Kirjoituksia

Meillä ei ole varaa menettää kasvun vuosia

Suomi on onnistunut koronan hoidossa hyvin ja taloutemme kehitys oli viime vuonna Euroopan kolmen parhaan joukossa. Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi: viime päivinä koronaepidemia on jopa aktivoitunut eräillä alueilla uudelleen ja on edelleen korkealla muun muassa Varsinais-Suomessa. On aivan…
Lue lisää

Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Minulla on ollut ilo olla tällä hallituskadella tekemässä ikäihmisten asemaa parantavia päätöksiä eduskunnassa. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkään toivottu parannus vanhusten hoivapalveluiden parantamiseksi eli vanhustenhoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa. Kyse on siitä, että kun aikaisemmin meillä…
Lue lisää

Lapsille ja nuorille elämän eväät

Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta siitä mitä koulua käy. Tästä huolehdimme mm. myönteisen erityiskohtelun avulla eli tarjoamalla enemmän tukea niille kouluille, joissa…
Lue lisää

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 5.5.2021Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoKansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä. Koulutuspoliittisesta selonteosta monet meistä löytävät jatkumoa omille tavoitteillemme, olipa kyse viime hallituksen korkeakouluvisiosta tai SDP:n viime vaalikauden Osaamispolku…
Lue lisää

Det ska föreläggas sanktioner för odugligt byggande och odugliga reparationer

I Finland finns det flera tusen personer som insjuknat och uppvisar symptom på grund av dålig inomhusluft. Årligen exponeras upp till 800 000 människor för mögel- och fuktskador, av vilka 100 000–200 000 är barn och unga. Enligt vissa uppskattningar…
Lue lisää

Kiusaamista vastaan tositoimiin

Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Meillä jokaisella oma roolimme tämän toteutumisessa, vaikka sen ennaltaehkäisy onkin erityisesti lasten kanssa…
Lue lisää

För pojkarnas skull

Diskriminering av kvinnor och flickor förekommer fortfarande speciellt i arbetslivet och den måste vi komma bort från. Dessutom bör man ägna mer uppmärksamhet åt utslagning bland män och pojkar, vilket har hamnat i skymundan i diskussionen om jämställdhet. Skillnaderna mellan…
Lue lisää

Koronavuoden vaikutuksia

Poikkeuksellisen korona-kevään jälkeen ehdimme jo kesällä melkein huoahtaa helpotuksesta. Poikkeusolot voitiin purkaa ja suurelta osin pystyttiin jo palaamaan normaalioloihin. Nyt syksyllä on epidemiatilanne taas mennyt hankalampaan suuntaan eli epidemia kääntynyt kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. On siis tärkeätä, että edelleen huolehdimme hygieniasta…
Lue lisää

Läropliktsreformen förebygger utslagning och ökar sysselsättning

En av de största framtidsreformer som statsminister Sanna Marins regering genomför är att utvidga läroplikten från den nuvarande 9-åriga grundskolan till att också omfatta andra stadiet. Regeringen inlämnade lagförslaget om förlängd läroplikt i oktober och det behandlades redan i riksdagen.…
Lue lisää

Oppivelvollisuusuudistus vähentää syrjäytymistä ja lisää työllisyyttä

Marinin hallituksen suurimpia tulevaisuusuudistuksia on oppivelvollisuuden laajennus nykyisestä 9-vuotisesta peruskoulusta toiselle asteelle. Tänä päivänä pelkkä peruskoulu ei enää riitä työllistymiseen. Uudistus tehdään, jotta nuorten koulutustaso nousee ja työllistyminen paranee. Ilman laajennettua oppivelvollisuutta nuori voi keskeyttää opinnot, koska tänään ei vain…
Lue lisää