Askeleet osaamispolulle

Etusivu,Kirjoituksia

Maailma muuttuu vinhaa vauhtia digitalisaation mukanaan tuoman uuden teknologian, kuten robotisaation ja tekoälyn myötä. On arvioitu, että jopa 36% ammateista häviää seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa. Uusia ammatteja kuitenkin syntyy vanhojen tilalle. Maailman muuttuessa oikeanlaisesta osaamisesta on tullut yhä tärkeämpää. Me suomalaiset pärjäämme globaalissa kilpailussa vain siten, että huolehdimme kunnollisesta koulutuksesta, tutkimuksesta ja niiden pohjalta syntyvistä innovaatioista.

Koulutustasomme on kuitenkin pudonnut, tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näihin ongelmiin ei Sipilän hallituksesta löydy riittäviä ratkaisuja. SDP katsoo, että tulevalla hallituskaudella on otettava johdonmukaisesti askeleita osaamispolulla.

On kovin huolestuttavaa, että meillä on 115 000 20-29-vuotiasta, joilta puuttuu vähintään toisen asteen tutkinto eli lukio- tai ammattitutkinto. Tämä on 17 % ikäluokasta. Tänä päivänä on hyvin vaikea työllistyä ilman koulutusta. Pelkän perusasteen varassa olevista alle puolet on töissä eli heidän työllisyysasteensa on vain 48%. Onkin aivan välttämätöntä, että huolehdimme jatkossa siitä, että jokaisella on vähintään tuo toisen asteen tutkinto. Suomalaisten osaamistasoa tulee nostaa ja parantaa koulutuksellista tasa-arvoa.

Jokaiselle nuorelle tulee varmistaa nyky-yhteiskunnan vaatima koulutus ja osaaminen. Hyvä keino tavoitteen saavuttamiseksi on oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä yhdeksänvuotisesta peruskoulusta koskemaan koko toisen asteen tutkinto. Samalla oppimateriaaleista tulisi maksuttomia, mikä osaltaan poistaa esteitä kouluttautumisen tieltä. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että ne, joilla on erilaisia haasteita oppimisessa, saavat tarvittavan tuen. Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaminen tulisi nähdä sekä yksilön oikeutena, mutta myös velvollisuutena.

Pelkkä tutkinnon suorittaminenkaan ei silti riitä. Tarvitaan jatkuvan oppimisen reformi, jossa jokaiselle suomalaiselle tehdään mahdolliseksi osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana. Suunnataan siis askeleet osaamispolulle.

 

Turkulainen 3.11.2018