Blogi

Langattoman teknologian riskit

Langattoman teknologian riskit Eeva-Johanna Eloranta (toim.)  

Informaatioyhteiskunta rikkoo mielen?

Mielenterveysongelmat ovat suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus Suomessa. Niiden takia työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 90 000 suomalaista. Yleisimpänä syynä siihen on masennus, mikä on 38 000 työkyvyttömyyseläkkeen syynä. Joka päivä Suomessa jää 12 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle tästä syystä. Lähes puolet heistä on nuoria…

Suomi hoitaa asiansa

Hallitusneuvotteluiden aikana ei kukaan arvannut, että kolme vuotta myöhemmin Suomi painisi vaikean taloustilanteen kanssa. Vastuuta emme pääse pakoon, talous on hoidettava kuntoon. Sosialidemokraateilla oli taloustalkoisiin omat tavoitteensa: niiden täytyi olla uskottavia, että luottamus Suomen talouden kestokykyyn ja vakauteen ei vaarannu,…

Kehysriihen jälkipuintia

Hallitusneuvotteluiden aikana kesällä 2011 en arvannut, kuten ei kukaan asiantuntijakaan, että kolme vuotta myöhemmin Suomi painisi näin vaikean taloustilanteen kanssa. Tilanne on kuitenkin vakava, eikä Suomi, eikä SDP, pääse vastuuta pakoon. Talous on hoidettava kuntoon. Näillä taustoilla on selvää, ettei…

Oikeus hyvään saattohoitoon

Saattohoidosta puhuttaessa ei voi olla viittaamatta käynnissä olevaan Yhteisvastuukeräykseen ja sen huomiota herättäneeseen mainontaan. Keräyksen kotimaiseksi kohteeksihan on valittu saattohoito. Kampanjan mainoskuvat ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. On kuitenkin hyvä, että on uskallettu alkaa puhua vaikeasta asiasta eli siitä millainen on…

Pisat nousuun varhaiskasvatuksen laadulla

Vuodelta 1973 peräisin olevan päivähoitolain uudistamiselle on kova tarve. Lakiehdotusta varhaiskasvatuslaista odotetaan eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. Varhaiskasvatuksella vahvistetaan koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa. Mikään muu kasvatus ja koulutus ei…

Pienpanimoiden suoramyynti

En ole suuri oluen ystävä, mutta arvostan suomalaista pienyrittäjyyttä ja tavallisen pienyrittäjän kamppailua oman elantonsa eteen. Olen jo pitkään pohtinut miten pienpanimoiden arkea voisi helpottaa. Pienpanimot tuottavat alle 3 prosenttia kaikesta oluttuotannosta Suomessa. Pienpanimoidemme koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä mikroyrityksistä…

Lapset ja nuoret osallistumaan

Tämän vuoden alussa voimaan tullut koulurauhalaki toi mukanaan oppilaskunnat lakimääräisinä kaikkiin kouluihin, jotta oppilaat saavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Ajatuksena myös on, että kun oppilaat saavat näin olla mukana laatimassa vaikkapa koulun järjestyssääntöjä, on niitä helpompi myös noudattaa. Kouluvierailuja Tammikuussa…

Tuloerot vihdoin kaventuneet

Suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että on oikein tasata tuloeroja. Näin on tietoisen politiikan seurauksena meillä nyt vihdoin tapahtunutkin. Istuvan hallituksen tekemät talousarviot ovat olleet tuloeroja himpun verran pienentäviä. Tilastokeskus sen kertoo Nyt muutos näkyy jo Tilastokeskuksen tilastoissakin. Sen…

Kodinomaista vai laitosmaista vanhuutta?

Viime aikoina vanhusten hoidosta on käyty kiivasta keskustelua. Vanhustenhoidon painopisteen siirtäminen laitoshoidosta palveluasumiseen ja kotihoitoon onkin hallituksen tavoitteena. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että vanhuksia alettaisiin siirtää vanhainkodeista takaisin omiin koteihinsa. Kysymys on siitä, että pitkällä tähtäyksellä yhä useammat vanhukset…