På svenska

Vad händer med kulturen?

Kreativa sektorer har betydande tillväxtpotential. Kultursektorn sysselsätter omkring 130 000 människor, vilket är cirka tre procent av alla sysselsatta i landet. Hela kulturbranschens andel av bruttonationalprodukten beräknas vara 3,1 procent. Det är långt kvar till EU-genomsnittet på 4,4 procent. Man…
Lue lisää

Utbildningen har väl ett speciellt skydd?

Riksdagsvalet hölls och Samlingspartiets Petteri Orpo inledde regeringssonderingen. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om regeringsprogrammet. Det nya programmet fastställer riktningen för Finlands framtid för de kommande fyra åren. Det är viktigt att förhandlarna förstår att välfärden och tillväxten i…
Lue lisää

Får Skärgårdshavsprogrammet fortsätta?

Vårt skärgårdshav mår inte bra. Situationen med kustvattnens blågröna algblomning var så illa förra sommaren att det hindrade till och med Nådendals sjusovare från att bli kastad i havet. Trots många åtgärder rinner fortfarande mer näringsämnen ut i Skärgårdshavet än…
Lue lisää

Nu är det de ensamboendes tur

Ensamboendet har ökat i Finland under hela 2000-talet. Trots denna utveckling är gruppen ensamstående osynlig inom politiken. Tillgången till tjänster för ensamboende och delaktighet i samhället måste tryggas bättre än för närvarande. Till exempel inom social- och hälsovårdstjänsterna bör personalen…
Lue lisää

KRISER KAN ÖVERVINNAS

Denna valperiod har varit mycket exceptionell. Vi har hamnat in i tre kriser. Efter att utmaningarna med coronapandemin lättade utbröt ett krig i Europa när Ryssland attackerade Ukraina. De gamla sanningarna om vår säkerhetspolitik ändrades. Vi här i Finland hade…
Lue lisää

Lättnad i tider av stigande priser

Vi lever i en mycket svår tid. Kriget i Ukraina berör oss alla. Kriget har inte bara försvagat medborgarnas känsla av trygghet, utan också medfört en hel del oro för försörjningen. Till följd av kriget har inflationen tilltagit, vilket betyder…
Lue lisää

Vägen till att rädda Skärgårdshavet

Vårt skärgårdshav mår dåligt. Blågröna alger alltså cyanobakterier hindrade i år till och med Nådendals sjusovare från att kastas i havet. Jag skriver denna kolumn på en liten ö i vackra Houtskär. Blågröna alger finns också här och att simma…
Lue lisää

Coronapandemins följder tar tid att åtgärda

Coronarestriktionerna är i stort sett bakom oss, nu när allmänna munskyddsrekommendationer inte längre är i bruk. Pandemins och restriktionernas inverkan, speciellt på barn och unga, syns fortfarande. Det kommer också att göra det ännu en längre tid. Det är omöjligt…
Lue lisää

Kolumn: Den viktiga närståendevården

Över en miljon finländare berörs av närståendevård. Vi alla befinner oss antagligen någon gång i vårt liv i en situation där vi kommer i kontakt med närståendevården: vi fungerar själva som vårdgivare eller i en situation där vi behöver vård…
Lue lisää

Framtidens utbildningspolitik

Framtidens beslut bygger på olika betänkanden och redogörelser som görs i riksdagen. Utbildningspolitiska redogörelsen ger oss riktlinjer för utbildningspolitiken långt in på 2040-talet. I kulturutskottet riktade vi särskild uppmärksamhet till grundläggande färdigheter, en höjning av folkets utbildnings- och kunskapsnivå, fortbildningen,…
Lue lisää