteltua veronkorotusta haitallisena kulttuurialalle ja yhdenvertaiselle oikeudelle kulttuuriin. – Kulttuurialalla olisi valtavasti potentiaalia,…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää