Blogi

Oikeus hyvään saattohoitoon

Saattohoidosta puhuttaessa ei voi olla viittaamatta käynnissä olevaan Yhteisvastuukeräykseen ja sen huomiota herättäneeseen mainontaan. Keräyksen kotimaiseksi kohteeksihan on valittu saattohoito. Kampanjan mainoskuvat ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. On kuitenkin hyvä, että on uskallettu alkaa puhua vaikeasta asiasta eli siitä millainen on…

Pisat nousuun varhaiskasvatuksen laadulla

Vuodelta 1973 peräisin olevan päivähoitolain uudistamiselle on kova tarve. Lakiehdotusta varhaiskasvatuslaista odotetaan eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. Varhaiskasvatuksella vahvistetaan koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa. Mikään muu kasvatus ja koulutus ei…

Pienpanimoiden suoramyynti

En ole suuri oluen ystävä, mutta arvostan suomalaista pienyrittäjyyttä ja tavallisen pienyrittäjän kamppailua oman elantonsa eteen. Olen jo pitkään pohtinut miten pienpanimoiden arkea voisi helpottaa. Pienpanimot tuottavat alle 3 prosenttia kaikesta oluttuotannosta Suomessa. Pienpanimoidemme koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä mikroyrityksistä…

Lapset ja nuoret osallistumaan

Tämän vuoden alussa voimaan tullut koulurauhalaki toi mukanaan oppilaskunnat lakimääräisinä kaikkiin kouluihin, jotta oppilaat saavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Ajatuksena myös on, että kun oppilaat saavat näin olla mukana laatimassa vaikkapa koulun järjestyssääntöjä, on niitä helpompi myös noudattaa. Kouluvierailuja Tammikuussa…

Tuloerot vihdoin kaventuneet

Suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että on oikein tasata tuloeroja. Näin on tietoisen politiikan seurauksena meillä nyt vihdoin tapahtunutkin. Istuvan hallituksen tekemät talousarviot ovat olleet tuloeroja himpun verran pienentäviä. Tilastokeskus sen kertoo Nyt muutos näkyy jo Tilastokeskuksen tilastoissakin. Sen…

Kodinomaista vai laitosmaista vanhuutta?

Viime aikoina vanhusten hoidosta on käyty kiivasta keskustelua. Vanhustenhoidon painopisteen siirtäminen laitoshoidosta palveluasumiseen ja kotihoitoon onkin hallituksen tavoitteena. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että vanhuksia alettaisiin siirtää vanhainkodeista takaisin omiin koteihinsa. Kysymys on siitä, että pitkällä tähtäyksellä yhä useammat vanhukset…

Eläkekatolla kohtuutta eläkkeisiin

Suuret tuloerot sotivat voimakkaasti suomalaisten oikeustajua vastaan. Keskustelu siitä, mikä on kohtuullista, onkin viime aikoina ollut paljon julkisuudessa. Monien johtajien huikea palkkataso on saanut aikaan oikeutettuja kysymyksiä palkkauksen tasosta. Onneksi ylisuuriin palkkioihin ja etuihin ollaan nyt puuttumassa. Meillä Suomessa on…

Oppimistulokset nousuun lukutaidolla

Perusopintojaan päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat huolestuttavasti laskeneet. Tämä havainto on toistunut sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Viimeisin kotimaan uutinen kertoi yhdeksäsluokkalaisten oppimistaitojen heikentyneen kaikilla arvioiduilla osaamisaloilla. Tässä marraskuussa julkaistussa arviointitutkimuksessa todettiin, että oppilaiden osaamistaso on laskussa kaikkein tärkeimmissä oppimistaidoissa, kuten…

Lapsensaanti heikentää joidenkin opiskelijoiden asumistukea

Opiskeluun ja lapsensaantiin liittyy epäkohta, jonka seurauksena opiskelevan vanhemman tuet pienenevät lapsen syntyessä verrattuna lapsensaantia edeltävään aikaan. Lapseton korkeakouluopiskelija, jonka puoliso käy töissä, on oikeutettu täyteen opintotukeen, josta asumislisän osuus on 201,60 euroa kuukaudessa. Puolison tulot eivät tällöin vaikuta opintotukeen.…

Liika istuminen tekee sairaaksi

Passiivinen elämäntapa on WHO:n mukaan neljänneksi merkittävin tekijä ennenaikaisiin kuolemiin. Istuessa kehon suurimmat lihakset jäävät käyttämättä ja tämä vaikuttaa mm. aineenvaihduntaan. Näin ollen diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit pääsevät iskemään. Vaikka kuntoilisi muutaman kerran viikossa, ei sekään auta, jos tekee…