Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan demarit: Mentorointi osaksi opettajan työuraa

SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Jukka Gustafsson, Anneli Kiljunen ja Marko Asell haluavat saada mentoroinnin osaksi opettajan työuraa. He ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen aiheesta. – Suomalainen opettajankoulutus on korkeatasoista. Opettajankoulutuksen harjoittelujaksoja on kuitenkin vähennetty, jolloin aikaa ei välttämättä jää…
Lue lisää

Kulttuurin ja järjestöjen rahoituksen turvaamisella on suuri merkitys

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee hallitusviisikon ratkaisusta, jolla saadaan hallitusohjelman mukaisesti turvattua Veikkauksen edunsaajien ensi vuoden rahoitus täysimääräisesti. Edunsaajiin kuuluu laaja kirjo kulttuurin ja liikunnan toimijoita, nuorisojärjestöjä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Jo aiemmin keväällä hallitus suuntasi yli…
Lue lisää

SDP:n Eloranta Luki-viikolla: Myös aikuisten lukivaikeuteen huomiota

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, eduskunnan erilaiset oppijat tukiryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että tänä vuonna Luki-viikolla on valittu teemaksi työnantajien ja työntekijöiden tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisen osana työhyvinvointia. -Monen aikuisen oppimisvaikeuksia…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Kliinisen tutkimuksen edellytyksiä on vahvistettava

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta avasi tänään Cancer IO –tilaisuuden kliinisistä syöpätutkimuksista Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Puheessaan Eloranta korosti kliinisen lääketutkimuksen merkitystä tärkeänä osana potilashoitoa, terveydenhuollon henkilökunnan osaamisen lisäämisessä, mutta myös yhteiskunnan taloudellisen hyödyn näkökulmasta.  Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan kansallinen lääketutkimuksen koordinaatioverkosto, joka rakentuu Suomeen yliopistosairaaloiden varaan,…
Lue lisää

SDP:n Eloranta: Budjettiriihestä turvaa tutkimusrahoitukselle ja sivistykselle

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta poiketen pitää Suomen Akatemian määrärahat viime vuoden tasolla eli suunniteltua 40 milj. euron leikkausta ei ole tulossa. – On erityisen tärkeää, että suomalaisen tutkimuksen ja tieteen edellytyksistä tehdä pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimusta huolehditaan. Tällä on…
Lue lisää

Eloranta ja Tuomioja: Venäjän Karjalassa teloitetuille suomalaisille muistomerkki

SDP:n kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Erkki Tuomioja peräävät hallitukselta toimia Venäjän Karjalassa teloitettujen suomalaisten muiston kunnioittamiseksi ja muistomerkin pystyttämiseksi. Kansanedustajat ovat tänään jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksenhallitukselle. Vuosien 1937-1938 vainoissa teloitettiin Neuvostoliitossa toistakymmentätuhatta suomalaista. Teloituksista valtaosa tapahtui Venäjän Karjalassa. Tähän mennessä Karjalasta on löydetty kaksi…
Lue lisää

Varsinais-Suomen kansanedustajat: Poliisin rahoitus turvattava

Hallituksen keväällä hyväksymän kehyspäätöksen mukaisesti poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Poliisihallitus on käynnistänyt tämän johdosta taloudellisen tilanteen arvioinnin ja resurssien tasapainottamista koskevan tarkastelun. Rahoituskehyksen toteutuessa edessä ovat sopeuttamistoimet, jotka koskevat kaikkea poliisin toimintaa ja kaikkia…
Lue lisää

Eduskuntaan perustettu laajapohjainen Saaristomeri-ryhmä

Eduskuntaan on perustettu Saaristomeren tilan parantamiseen keskittyvä puoluerajat ylittävä työryhmä. Ryhmässä on perustajajäseninä kansanedustajia kaikista yhdeksästä eduskuntapuolueesta. Ryhmän tarkoituksena on edistää järkeviä toimenpiteitä, joilla Saaristomeren valuma-alueen ravinnetilannetta muutetaan siten, että alue poistuu HELCOMin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä. Sanna Marinin hallitus…
Lue lisää

Sote-uudistus turvaa yhdenvertaiset palvelut

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysuudistus saadaan vihdoin maaliin. Eduskunta on tänään hyväksynyt sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. – On huolestuttavaa, että tällä hetkellä yli…
Lue lisää

Lapsen vuoroasuminen otettava huomioon elatusapuohjeessa

SDP:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta haluaa, että elatusapuohje päivitetään vastaamaan muun muassa vuoroasuvien lasten tarpeita paremmin. Eloranta on jättänyt kirjallisen kysymyksen aiheesta. Voimassa oleva elatusapuohje on vuodelta 2007. Tämän jälkeen, vuonna 2019, on muun muassa päivitetty lakia lapsen huollosta…
Lue lisää