Tekoja

Hallituksen säästölinja uhkaa myös vanhuspalveluita

Viime aikoina on keskusteltu paljon meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilanteesta. Hyvinvointialueiden talous on hyvin tiukilla, minkä päälle hallitus etsii sotesta miljardisäästöjä. Hallituksen tilaama selvitys sairaalaverkostosta entisestään lisää monien huolta oman alueen palveluiden tulevaisuudesta. Huoli palveluiden tulevaisuudesta on siis aito…

Tekojani 2019-2023

TEKOJANI KANSANEDUSTAJANA 2019-2023 Politiikka on tekoja ja tuloksia syntyy vain työllä. Niitä ei tehdä yksin, vaan yhteistyössä muiden kanssa. Minulla on tapana viedä asiat loppuun saakka ja olla sinnikäs. Tuloksien saaminen saattaa joissakin asioissa kestää vuosia, vaikka toisinaan valmista tulee…

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan katsaus vaalikauteen 2019–2023

Johdanto SDP oli tällä kaudella eduskunnan suurin puolue eli pääministeripuolue ja eduskuntatyössä onkin saatu paljon SDP:n pitkäaikaisia tavoitteita läpi laeiksi asti. Hallituskauden alussa pääministerinä aloitti Antti Rinne, joka joutui väistymään ja hänen tilalleen pääministeriksi tuli Sanna Marin. Hallituskautta ovat värittäneet…

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan katsausvaalikauteen 2015-2019

Neljä vuotta on mennyt uskomattoman nopeasti. SDP on tällä kaudella kuulunut oppositioon ja eduskuntatyössä onkin painottunut jatkuva työ vastalauseiden ja pykälämuutosehdotusten tekemisessä hallituksen leikkausesitysten kaatamiseksi. Toisen kauden kansanedustajana monet asiat hoituivat rutiinilla ja jo valmiita verkostoja hyödyntäen. Pääsin siis mukavasti…

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan vaikuttamisraportti 2011-2015

Johdanto Isoisäni isä Evert Eloranta teki SDP:n kansanedustajana 1900-luvun alussa työtä sen ajan vähäosaisten puolesta. Sata vuotta myöhemmin minä sain kansalaisilta valtakirjan jatkaa hänen työtään oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Sitä valtakirjaa olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt toteuttamaan. Neljä vuotta…