Kirjoituksia

Maailmaa voidaan muuttaa, tarvitaan vai rohkeita ihmisiä

Olet tehnyt paljon töitä oppivelvollisuusuudistuksen eteen, joka on nyt astumassa voimaan. Minkälaisena näet sen merkityksen suomalaisten lasten ja nuorten kannalta? SDP on johdonmukaisesti ajanut jo peruskoulu-uudistuksesta lähtien universaaleja, kaikkia koskevia koulutusuudistuksia. Oppivelvollisuusuudistus onkin tärkein koulutuspoliittinen hanke Suomessa vuosikymmeniin. Tavoitteena on…
Lue lisää

Digitaidot ovat perustaitoja myös iäkkäille

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja. Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista.  Haluan korostaa, että vaikka digitaaliset…
Lue lisää

Digitala färdigheter är baskunskaper också för äldre

Digitala färdigheter och medieläskunnighet är nya medborgar- och baskunskaper. Behärskande av dessa kunskaper främjar möjligheten att självständigt sköta sina ärenden och känslan av delaktighet. Digitala tjänster har blivit grundläggande inom den offentliga servicen, vilket förutsätter att medborgarna har tillräckliga digitala…
Lue lisää

Meillä ei ole varaa menettää kasvun vuosia

Suomi on onnistunut koronan hoidossa hyvin ja taloutemme kehitys oli viime vuonna Euroopan kolmen parhaan joukossa. Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi: viime päivinä koronaepidemia on jopa aktivoitunut eräillä alueilla uudelleen ja on edelleen korkealla muun muassa Varsinais-Suomessa. On aivan…
Lue lisää

Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Minulla on ollut ilo olla tällä hallituskadella tekemässä ikäihmisten asemaa parantavia päätöksiä eduskunnassa. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkään toivottu parannus vanhusten hoivapalveluiden parantamiseksi eli vanhustenhoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa. Kyse on siitä, että kun aikaisemmin meillä…
Lue lisää

Lapsille ja nuorille elämän eväät

Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta siitä mitä koulua käy. Tästä huolehdimme mm. myönteisen erityiskohtelun avulla eli tarjoamalla enemmän tukea niille kouluille, joissa…
Lue lisää

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 5.5.2021Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoKansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä. Koulutuspoliittisesta selonteosta monet meistä löytävät jatkumoa omille tavoitteillemme, olipa kyse viime hallituksen korkeakouluvisiosta tai SDP:n viime vaalikauden Osaamispolku…
Lue lisää

Det ska föreläggas sanktioner för odugligt byggande och odugliga reparationer

I Finland finns det flera tusen personer som insjuknat och uppvisar symptom på grund av dålig inomhusluft. Årligen exponeras upp till 800 000 människor för mögel- och fuktskador, av vilka 100 000–200 000 är barn och unga. Enligt vissa uppskattningar…
Lue lisää

Kiusaamista vastaan tositoimiin

Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Meillä jokaisella oma roolimme tämän toteutumisessa, vaikka sen ennaltaehkäisy onkin erityisesti lasten kanssa…
Lue lisää

För pojkarnas skull

Diskriminering av kvinnor och flickor förekommer fortfarande speciellt i arbetslivet och den måste vi komma bort från. Dessutom bör man ägna mer uppmärksamhet åt utslagning bland män och pojkar, vilket har hamnat i skymundan i diskussionen om jämställdhet. Skillnaderna mellan…
Lue lisää