Etusivu

Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ei tue elinikäistä oppimista

SD-eduskuntaryhmän sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen (sivistysvaliokunnan puheenjohtaja), Eeva-Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen pitävät aikuiskoulutustuen lakkauttamista ristiriitaisena päätöksenä, jolla on kielteisiä vaikutuksia erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Asiasta jätettiin eriävä mielipide, missä esitetään lain hylkäämistä. SD-eduskuntaryhmän sivistysvaliokunnan jäsenet pitävät aikuiskoulutustuen…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Hallituksen vastuuttoman aluepolitiikan alle uhkaavat jäädä myös nuoret

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolissaan hallituksen nuorisotyön leikkausten vaikutuksista alueellisesti. Nuorisoalan tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet nuorista tapaisivat ystäviään nykyistä vähemmän, jos lähiseudulla ei olisi tarjolla nuorisotyötä.  Tällä viikolla eduskunnassa puhutaan syrjivästä aluepolitiikasta. Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) katse kääntyy…
Lue lisää

Äldreomsorg är en grundläggande rättighet

Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social interaktion och utevistelser.I Justitieombudsmannens berättelser rapporteras om äldreomsorgens utmaningar under senare tid med uppkomna problem inom grundläggande rättigheter. Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social…
Lue lisää

Eduskunnan Syöpäverkoston Sarkomaa ja Eloranta kysyvät HPV:n aiheuttamien syöpien ja tautien hävittämisestä rokottamalla

Eduskunnan Syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (Sdp) ovat tehneet kirjallisen kysymyksen Suomen sitoutumisesta HPV:n aiheuttamien syöpien ja tautien hävittämiseen rokottamalla. Kirjalliseen kysymykseen kerätään allekirjoituksia myös muilta edustajilta. Tänään 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV-tietoisuuspäivää. Tietoisuuden…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppioikeus ei toteudu

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolissaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksista ja oppivelvollisuuden toteutumisesta. Joka vuosi Suomessa jää merkittävä määrä vaativan erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria ilman sopivaa jatko-opiskelupaikkaa.  – Vuonna 2021 voimaan tulleen oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteena…
Lue lisää

Eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja Eloranta: Hallituksen on varmistettava, ettei forforiasetus toimi sen hyviä Saaristomeritavoitteita vastaan

SDP:n turkulainen kansanedustaja ja eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen suunnitelmasta tehdä fosforiasetuksen lantapoikkeuksesta pysyvä. Elorannan mukaan lantapoikkeuksen vakinaistaminen on ristiriidassa hallitusohjelman hyvien Saarimeritavoitteiden kanssa ja sen tekeminen pysyväksi estäisi Saaristomerialueen keskeisen kuormitusongelman ratkaisemisen. Fosforiasetus…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Lääkkeiden ja asiakasmaksujen maksukatot yhdistettävä ja jaksotettava

Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 13.2.2024 julkaistiin neljän järjestön, Reumaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto sekä allergia-, iho ja astmaliitto, yhteinen kyselytutkimus pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaissairaiden kokemuksia lääkeomavastuista, sote-asiakasmaksuista ja matkakustannuksista sekä näihin liittyvistä maksukatoista. Julkistustilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt SDP:n kansanedustaja…
Lue lisää

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun Sanomissa 16.1.2024 Uusimmat PISA-tulokset, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, ovat erittäin huolestuttavia. Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen heikkeneminen. Heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun…
Lue lisää

Kiihdytämmekö kasvua vai hidastammeko taantumaa?

Vuodesta 2023 näyttää tulevan kansallisesti taantumavuosi, eikä seuraavallekaan vuodelle ennakoida suurta kasvua. Inflaatiokehitys, korkojen nouseminen ja rakennusalan lama ovat heijastuneet jo läpi koko yhteiskunnan, eivätkä tulevat hyvinvointialueiden säästöt ainakaan taloudellista toimeliaisuutta tule lisäämään. Vaikka Suomi ei pinta-alaltaan ole kovin suuri…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää uusimpia PISA-tuloksia, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, erittäin huolestuttavina. – Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen kuten lukutaidon heikkeneminen. Heikkojen…
Lue lisää