Tiedotteet

Eloranta ja Tuomioja: Venäjän Karjalassa teloitetuille suomalaisille muistomerkki

SDP:n kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Erkki Tuomioja peräävät hallitukselta toimia Venäjän Karjalassa teloitettujen suomalaisten muiston kunnioittamiseksi ja muistomerkin pystyttämiseksi. Kansanedustajat ovat tänään jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksenhallitukselle. Vuosien 1937-1938 vainoissa teloitettiin Neuvostoliitossa toistakymmentätuhatta suomalaista. Teloituksista valtaosa tapahtui Venäjän Karjalassa. Tähän mennessä Karjalasta on löydetty kaksi…
Lue lisää

Varsinais-Suomen kansanedustajat: Poliisin rahoitus turvattava

Hallituksen keväällä hyväksymän kehyspäätöksen mukaisesti poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Poliisihallitus on käynnistänyt tämän johdosta taloudellisen tilanteen arvioinnin ja resurssien tasapainottamista koskevan tarkastelun. Rahoituskehyksen toteutuessa edessä ovat sopeuttamistoimet, jotka koskevat kaikkea poliisin toimintaa ja kaikkia…
Lue lisää

Eduskuntaan perustettu laajapohjainen Saaristomeri-ryhmä

Eduskuntaan on perustettu Saaristomeren tilan parantamiseen keskittyvä puoluerajat ylittävä työryhmä. Ryhmässä on perustajajäseninä kansanedustajia kaikista yhdeksästä eduskuntapuolueesta. Ryhmän tarkoituksena on edistää järkeviä toimenpiteitä, joilla Saaristomeren valuma-alueen ravinnetilannetta muutetaan siten, että alue poistuu HELCOMin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä. Sanna Marinin hallitus…
Lue lisää

Sote-uudistus turvaa yhdenvertaiset palvelut

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysuudistus saadaan vihdoin maaliin. Eduskunta on tänään hyväksynyt sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. – On huolestuttavaa, että tällä hetkellä yli…
Lue lisää

Lapsen vuoroasuminen otettava huomioon elatusapuohjeessa

SDP:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta haluaa, että elatusapuohje päivitetään vastaamaan muun muassa vuoroasuvien lasten tarpeita paremmin. Eloranta on jättänyt kirjallisen kysymyksen aiheesta. Voimassa oleva elatusapuohje on vuodelta 2007. Tämän jälkeen, vuonna 2019, on muun muassa päivitetty lakia lapsen huollosta…
Lue lisää

Vanhusasiavaltuutettu vihdoinkin Suomeen

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee siitä, että vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen etenee eduskunnassa. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on tarkastella päätöksenteon vaikutuksia ikäihmisiin. Lisäksi valtuutettu voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, joiden kautta hän voi nostaa esille kehityskohteita ja lakiuudistustarpeita. Vanhusasiavaltuutetun toiminta tulee parantamaan ikääntyneiden asemaa…
Lue lisää

Risikko ja Eloranta: Erilaisten oppijoiden ääni kuuluviin – Erilaisten oppijoiden tukiryhmä perustettu eduskuntaan

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko (kok) ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ovat tänään 9.6. perustaneet eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmän eduskuntaan. He toimivat myös tukiryhmän puheenjohtajina. –          On tärkeää, että erilaiset oppimisvaikeudet tunnistetaan varhain ja tukea on tarjolla kaikissa elämän vaiheissa. Suomella ei ole…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Arkiliikunnan edellytyksistä huolehdittava

Marinin hallitusohjelman yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) toimintasuunnitelma 2021 – 2023 liikkumisen edistämiseksi on nyt julkaistu. Siinä korostetaan, että liikkumisen lisääminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Suomi elää osaamisesta

Sanna Marinin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään 2040-luvulle ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä toimet, joilla luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Tiekartan avulla voidaan varmistaa, että Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta-ajatus on samasuuntainen…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Koulutuspanosten turvaaminen on viisautta

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen siihen, että kehysneuvotteluissa sovituista sopeutustoimista huolimatta hallitus turvaa koulutuksen ja sivistyksen panostukset. Suomi pärjää ja selviää niin koronakriisin kuin muidenkin kriisien yli turvaamalla koulutuksen ja osaamisen edellytykset. – Hallitus on vaalikautensa aikana…
Lue lisää