Kirjoituksia

Nuorten taakka kasvaa

Julkaistu Turun Sanomissa 20.11.2023 Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorten jengirikollisuus puhuttaa. Tulevaisuusbarometrin mukaan enää vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee mahdollisuuksia. Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä…
Lue lisää

Specialskyddet inom utbildningen blev tomt prat

Efter riksdagsvalet hoppades jag i denna spalt (ÅU 15.6.2023) att Orpos regering skulle infria sitt löfte om att utbildningen omfattas av ett speciellt skydd. Tyvärr blev det inte riktigt så. Nedskärningslistan omfattar bland annat nedskärningar inom det fria bildningsarbetet med…
Lue lisää

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Miten käy kulttuurin?

Luovilla aloilla on merkittävä kasvupotentiaali. Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä ja sen osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4 prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää

Hyvä elämä ikääntyvälle

Julkaistu vuoden 2023 Kesä Areena -lehdessä Ikäihmisten hyvinvointi on meille kaikille tärkeä asia. Voisi sanoa, että yhteiskunnan sivistyksen yksi mitta on, miten hyvin tätä maata rakentaneista huolehditaan. Pääministeri Marinin päättyvällä hallituskaudella ikäihmisten asemaa on parannettu monella tavoin. Vanhusasiavaltuutettu toimii Vanhusasiavaltuutetun…
Lue lisää

Mitä on koulutuksen erityissuojelus?

Eduskuntavaalit on käyty ja vaalituloksen mukaisesti hallitustunnustelijana on aloittanut Kokoomuksen Petteri Orpo. Tuleva hallitusohjelma määrittää Suomen tulevaisuuden suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Hallitusneuvotteluissa on tärkeätä ymmärtää, että tulevaisuuden hyvinvointi ja kasvu rakentuvat suomalaisten osaamistason nousulle ja inhimilliselle pääomalle. Siksi olisi tärkeätä…
Lue lisää

Suomi koulutuksen kärkimaaksi

Tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu suomalaisten osaamistason nostolle ja inhimilliselle pääomalle. Koulutus ja sivistys ovat suomalaisen hyvinvoinnin peruskiviä ja ne kuuluvat jokaiselle. Siksi SDP haluaa kehittää koko koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. Suuri uudistuksemme,  oppivelvollisuuden laajentaminen 18-vuoteen ja aidosti maksuttoman toisen asteen luominen olivat suuria askelia oikeaan…
Lue lisää

Saako Saaristomeriohjelma jatkua vaalien jälkeen?

Saaristomeremme tila on huono. Rannikkovesien sinileväkukinnat olivat viime kesänä niin pahoja, että ne estivät viime kesänä jopa Naantalin unikeon kastamisen mereen.  Monista toimenpiteistä huolimatta valuu Saaristomereen edelleen enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Niinpä rehevöityminen voimistuu ja pysyy yllä. Pahimmillaan…
Lue lisää

Suomeen tarvitaan yksinäisyysministeri

SPR:n yksinäisyysbarometrin uusien tulosten mukaan joka neljäs kokee yksinäisyyttä muutaman kerran kuukaudessa tai useammin. Yksinäisyys korostuu erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Yli kaksi kolmasosaa pitää yksinäisyyttä vakavana tai erittäin vakavana ongelmana. Neljäsosalla toisen asteen oppilaista ei ole yhtään ystävää. Yhä…
Lue lisää