Eduskunnan Saaristomeri-ryhmä jatkaa vaikuttamista puhtaan Saaristomeren puolesta

Etusivu,Tiedotteet

Eduskunnan Saaristomeriryhmä järjestäytyi tälle vaalikaudelle keskiviikkona 25.10. ja valitsi SDP:n turkulaisen kansanedustajan Eeva-Johanna Elorannan puheenjohtajakseen uudelle kaudelle. Ryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä. Vuonna 2021 perustetun ryhmän tarkoituksena on Saaristomeren tilan parantaminen yli puoluerajojen tehtävällä yhteistyöllä.

– Saaristomeriryhmän keskeinen tavoite on edistää yli puoluerajojen toimivalla yhteistyöllä järkeviä toimenpiteitä, joilla Saaristomeren valuma-alueen ravinnetilannetta muutetaan siten, että alue saadaan pois HelComin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä, kuten Marinin hallitus asetti tavoitteeksi vuonna 2021 sen käynnistäessä Saaristomeri-ohjelman. On hyvä, että Orpon hallitus on ohjelmassaan tälle vaalikaudelle sitoutunut jatkamaan ohjelmaa, Eloranta sanoo.

-Hallitusohjelmassa on Saaristomeri nyt ensimmäistä kertaa mukana monin toimenpitein. Toteutukseen tarvitaan kaikki mukaan: järjestöt, tutkijat ja poliitikot riippumatta puolueesta tai hallitus-oppositioasemasta. Saaristomeri pitää pelastaa, ja se pitää yhdessä poistaa kriittiseltä HelComin Hotspot-listalta, Aalto-Setälä toteaa.

-Monista toimenpiteistä huolimatta valuu Saaristomereen vielä tällä hetkellä edelleen enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Näin ollen rehevöityminen voimistuu ja pysyy yllä. Pahimmillaan tämä johtaa meren pohjan ja sen eliöstön kuolemaan. Tämän vuoksi tarvitsemme paljon yhteistyötä ja yhteistä poliittista tahtoa Saaristomeren tilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi viime vuonna valmistuneen maatalouden vesiensuojelun tiekartan toimet tulee tehokkaasti jalkauttaa, jotta tavoite saadaan toteutettua. Myös ravinteiden kierrätys on tärkeää. Kun ravinteet saadaan pelloilta kiertämään mereen valumisen sijaan, voidaan samalla ravinnon tuotannon asemaa ja kotimaisuusastetta parantaa entisestään, Eloranta ja Aalto-Setälä korostavat.

Ryhmän toiminnassa ovat mukana lisäksi seuraavat kansanedustajat: Kokoomuksesta Saara-Sofia Sirén ja Sari Sarkomaa. Perussuomalaisista Ritva ”Kike” Elomaa ja Vilhelm Junnila. SDP:stä Kim Berg, Saku Nikkanen, Lotta Hamari, Eemeli Peltonen ja Juha Viitala. Keskustasta Annika Saarikko. Vihreistä Inka Hopsu, Tiina Elo ja Krista Mikkonen. Vasemmistoliitosta Li Andersson ja Timo Furuholm.