Kirjoituksia

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii pohdintaa, aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kas!-blogissa 16.2.2024 Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Onkin välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä koko koulupolulla varhaiskasvatuksesta…
Lue lisää

Att vända inlärningsresultatens kurva uppåt kräver tid och flera åtgärder

Publicerad i Åbo underättelsen 18.1.2024 Särskilt oroväckande är försämringen av de grundläggande färdigheterna.De senaste Pisaresultaten visar att våra inlärningsresultat fortsätter att sjunka, vilket är mycket oroväckande. De neråtgående resultaten är en dyster trend som pågått under hela 2000-talet och som…
Lue lisää

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun Sanomissa 16.1.2024 Uusimmat PISA-tulokset, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, ovat erittäin huolestuttavia. Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen heikkeneminen. Heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun…
Lue lisää

Kiihdytämmekö kasvua vai hidastammeko taantumaa?

Vuodesta 2023 näyttää tulevan kansallisesti taantumavuosi, eikä seuraavallekaan vuodelle ennakoida suurta kasvua. Inflaatiokehitys, korkojen nouseminen ja rakennusalan lama ovat heijastuneet jo läpi koko yhteiskunnan, eivätkä tulevat hyvinvointialueiden säästöt ainakaan taloudellista toimeliaisuutta tule lisäämään. Vaikka Suomi ei pinta-alaltaan ole kovin suuri…
Lue lisää

Bördan för de unga ökar

De ungas situation är oroande. Utmaningar med den psykiska hälsan bland unga blir allt vanligare, var tionde ung löper risk att marginaliseras och gängbrottsligheten bland unga är omtalad. I denna situation är ungdomsarbetets betydelse särskilt stor bland annat när det…
Lue lisää

Nuorten taakka kasvaa

Julkaistu Turun Sanomissa 20.11.2023 Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorten jengirikollisuus puhuttaa. Tulevaisuusbarometrin mukaan enää vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee mahdollisuuksia. Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä…
Lue lisää

Specialskyddet inom utbildningen blev tomt prat

Efter riksdagsvalet hoppades jag i denna spalt (ÅU 15.6.2023) att Orpos regering skulle infria sitt löfte om att utbildningen omfattas av ett speciellt skydd. Tyvärr blev det inte riktigt så. Nedskärningslistan omfattar bland annat nedskärningar inom det fria bildningsarbetet med…
Lue lisää

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Miten käy kulttuurin?

Luovilla aloilla on merkittävä kasvupotentiaali. Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä ja sen osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4 prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää