Etusivu

Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Ylen MOT-ohjelma raportoi maanantaina 18.9.2023 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa hoitoalalle opiskelevista kenialaisopiskelijoista, jotka tulivat Suomeen kenialaisen maakunnan tilaamaan tilauskoulutukseen, mutta joutuivat itse maksamaan korkeat lukukausimaksut. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomeen saapuneiden tilauskoulutusopiskelijoiden tilannetta ja tilauskoulutuksen korjaustarpeita. Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan…
Lue lisää

Hallitus murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee hallituksen halua murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan. Hallituksen leikkauslistalla ovat muun muassa vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutustuki. Vapaan sivistystyön leikkauksien yhtenä kohteena ovat kesäyliopistot, joiden valtionosuudesta ollaan leikkaamassa jopa 40 prosenttia. Kesäyliopistot edistävät muun muassa avointen korkeakoulujen…
Lue lisää

Opintokeskuksilta leikkaaminen heikentää kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy 25 miljoonan euron leikkaus vapaan sivistystyön rahoitukseen, josta 7 miljoonaa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä vastaa jopa 39 prosenttia opintokeskusten nykyisestä rahoituksesta. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää hallitusohjelman linjausta haitallisena paitsi osaamiselle, mutta myös suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja…
Lue lisää

Mitä on koulutuksen erityissuojelus?

Eduskuntavaalit on käyty ja vaalituloksen mukaisesti hallitustunnustelijana on aloittanut Kokoomuksen Petteri Orpo. Tuleva hallitusohjelma määrittää Suomen tulevaisuuden suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Hallitusneuvotteluissa on tärkeätä ymmärtää, että tulevaisuuden hyvinvointi ja kasvu rakentuvat suomalaisten osaamistason nousulle ja inhimilliselle pääomalle. Siksi olisi tärkeätä…
Lue lisää

Får Skärgårdshavsprogrammet fortsätta?

Vårt skärgårdshav mår inte bra. Situationen med kustvattnens blågröna algblomning var så illa förra sommaren att det hindrade till och med Nådendals sjusovare från att bli kastad i havet. Trots många åtgärder rinner fortfarande mer näringsämnen ut i Skärgårdshavet än…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Osaamistason nostamiseksi tarvitaan lisää järeitä toimia

Opetus – ja kulttuuriministeriön (12.1) tekemän selvityksen mukaan nuorten koulutustason nousu on pysähtynyt 1975 syntyneisiin. Kansainvälisesti oppimistulosten laskeminen on ollut jopa poikkeuksellisen nopeaa. Kansainvälisesti vertaillen Suomi pärjää kuitenkin vielä hyvin monissa eri kansainvälisesti teetetyissä arvioinneissa.  -On välttämätöntä, että osaamistason laskeneen…
Lue lisää

Eloranta: Tietokirjallisuuden suomentamiseen tarvitaan tukea

Muista kirjallisuudenlajeista poiketen suomennetun korkealuokkaisen tietokirjallisuuden julkinen tuki on hyvin pientä. Ainoa tällaisen kirjallisuuden suomentajille suunnattu julkinen tuki on niin kutsuttu kirjastoapuraha, jonka jako-osuus tietokirjallisuuden suomentamiseen on alle kaksi prosenttia. Vuonna 2022 tämä oli 46 000 euroa, mikä vastaa noin…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Yksinasuvien asemaa edistettävä poikkihallinnollisella ohjelmalla

– Yksinasuminen on lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kehityksestä huolimatta, yksinasuvien ryhmä on politiikassa näkymätön. Muilla ihmisryhmillä, kuten opiskelijoilla, eläkeläisillä, lapsiperheillä on omat etujärjestönsä ja heidän asiaansa edistetään kohdistetuilla toimilla. Nyt on yksinasuvien vuoro tulla kuulluiksi, taustoittaa Eeva-Johanna Eloranta. Yksinasuvien…
Lue lisää

Eloranta: Joululahjarahoja Turun yliopiston opettajankoulutukseen, Saaristomerelle ja Varsinais-Suomen tiehankkeisiin

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päättämistä joululahjarahoista eli valtion talousarvion jakamattomasta varasta on tulossa Varsinais-Suomeen ensi vuodelle merkittävä osuus, iloitsee valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.). – Erityisen tyytyväinen olen siitä, että opettajankoulutukseen panostetaan myöntämällä Turun yliopistolle opettajankoulutuksen tutkimusperusteiseen kehittämiseen…
Lue lisää

Eloranta: Joululahjarahoja lukutaidon parantamiseen sekä oppimisvaikeuksien tukeen ja arviointiin

Valtion talousarvion jakamattomasta varasta eli niin sanotusta eduskunnan joululahjarahasta kohdistetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ensi vuonna rahaa yli 2 miljoonaa euroa lukutaidon parantamiseen ja erilaisiin luku- ja kirjoitustaitoa vahvistaviin tarkoituksiin. – Eduskunnan joululahjarahoilla laitettiin alulle kansallinen lukutaitostrategia vuonna 2020. Sen jatkoksi laadittiin…
Lue lisää