På svenska

Tillgången till alkohol ökar – så också skadorna

Alkohol är ett gift som orsakar 60 olika sjukdomar. På grund av alkohol går varje år mer än 37 000 levnadsår förlorade i förtid i Finland, indirekta dödsfall medräknade och vi förlorar årligen humankapital på 1,3 miljarder euro (enligt FCG).…
Lue lisää

Skoltryggheten förbättras endast genom att åtgärda grundorsakerna till otryggheten

Skolfred och skolsäkerhet berör oss alla. Man bör fästa uppmärksamhet vid de faktorer som ligger bakom skolskjutningarna. Det är häpnadsväckande att bakgrunden till skolskjutningarna förvånansvärt ofta är den kränkande behandling, ensamhet och utestängning som förövaren upplever. Enligt en undersökning (Leary,…
Lue lisää

Äldreomsorg är en grundläggande rättighet

Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social interaktion och utevistelser.I Justitieombudsmannens berättelser rapporteras om äldreomsorgens utmaningar under senare tid med uppkomna problem inom grundläggande rättigheter. Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social…
Lue lisää

Att vända inlärningsresultatens kurva uppåt kräver tid och flera åtgärder

Publicerad i Åbo underättelsen 18.1.2024 Särskilt oroväckande är försämringen av de grundläggande färdigheterna.De senaste Pisaresultaten visar att våra inlärningsresultat fortsätter att sjunka, vilket är mycket oroväckande. De neråtgående resultaten är en dyster trend som pågått under hela 2000-talet och som…
Lue lisää

Specialskyddet inom utbildningen blev tomt prat

Efter riksdagsvalet hoppades jag i denna spalt (ÅU 15.6.2023) att Orpos regering skulle infria sitt löfte om att utbildningen omfattas av ett speciellt skydd. Tyvärr blev det inte riktigt så. Nedskärningslistan omfattar bland annat nedskärningar inom det fria bildningsarbetet med…
Lue lisää

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää

Får Skärgårdshavsprogrammet fortsätta?

Vårt skärgårdshav mår inte bra. Situationen med kustvattnens blågröna algblomning var så illa förra sommaren att det hindrade till och med Nådendals sjusovare från att bli kastad i havet. Trots många åtgärder rinner fortfarande mer näringsämnen ut i Skärgårdshavet än…
Lue lisää

Nu är det de ensamboendes tur

Ensamboendet har ökat i Finland under hela 2000-talet. Trots denna utveckling är gruppen ensamstående osynlig inom politiken. Tillgången till tjänster för ensamboende och delaktighet i samhället måste tryggas bättre än för närvarande. Till exempel inom social- och hälsovårdstjänsterna bör personalen…
Lue lisää

KRISER KAN ÖVERVINNAS

Denna valperiod har varit mycket exceptionell. Vi har hamnat in i tre kriser. Efter att utmaningarna med coronapandemin lättade utbröt ett krig i Europa när Ryssland attackerade Ukraina. De gamla sanningarna om vår säkerhetspolitik ändrades. Vi här i Finland hade…
Lue lisää