Asenne ei korvaa hoitajavajetta

Etusivu,Kirjoituksia

Eduskunta edellytti vanhuspalvelulain käsittelyn yhteydessä, että mikäli ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä ei ole saavutettu 2014 loppuun mennessä suosituksen mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), tulee hallituksen antaa eduskunnalle esitys lain täsmentämisestä. Tilanne on parantunut huomattavasti, mutta alimitoitettuja palveluyksiköitä on edelleen jopa 10 prosenttia ja niissä asuu lähes 4000 ikäihmistä.

SDP:n mielestä sitovia henkilöstömitoituksia tarvitaan. Kyse on ihmisoikeuksiin kuuluvasta oikeudesta saada riittävää hoitoa, hoivaa ja arvokas vanhuus. Kokoomus vastustaa niitä perustellen, että laitoshoidon sitova mitoitus merkitsisi vähemmän hoitajia kotihoidossa. Moinen vastakkainasettelu on epäreilua vanhuksia kohtaan. Riittävää henkilöstön määrää tarvitaan molempiin. On myös väitetty, että minimimitoituksen säätäminen tekisi minimistä maksimin. Päivävastoin lakisääteinen minimimitoitus tekisi alimitoituksen laittomaksi.

Emme voi hyväksyä lähes 4000 ikäihmisen riittämätöntä hoitoa ja hoivaa. Meidän poliitikkojen on muistettava puolustaa yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia. Vanhuspalvelulaki ja eduskunnan edellyttämä nollatoleranssi liian vähäiselle hoitotyöntekijöiden määrälle koskettaa juuri kaikkein eniten apua tarvitsevia. Lisää henkilökuntaa tarvitaan myös vanhusten kotihoitoon. Kodista ei kuitenkaan saa tulla vanhukselle vankilaa ja hänen pitää päästä asianmukaiseen laitoshoitoon silloin kun siihen on tarve.

Ennen vanhuspalvelulakia mediassa kerrottiin jatkuvasti laitoshoidossa heitteille jätetyistä vanhuksista. Minua hävetti silloin Suomen puolesta, ja tulee hävettämään edelleen, jos nyt hyvään alkuun saatu mitoitusasia päästetään ennalleen.

Kulmakunta 4.3.2015