Tiedotteet

Tilauskoulutuksen epäkohdat vaativat korjaamista uusien tragedioiden välttämiseksi

Ylen MOT-ohjelma raportoi maanantaina 18.9.2023 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa hoitoalalle opiskelevista kenialaisopiskelijoista, jotka tulivat Suomeen kenialaisen maakunnan tilaamaan tilauskoulutukseen, mutta joutuivat itse maksamaan korkeat lukukausimaksut. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomeen saapuneiden tilauskoulutusopiskelijoiden tilannetta ja tilauskoulutuksen korjaustarpeita. Eloranta vaatii hallitukselta toimia opiskelijoiden kohtuuttoman tilanteen ratkaisemiseksi sekä tilauskoulutusta koskevan…
Lue lisää

Hallitus murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee hallituksen halua murentaa jatkuvaa oppimista leikkauksillaan. Hallituksen leikkauslistalla ovat muun muassa vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutustuki. Vapaan sivistystyön leikkauksien yhtenä kohteena ovat kesäyliopistot, joiden valtionosuudesta ollaan leikkaamassa jopa 40 prosenttia. Kesäyliopistot edistävät muun muassa avointen korkeakoulujen…
Lue lisää

Opintokeskuksilta leikkaaminen heikentää kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy 25 miljoonan euron leikkaus vapaan sivistystyön rahoitukseen, josta 7 miljoonaa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä vastaa jopa 39 prosenttia opintokeskusten nykyisestä rahoituksesta. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää hallitusohjelman linjausta haitallisena paitsi osaamiselle, mutta myös suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja…
Lue lisää

Koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt elinikäiseen oppimiseen

Tänään julkaistussa Orpon hallitusohjelmassa linjataan muun muassa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja 25 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on pettynyt, että koulutuksen erityissuojelus ei yltänyt kaikille koulutuksen sektoreille, mutta löytää hallitusohjelman koulutuslinjauksista myös hyvää. – On omituista työllisyyspolitiikkaa…
Lue lisää

Kulttuurin alv:n nosto estää luovien alojen kasvua

Mediassa olleiden tietojen mukaan tulevan hallituksen ohjelmassa linjataan alennetun 10 % arvonlisäverokannan nostamisesta neljällä prosenttiyksiköllä. Veroluokkaan kuuluvat muun muassa kulttuuripalvelut ja kirjat. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää suunniteltua veronkorotusta haitallisena kulttuurialalle ja yhdenvertaiselle oikeudelle kulttuuriin. – Kulttuurialalla olisi valtavasti potentiaalia,…
Lue lisää

Kulttuurialan kasvupotentiaalia ei saa hukata

Kulttuuri-, kuvataide- ja kirjallisuuskummit kokoontuivat eilen 13.6. Taidehallille keskustelemaan kulttuurin ja luovien alojen asemasta ja merkityksestä tulevalla hallituskaudella. Omassa puheenvuorossaan SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korosti luovien alojen merkittävää kasvupotentiaalia ja sen merkitystä Suomen taloudelle. Eloranta vaatii kulttuurin rahoituksen osuuden nostamista…
Lue lisää

Kansanopistoilta leikkaaminen olisi lyhytnäköistä

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa pöydällä olisi myös merkittäviä, 20-70 miljoonan euron, leikkauksia kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen valtiontukeen. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää mahdollisia leikkauksia erittäin haitallisina erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Eloranta korostaa kansalaisopistojen tarjoamien monipuolisten kurssien merkitystä erityisesti työikäisten osaamisen…
Lue lisää

Marinin hallituksen koulutuspoliittinen perintö ansaitsee ”erityissuojeluksen” 

Marinin hallituksen viimeinen vuosikertomus on tänään tiistaina 16.5. eduskunnan lähetekeskustelussa. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta haluaa muistuttaa Marinin hallituskauden koulutuspoliittisen perinnön merkityksestä lapsille, nuorille ja perheille, mutta myös Suomen talouskasvulle. Eloranta korostaa erityisesti varhaiskasvatus- ja oppivelvollisuusuudistusten merkitystä. – Rinteen ja Marinin hallituskaudella tehtiin koulutuksen…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Varsinais-Suomeen tärkeitä avustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) iloitsee opetus – ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatukseen, sekä esi- ja perusopetukseen. Torstaina 23.3 saimme hyviä uutisia opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hallitus panostaa varhaiskasvatuksen, sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen yli 67 miljoonalla…
Lue lisää

Eloranta ja Risikko: Suomeen tarvitaan kansallinen yksinäisyyden vähentämisen toimenpideohjelma

Kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta (SDP) ja Paula Risikko (Kok.) perustivat viime syksynä eduskuntaan ryhmän pohtimaan keinoja kaikenikäisten ihmisten yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen vähentämiseksi Suomessa. Ryhmän tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vastaisesta työstä entistä johdonmukaisempaa, tutkimusperusteisempaa ja pitkäaikaisesti vaikuttavaa. Tänään eduskunnan…
Lue lisää