Tiedotteet

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää uusimpia PISA-tuloksia, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, erittäin huolestuttavina. – Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen kuten lukutaidon heikkeneminen. Heikkojen…
Lue lisää

Viisas hallitus vahvistaisi nuorten tulevaisuudenuskoa

Tiistaina 21.11.2023 hallitus vastasi SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton yhteiseen välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta. SDP:n kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää hallituksen politiikkaa huonona tulevaisuuspolitiikkana. Elorannan mukaan hallituksen tulisi vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa, ei heikentää sitä. – Nuorilta leikkaaminen on koko Suomen…
Lue lisää

Nuorisotyön leikkaukset jättävät tuhannet nuoret ilman apua

Orpon hallituksen talousarvioesitys leikkaa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksesta 4,6 miljoonaa euroa. Nämä palvelut kohtaavat vuosittain yhteensä noin 32 000 nuorta ja leikkauksien takia arvioidaan noin 6000 nuoren jäävän ilman apua ja tukea. SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta vaatii…
Lue lisää

Eduskunnan Saaristomeri-ryhmä jatkaa vaikuttamista puhtaan Saaristomeren puolesta

Eduskunnan Saaristomeriryhmä järjestäytyi tälle vaalikaudelle keskiviikkona 25.10. ja valitsi SDP:n turkulaisen kansanedustajan Eeva-Johanna Elorannan puheenjohtajakseen uudelle kaudelle. Ryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä. Vuonna 2021 perustetun ryhmän tarkoituksena on Saaristomeren tilan parantaminen yli puoluerajojen tehtävällä yhteistyöllä. – Saaristomeriryhmän keskeinen tavoite on edistää…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Yksinäisyyden vähentämisen määrätietoinen työ on aloitettava

Eduskunnan ryhmä yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi Suomessa järjestäytyi ja valitsi kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (Kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) jatkamaan puheenjohtajina. Ryhmän tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vastaisesta työstä entistä johdonmukaisempaa, tutkimusperusteisempaa ja pitkäaikaisesti vaikuttavaa. – Yksinäisyys on juurisyynä…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Erilaisten oppijoiden ääni kuuluviin

Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmä järjestäytyi ja valitsi kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (Kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) jatkamaan puheenjohtajina. Suomessa noin 10–20 prosentilla väestöstä ilmenee erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä ja melko pysyviä. Ne ovat synnynnäisiä, neurobiologisia erityisvaikeuksia, jotka…
Lue lisää

Eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajisto: Kansallisen syöpästrategian valmistelu aloitettava viipymättä

– Syövästä selviytymisessä on alueellisia ja sosio-ekonomisia eroja. Syöpäpotilaiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen potilas voi saada sairauteensa vaikuttavaa hoitoa alueesta ja taustastaan riippumatta. Samalla terveydenhuollon kestävyyden kannalta on tärkeä varmistaa hoitojen kustannusvaikuttavuus. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ja yhteensovittamiseksi tarvitaan…
Lue lisää

Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Ylen MOT-ohjelma raportoi maanantaina 18.9.2023 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa hoitoalalle opiskelevista kenialaisopiskelijoista, jotka tulivat Suomeen kenialaisen maakunnan tilaamaan tilauskoulutukseen, mutta joutuivat itse maksamaan korkeat lukukausimaksut. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomeen saapuneiden tilauskoulutusopiskelijoiden tilannetta ja tilauskoulutuksen korjaustarpeita. Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan…
Lue lisää

Eduskunnan Parisuhdeverkosto

Eduskuntaan on perustettu 18 kansanedustajasta koostuva Eduskunnan parisuhdeverkosto ke 13.9.2023 järjestetyssä perustamiskokouksessa. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) ja varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (Kok.) ja Eeva-Johanna Eloranta (Sdp). Parisuhdeverkosto tuo näkyväksi kaikenlaisten ihmisten arkea erilaisissa elämäntilannehaasteissa ja edistää…
Lue lisää

Hallitus murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee hallituksen halua murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan. Hallituksen leikkauslistalla ovat muun muassa vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutustuki. Vapaan sivistystyön leikkauksien yhtenä kohteena ovat kesäyliopistot, joiden valtionosuudesta ollaan leikkaamassa jopa 40 prosenttia. Kesäyliopistot edistävät muun muassa avointen korkeakoulujen…
Lue lisää