Kirjoituksia

Tarvitsemme valtakunnallisen digitukijärjestelmän – hyvä paikka opastukselle olisivat kirjastot

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja (TS 18.7.). Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista. Haluan korostaa, että…
Lue lisää

Nationalspråk måste vårdas

Finska språkets ställning är ännu stark. Finskan är majoritetsspråk i vårt land och ett av EU:s officiella språk. En växande del av kommunikation sker dock på engelska: barn kommunicerar på engelska i online-spel, vi använder engelska ord i talspråk och…
Lue lisää

Närståendevårdarnas insats ska värdesättas

Enligt grundlagen är kommunerna ålagda att tillförsäkra var och en tillräckliga social och hälsovårdstjänster. Dessutom definierar flera andra lagar, såsom lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen, närståendevårdares förmåner och tjänster. Närståendevård är i allmänhet ett mänskligt sätt att ordna…
Lue lisää

Maailmaa voidaan muuttaa, tarvitaan vai rohkeita ihmisiä

Olet tehnyt paljon töitä oppivelvollisuusuudistuksen eteen, joka on nyt astumassa voimaan. Minkälaisena näet sen merkityksen suomalaisten lasten ja nuorten kannalta? SDP on johdonmukaisesti ajanut jo peruskoulu-uudistuksesta lähtien universaaleja, kaikkia koskevia koulutusuudistuksia. Oppivelvollisuusuudistus onkin tärkein koulutuspoliittinen hanke Suomessa vuosikymmeniin. Tavoitteena on…
Lue lisää

Digitaidot ovat perustaitoja myös iäkkäille

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja. Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista.  Haluan korostaa, että vaikka digitaaliset…
Lue lisää

Digitala färdigheter är baskunskaper också för äldre

Digitala färdigheter och medieläskunnighet är nya medborgar- och baskunskaper. Behärskande av dessa kunskaper främjar möjligheten att självständigt sköta sina ärenden och känslan av delaktighet. Digitala tjänster har blivit grundläggande inom den offentliga servicen, vilket förutsätter att medborgarna har tillräckliga digitala…
Lue lisää

Meillä ei ole varaa menettää kasvun vuosia

Suomi on onnistunut koronan hoidossa hyvin ja taloutemme kehitys oli viime vuonna Euroopan kolmen parhaan joukossa. Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi: viime päivinä koronaepidemia on jopa aktivoitunut eräillä alueilla uudelleen ja on edelleen korkealla muun muassa Varsinais-Suomessa. On aivan…
Lue lisää

Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Minulla on ollut ilo olla tällä hallituskadella tekemässä ikäihmisten asemaa parantavia päätöksiä eduskunnassa. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkään toivottu parannus vanhusten hoivapalveluiden parantamiseksi eli vanhustenhoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa. Kyse on siitä, että kun aikaisemmin meillä…
Lue lisää

Lapsille ja nuorille elämän eväät

Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta siitä mitä koulua käy. Tästä huolehdimme mm. myönteisen erityiskohtelun avulla eli tarjoamalla enemmän tukea niille kouluille, joissa…
Lue lisää

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 5.5.2021Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoKansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä. Koulutuspoliittisesta selonteosta monet meistä löytävät jatkumoa omille tavoitteillemme, olipa kyse viime hallituksen korkeakouluvisiosta tai SDP:n viime vaalikauden Osaamispolku…
Lue lisää