Tiedotteet

Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt luopua aluevaaliehdokkuudestani

Vaikka haluaisin olla mukana historiallisessa ensimmäisessä aluevaltuustossa, jossa toimeenpannaan vuosia valmisteltu ja odotettu sosiaali- ja terveysuudistus, niin pitkän pohdinnan jälkeen olen kuitenkin päättänyt luopua aluevaaliehdokkuudestani.  Päätökseni perustuu siihen, että tulevien hyvinvointialueiden valtuutetun tehtävät näyttävät muodostuvan etenkin näin alkuvaiheessa niin aikaavieviksi…
Lue lisää

Eduskunnan Saaristomeriryhmä: Itämeri ei pelastu vain juhlapuheilla – vaikuttavia toimenpiteitä tarvitaan ja niistä päätetään nyt

Hallitus on piakkoin päättämässä mihin ympäristötoimenpiteisiin ja millä ehdoilla Suomen CAP-suunnitelmassa rahaa kohdennetaan. Tämä pian valmistuva Suomen vuosien 2023-2027 CAP-suunnitelma vaikuttaa siihen miten hyvin Saaristomeren ravinnevirtoihin saadaan käänne vuoteen 2027 mennessä ja voidaanko pääministeri Marinin hallituksen huhtikuinen päätös Saaristomeriohjelman perustamisesta vaikuttavasti toteuttaa. Nyt on viime kädessä kyse siitä saadaanko Saaristomeren…
Lue lisää

Saaristomeren hotspot odottaa tositoimia

Saaristomeri on Suomen viimeinen hotspot-alue Itämeren suojelukomissio Helcomin listalla. Eräiden Puolan ja Tanskan alueiden ohella Lounais-Suomi on koko Itämeren suurimpia fosforin ja typen valuman lähteitä. Kaupunkien ja teollisuuden vedenpuhdistus on parantunut, mutta Suomenlahdella maatalouden hallitseman hajakuormituksen osuus ei-luonnollisista lähteistä on…
Lue lisää

Lakivaliokunnan demarit: Vihapuheeseen on puututtava vahvemmin

SDP:n kansanedustajat, eduskunnan lakivaliokunnan jäsenet Eeva-Johanna Eloranta, Matias Mäkynen ja Paula Werning pitävät hallituksen 28.10. hyväksymää rasismin vastaista toimintaohjelmaa tärkeänä viestinä yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntarauhan puolesta. – Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri on selvästi kiristynyt Suomessa. Sosiaalinen media lietsoo vihapuhetta ja maalittamista. Tämä vaikuttaa…
Lue lisää

Sivistysvaliokunnan demarit: Mentorointi osaksi opettajan työuraa

SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Jukka Gustafsson, Anneli Kiljunen ja Marko Asell haluavat saada mentoroinnin osaksi opettajan työuraa. He ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen aiheesta. – Suomalainen opettajankoulutus on korkeatasoista. Opettajankoulutuksen harjoittelujaksoja on kuitenkin vähennetty, jolloin aikaa ei välttämättä jää…
Lue lisää

Kulttuurin ja järjestöjen rahoituksen turvaamisella on suuri merkitys

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee hallitusviisikon ratkaisusta, jolla saadaan hallitusohjelman mukaisesti turvattua Veikkauksen edunsaajien ensi vuoden rahoitus täysimääräisesti. Edunsaajiin kuuluu laaja kirjo kulttuurin ja liikunnan toimijoita, nuorisojärjestöjä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Jo aiemmin keväällä hallitus suuntasi yli…
Lue lisää

SDP:n Eloranta Luki-viikolla: Myös aikuisten lukivaikeuteen huomiota

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, eduskunnan erilaiset oppijat tukiryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että tänä vuonna Luki-viikolla on valittu teemaksi työnantajien ja työntekijöiden tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisen osana työhyvinvointia. -Monen aikuisen oppimisvaikeuksia…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Kliinisen tutkimuksen edellytyksiä on vahvistettava

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta avasi tänään Cancer IO –tilaisuuden kliinisistä syöpätutkimuksista Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Puheessaan Eloranta korosti kliinisen lääketutkimuksen merkitystä tärkeänä osana potilashoitoa, terveydenhuollon henkilökunnan osaamisen lisäämisessä, mutta myös yhteiskunnan taloudellisen hyödyn näkökulmasta.  Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan kansallinen lääketutkimuksen koordinaatioverkosto, joka rakentuu Suomeen yliopistosairaaloiden varaan,…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Budjettiriihestä turvaa tutkimusrahoitukselle ja sivistykselle

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta poiketen pitää Suomen Akatemian määrärahat viime vuoden tasolla eli suunniteltua 40 milj. euron leikkausta ei ole tulossa. – On erityisen tärkeää, että suomalaisen tutkimuksen ja tieteen edellytyksistä tehdä pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimusta huolehditaan. Tällä on…
Lue lisää

Eloranta ja Tuomioja: Venäjän Karjalassa teloitetuille suomalaisille muistomerkki

SDP:n kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Erkki Tuomioja peräävät hallitukselta toimia Venäjän Karjalassa teloitettujen suomalaisten muiston kunnioittamiseksi ja muistomerkin pystyttämiseksi. Kansanedustajat ovat tänään jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksenhallitukselle. Vuosien 1937-1938 vainoissa teloitettiin Neuvostoliitossa toistakymmentätuhatta suomalaista. Teloituksista valtaosa tapahtui Venäjän Karjalassa. Tähän mennessä Karjalasta on löydetty kaksi…
Lue lisää