Kirjoituksia

Nyt päätetään hyvinvoinnista

Me suomalaiset teemme historiaa, valitessamme 23.1. edustajat aluevaltuustoihin kaikkien aikojen ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa. Kun vielä tällä hetkellä kunnat huolehtivat sosiaali- ja terveyspalveluistamme ja kuntien yhteiset sairaanhoitopiirit erikoissairaanhoidosta, niin jatkossa kaikki nämä palvelut henkilöstöineen siirtyvät uusille hyvinvointialueille. Päätämme nyt siis äänestämällä siitä, ketkä…
Lue lisää

Miten kevennetään opettajan kuormaa?

Osaavat opettajat ovat suomalaisen osaamisen ytimessä. Opettajien hyvinvointi ja jaksaminen ovat edellytys myös lastemme, oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiselle ja hyvinvoinnille. Onkin erityisen huolestuttavaa, että vastikään Opettajien ammattijärjestö OAJ kertoi, että noin 60% opettajista on alkanut harkita alan vaihtoa. Koulutuksen tutkimuslaitoksen…
Lue lisää

Miten kevennetään opettajan kuormaa?

Osaavat opettajat ovat suomalaisen osaamisen ytimessä. Opettajien hyvinvointi ja jaksaminen ovat edellytys myös lastemme, oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiselle ja hyvinvoinnille. Onkin erityisen huolestuttavaa, että vastikään Opettajien ammattijärjestö OAJ kertoi, että noin 60 prosenttia opettajista on alkanut harkita alan vaihtoa. Koulutuksen…
Lue lisää

Tarvitsemme valtakunnallisen digitukijärjestelmän – hyvä paikka opastukselle olisivat kirjastot

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja (TS 18.7.). Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista. Haluan korostaa, että…
Lue lisää

Nationalspråk måste vårdas

Finska språkets ställning är ännu stark. Finskan är majoritetsspråk i vårt land och ett av EU:s officiella språk. En växande del av kommunikation sker dock på engelska: barn kommunicerar på engelska i online-spel, vi använder engelska ord i talspråk och…
Lue lisää

Närståendevårdarnas insats ska värdesättas

Enligt grundlagen är kommunerna ålagda att tillförsäkra var och en tillräckliga social och hälsovårdstjänster. Dessutom definierar flera andra lagar, såsom lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen, närståendevårdares förmåner och tjänster. Närståendevård är i allmänhet ett mänskligt sätt att ordna…
Lue lisää

Maailmaa voidaan muuttaa, tarvitaan vai rohkeita ihmisiä

Olet tehnyt paljon töitä oppivelvollisuusuudistuksen eteen, joka on nyt astumassa voimaan. Minkälaisena näet sen merkityksen suomalaisten lasten ja nuorten kannalta? SDP on johdonmukaisesti ajanut jo peruskoulu-uudistuksesta lähtien universaaleja, kaikkia koskevia koulutusuudistuksia. Oppivelvollisuusuudistus onkin tärkein koulutuspoliittinen hanke Suomessa vuosikymmeniin. Tavoitteena on…
Lue lisää

Digitaidot ovat perustaitoja myös iäkkäille

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja. Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista.  Haluan korostaa, että vaikka digitaaliset…
Lue lisää

Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Meillä Turussa on paljon vanhusväestöä. Suurin osa tulee toimeen omassa kotonaan. Onkin tärkeää, että kotona jaksamista tuetaan sellaisin palveluin, joita ikäihmiset tarvitsevat. Palveluita tulee saada ja niiden tarve tulee arvioida heti, kun tarvetta ilmenee. Palveluiden tulee olla hyvälaatuisia, oikea-aikaisia ja…
Lue lisää

Digitala färdigheter är baskunskaper också för äldre

Digitala färdigheter och medieläskunnighet är nya medborgar- och baskunskaper. Behärskande av dessa kunskaper främjar möjligheten att självständigt sköta sina ärenden och känslan av delaktighet. Digitala tjänster har blivit grundläggande inom den offentliga servicen, vilket förutsätter att medborgarna har tillräckliga digitala…
Lue lisää